Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Parkering Levanger kommune

Levanger kommune har oppgradert parkeringsautomatene.
Automatene og kontroll av betalt parkering blir helelektronisk, alle må taste inn sitt bilnummer og parkeringsbetjentene skanner bilnummeret for å få bekreftet gyldig betalt parkeringsavgift.

Vi innfører Smartpark.
Det er nå 5 muligheter å betale parkering med. 2 apper, bankkort, SMS og mynt.
NB! det er ikke mulig å avbryte kjøpet ved bruk av bankkort.

Veileder for bruk av parkeringsautomat


Klage

Gjennom et samarbeide med Trondheim parkering registrerer du klage slik:

Klikk for å klage på parkeringsbot

Får du avslag på denne klagen og ønsker å klage videre behandles klagen slik:

  • Klage på ilagt parkeringsgebyr (kr. 900) av en kommune eller politiet skal eventuelt behandles av tingretten. (Kommunen eller politiet vil sende saken til retten dersom du krever det)
  • Klage på ilagt kontrollsanksjon (kr. 300/600) skal eventuelt behandles av Parkeringsklagenemnda.


Snarveier: 


Endringer fra 1. januar 2017:

Fem minutters frist etter billettens utløp
Det vil ikke kunne ilegges bøter før det har gått fem minutter i etterkant av at billetten er utløpt. Dermed kan det for eksempel ikke lenger ilegges en bot dersom den parkerende uheldigvis kommer tilbake til bilen to minutter for sent.
Den som parkerer skal også få en rimelig frist til å sette seg inn i parkeringsvilkårene, og til å betale, før det kan ilegges bot. Det vil for eksempel ikke være tillatt å ilegge bot mens den som nettopp har parkert står i kø ved betalingsautomaten for å betale.

Tre faste satser: 300, 600 og 900 kroner
Det er tre faste satser for ikke å overholde parkeringsreglene. Den laveste satsen på 300 kroner for de minst alvorlige overtredelsene, som ikke å trekke billett på gratisparkering (kontrollsanksjon).
Normal sats på 600 kroner ved "alminnelige" overtredelser, som hvis man ikke har betalt for den tiden man faktisk står parkert (kontrollsanksjon).
Høy sats på 900 kroner gjelder ved feilparkering på parkeringsplasser for forflytningshemmede, i strid med stopp-/parkeringsforbud eller andre aktuelle trafikkregler (fortau, fotgjengerfelt osv.) (parkeringsgebyr).

Elbiler skal betale parkeringsavgift på offentlige parkeringsplasser i Levanger fra og med 2017
Avgiftens størrelse er lik kjøretøy som ikke har nullutslipp (vanlig motorvogn).
I følge ny forskrift må kommunen nå evt. gjøre aktivt vedtak om fritak for parkeringsavgift for elbil (tidligere var kommunene pålagt å tilby gratis parkering for elbil).
Parkeringsforskriften: § 34. Betalingsfritak for elektrisk og hydrogendrevne motorvogner. Kommuner kan innføre betalingsfritak for elektrisk og hydrogendrevet motorvogn på avgiftsbelagte kommunale parkeringsplasser.
Til toppen av siden


Parkering [ansvarlig enhet]
ParkeringsskiltDet er innført soneparkering i Levanger sentrum, innenfor sonen er det generlt parkeing forbudt. Parkering er kun tillatt vist på plasser med parkeingsskilt.

Soneparkering

Parkeringsavgift (Lørdag og søndag gratis)

"Mobiltelefonparkering" - betal med telefonen

Fordelene for deg er:

  • Du kan enkelt forlenge din parkering fra mobilen
  • SMS-varsel 15 minutter før parkeringstiden går ut
  • Du sparer penger! Undersøkelser viser at man i gjennomsnitt overbetaler 20-25% for å være på den sikre siden.
  • Du slipper å tenke på å ha mynter og å veksle. Betal parkeringen enkelt med mobiltelefonen.
  • Trenger du kvittering på dine parkeringer har du enkel tilgang til dette via nettside (registrert bruker)
  • Du forteller ikke biltyven hvor lenge du blir borte fra bilen


Slik betaler du parkeringen med mobiltelefonen:

Klikk for større plakat

Parkeringsapp:

Klikk for Google play

Klikk for parkeringsapp for iPhone/iPad

Klikk for parkeringsapp for windows


Du kan starte en parkering når som helst. Du betaler selvsagt kun i det tidsrommet som normalt er avgiftbelagt; Hvis du starter en parkering kl 07:00 på et sted som er avgiftsbelagt mellom 08:00 og 17:00 begynner du først å betale fra og med kl 08:00. Systemet vårt er inneforstått med når det er avgiftsbelagt på de respektive plassene.
 

Takstgrupper - parkering Levanger kommune
StedTakstgruppe
Nedre Torg A5 - Levanger 7700
Sjøgt/ Torggt A8 - Levanger 7701
Sjøgt/ Kirka A9 - Levanger 7702
Sykehuset A2 - Levanger 7703
Sykehuset A3 - Levanger 7703
Sykehuset A1 - Levanger 7703
Tennisbane A10 - Levanger 7706
Øvre Torg A6 - Levanger 7707
Godshuset A4 - Levanger 7708

Til toppen av siden

Parkeringskort  og avgiftssatser 
Parkeringskort kan kjøpes for måned eller år.
Til toppen av siden

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Parkeringstillatelse gis til bilfører eller passasjer som har særlig behov for parkeringslettelser knyttet til bosted, arbeid og annen aktivitet fordi vedkommende har problemer med å gå.
Tillatelsen medføre rett til å parkere gratis på avgiftsbelagte parkeringsplasser.
Tillatelsen gis for begrenset tid, maksimalt 5 år, men ikke for mindre enn 2 år. Ved periodiske behov kan det likevel gis tillatelse for kortere tid.
Parkeringsbeviset skal ved parkering plasseres med forsiden godt synlig bak frontruten. Beviset skal forevises ved kontroll.


 

 

Publisert: 15.10.2009 19:57 Sist endret: 24.09.2019 12:27
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051