Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Skoleskyss i Levanger kommune


Trøndelag fylkeskommune: 
Retningslinjer for skoleskyss grunnskoler PDF - Vedtatt i fylkestinget 25.04.2018 Sak 67/18

Bussbilletter fra 2018:
Ny pris-, billett- og sonemodell i Trøndelag fra 01.01.18 (AtB) PDF

ATB - Skoleskyss grunnskole

Veileder for å vurdere skoleskyss ved særlig farlig eller vanskelig skoleveg PDF


Opplæringslovens § 7.1 omhandler skyss og innlosjering.

§ 7.1 Elevar i 2.-10. klasse som bur meir enn fire kilometer frå skolen har rett til gratis skyss. For elevar i 1. klasse/ førskolen er skyssgrensa to kilometer.

Elevar som har særleg farleg eller vanskeleg skoleveg har rett til gratis skyss utan omsyn til veglengda.

  • I kommentarene til dette punktet presiseres det at når kommunen skal vurdere om skolevegen er særleg farleg eller vanskeleg, skal det legges vekt på både tilstanden til skolevegen, klima, trafikkforhold på vegen og forhold knytte til den enkelte eleven.
  • Skolevegen skal reknas frå dør til dør etter farande veg.


Elever med funksjonshemming eller midlertidig skade
Elever med funksjonshemming eller midlertidig skade som er av en slik art at det vurderes som belastende eller utrygt å ferdes på skolevegen, har i regelen rett til skyss etter framlagt legeattest.

Lenke: Delt bostedDelt bosted

Skolefritidsorning
Elever som går i SFO kan være med den allerede oppsatte skolebussen til/fra skolen om det passer med tiden. Det settes ikke opp egen skoleskyss for SFO.

Saksbehandling
Søknad om unntaksskyss for elever med byrdefull skoleveg eller manglende offentlig skyss, behandles av skolen/enheten i god tid før skoleåret starter. Unntaksvis er det også mulig å søke i løpet av året. Kommunens Trafikksikkkerhetsutvalg er faglig veileder for skolen/enheten. Vedtak om skoleskyss anses som enkeltvedtak etter Forvaltningsloven. Endelig ankeinstans er Fylkesmannen, oppvekst- og utdanningsavdelingen.

Veistrekningene som iflg. vedtak i formannskapet sak 026/05 er definert som trafikkfarlige eller ekstra byrdefulle og kan gi grunnlag for innvilgning av skoleskyss  i definerte perioder når strekningen mellom heim og skole er under 2 km (1. klasse) og 4 km (2. – 10. klasse.):

Vegstrekninger

Skole

Strekning

Merknad

Ekne barneskole

Ekne skole – Strandkorsen:

Vinterskyss 01.11. –31.03 1 – 4 klasse

Ekne barneskole

Ekne skole – Øra

Vinterskyss 01.11. –31.03 1 – 4 klasse

Ekne barneskole

Vestrumsbakkene

Vinterskyss 01.11. –31.03 1 – 4 klasse

Ekne barneskole

Tuv skole – Skjervesmarka

Helårsskyss 1 – 4 klasse

Ekne barneskole

Tuv skole – Daling Fv. 112

Vinterskyss 01.11 – 31.03 1. – 4. klasse

Frol barneskole

Ner-Heir – Gangvei v/Hegle

Helårsskyss 1. – 4. klasse

Halsan barneskole

Skolen – Langåsdammen

Vinterskyss 01.11 – –31.03 1 – 4 klasse

Markabygd Montesseriskole

Skolen - Søraker

Helårsskyss 1 – 7 klasse

Markabygd Montesseriskole

Skolen - Trosetkrysset

Vinterskyss 01.11. – 31.03  1 – 4 klasse

Markabygd Montesseriskole

Skolen - Mobakkenkrysset

Vinterskyss 01.11. – 31.03 1 – 4 klasse

Nesheim barneskole/Vårtun kristne oppvekstsenter

Alstadhaug krk – Julsborg

Helårsskyss 1 – 7 klasse

Skogn barne- og ungdomsskole

SKOGN B/U – Gilstadlia

Helårsskyss 1 – 4 Klasse

Skogn barne- og ungdomsskole

Skogn B/U – Leinskorsen

Helårsskyss 1 – 4 klasse

Ytterøy barne- og ungdomsskole

Bjørvik nedre – kryss

Helårsskyss 1 – 4 klasse

Ytterøy barne- og ungdomsskole

Naustsvingen

Helårsskyss 1 – 4 klasse

Ytterøy barne- og ungdomsskole

Osabakken

Vinterskyss 01.11. – 31.03 1 – 10 klasse

Åsen barne- og ungdomsskole

Åsen B/U – E6 Fætten

Helårsskyss 1. – 10 kl

Åsen barne- og ungdomsskole

Åsen B/U - Branndalen

Helårsskyss 1 – 7 kl. Vinterskyss 8 – 10 klasse 01.11.– 31.03

Åsen barne- og ungdomsskole

Åsen B/U - Voldkrysset

Helårsskyss 1 – 4 klasse.

Åsen barne- og ungdomsskole

Åsen B/U – Jernb.underg. FV 108

Helårsskyss 1 – 4 klasse

Åsen barne- og ungdomsskole

Åsen B/U – Nordbygda

Vinterskyss 1 – 4 klasse

Til toppen av siden

 

Publisert: 26.08.2009 13:35 Sist endret: 20.08.2019 08:35
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051