Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Luftfart

Fly og helikopter     Til toppen av siden


Flyskjøte


Landingsplass


Landingstillatelse
Politiet må kontaktes før landingstillatelse for helikopter blir gitt. Grunneier må i tillegg gi tillatelse til landing.
Det er i utgangspunktet ikke lov å lande i utmark, fjell/skog hvis så ikke er angitt i lokal forskrift gitt av kommunetyret, jfr. lov om motorferdsel i utmark og vassdrag §5

Luftfartøyregister


Privatfly
Fra 1. mars 2005 gjelder JAR-FLC 1 Amendment 3, som spesifiserer krav og rettigheter ved privatflysertifikat


Sjøfly
Pongtongfly (lander på flottører), flybåt (underside formet som båt) og amfibiefly (i tillegg til båtform også hjul for landing på land)

Publisert: 24.02.2009 16:18 Sist endret: 05.08.2015 14:01
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051