Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Skjema/prosedyrer - grunnskolen i Levanger

 • Annen skole - Søknad om å gå på annen skole enn nærskole
  Søknad om bytte av skole behandles individuelt av kommunen, og resulterer i et enkeltvedtak. Vedtaket kan påklages.
  Hvis eleven ønsker å søke om skolegang i en annen kommune enn der eleven er bosatt, må bostedskommunen kontaktes for veiledning om fremgangsmåte.
    
 • Barnehage - skole, overgang PDF - prosedyrer
       
 • Elevpermisjon fra undervisning inntil 2 uker
  Når det er forsvarlig, kan skolen gi den enkelte elev permisjon i inntil to uker. Elever som hører til et trossamfunn utenfor Den norske kirke, har etter søknad rett til å være borte fra skolen de dagene deres trossamfunn har helligdager. Det er et vilkår for retten at foreldrene sørger for nødvendig undervisning i permisjonstiden, slik at eleven kan følge med i den undervisningen etter at permisjonstiden er ute, jf. opplæringslova § 2-11.
  Dersom en elev tas ut av skolen i mer enn de to avtalte ukene, er eleven å anse som utskrevet fra sin skole for hele perioden. Eleven må innskrives på nytt ved tilbakekomst. Skolen vil ikke kunne ansvarliggjøres for elevens senere, manglende skolegang ved fravær ut over avtalt tid.
  Avslag om permisjon kan påklages. En eventuell klage sendes skolen innen 3 uker etter at avslaget er mottatt, jf. forvaltningsloven § 28.
  Ifølge forskrift til opplæringsloven § 3-41 kan eleven kreve at inntil 10 dager av innvilget permisjon etter opplæringslova § 2-11 ikke skal føres på vitnemålet.
     
 • Fravær, krav om sletting av gyldig fravær
   
 • Fravær - Prosedyrer for bekymringsfullt fravær i grunnskolen PDF rev. 11.06.18
     
 • Innskrivning i grunnskolen i Levanger
  Som hovedregel vil barnet få plass på den skolen det sogner til iht. skolekretsinndeling.
    
 • Ikt-regler / nettvett
    
 • Karakter, klage - ungdomsskolen
    
 • Mobbing - 1: mistanke om krenkende atferd - 2: krenkende atferd
  - berdeskapsteam mot mobbing
   
 • Ordensreglement

Til toppen av siden

Publisert: 14.05.2012 09:50 Sist endret: 15.03.2019 11:37
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051