Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunedelplan oppvekst - sentrale arbeidsdokumenter

Høring med høringsfrist 20.10.10

-----------------------------

Mandat for arbeidet gitt av driftskomiteen 3.12.2008:

 

Prosjektplan, behandlet i styringsgruppa og godkjent av prosjektansvarlig:

 

Referat fra styringsgruppemøter

 

Oppsummering av arbeidet med å gi visjonen "Livskvalitet og vekst" et innhold samt oppsummering av SWOT-analyse og innspill til planen  fra forskjellige aktører i tidlig fase:

 

Presentasjoner under fagdager for oppvekstlederne

Første møte den 23.9.2009

Tema:

  • St.meld.nr 16 (2006-07) ...og ingen sto igjen. Hva betyr den for oppvekstplana?
  • Orientering om arbeidet med oppvekstplana
  • Orientering om arbeidet med forebyggingsplanene i Verdal
  • Utfordringsbildet i Levanger

 

 

Andre møte den 27.1.2010

Tema:

  • Barn og unges helse
  • Læringsmiljø

 

 

Høringsmøter

Det gjennomføres høringsmøter vinteren 2010 ute på skoler og barnehager for å få innspill til arbeidet med oppvekstplanen. Følgende presentasjon holdes i forkant av gruppearbeidet:

 

Enhetsledermøtet 30.4.2010

 

Innspill fra medlemmer i oppvekstkommisjonen i Nord-Trøndelag, Geir Mediås og Odd Einar Aarmo:

Innspill til kommunedelplan oppvekst.

 

Sak til driftskomiteen som oppdragsgiver 18.8.10

 

Presentasjon i plan- og utviklingskomiteen 8.9.10:

 

 

Behandling i kommunestyret 24.11.10.

 

Endelig plan etter kommunestyrebehandlingen.

Publisert: 26.03.2010 12:40 Sist endret: 23.01.2013 12:14 Opprettet av Trude Nøst
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051