Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Historiske planer

Historikk

 

Lesesatsning
Lesing er en av fem grunnleggende ferdigheter. Å kunne lese er viktig å mestre for å lykkes i utdanningsløpet og i arbeidsliv. Levanger kommune har derfor som mål å redusere andelen elever som er svake lesere.

Etterutdanning i lesing
Levanger kommune startet en lesesatsing i 2010 ved å utvikle en etter- og videreutdanning i lesing i samarbeid med Høyskolen i Nord-Trøndelag. Innholdet i utdanningen som tilbys lærere i 1. til 4. trinn i 2012 - 13 finner du her.

Systematisk observasjon av lesing (SOL)
I perioden 2012 - 14 forsterkes satsingen på lesing ved at alle lærere skal for etterutdanning som leselærere. Levanger kommune tar i bruk systematisk observasjon av lesing (SOL) for å kvalitetssikre leseopplæringen. Satsingen presenteres her.

Prosedyre for kartlegging av lesing i Levanger kommune
Levanger kommune utarbeidet en prosedyre for kartlegging av lesing i 2009. Prosedyren finner du her.


Kommunedelplan oppvekst
Kommunedelplan oppvekst mot 2020 ble vedtatt i kommunestyret 24.11.10.

Innsatsområder:

 • Barn og unges helse
 • Grunnleggende ferdigheter
 • Læringsmiljø
 • Det integrerte menneske


Kvalitetsplanen 2006 -2009 ble erstattet av Kommunedelplan oppvekst. Planen hadde følgende satsingsområder:

 • Brukermedvirkning
 • Tilpasset opplæring
 • Kompetanseutvikling

   


Skoleutvalget 1991/-92
Innstilling fra skoleutvalget 29. april 1992 PDF
Skoleutvalget 1991/-92 ble oppnevnt av Levanger formannskap den 30. mai 1991 (sak 190/91). Utvalget fikk følgende sammensetning:

 • Johannes Sandstad (leder)
 • Elin Aune (nestleder)
 • Olav Rekstad
 • Egil Gaupseth
 • Tore Grøneng
 • Arve Flatas
 • Turid Ertzaas Munkeby
 • Torill Sundal Leirset (Levanger Lærerlag) (fra 1.1.92 UlfThyrhaug)
 • Odd Arild Brenne (foreldrerepresentant).


Skolesjefen ble oppnevnt som sekretær for Skoleutvalget 1991/-92..

Formannskapet ga Skoleutvalget 1991/-92 følgende mandat :"Utvalget skal vurdere strukturelle og organisastoriske tiltak med sikte pa en effektiv og rasjonell drift av grunnskolen iLevanger. Et videre siktemal for utvalgets arbeid er å opprettholde og om mulig forbedre kvaliteten i skolen". 


Gammel hjemmeside: Kvalitetsløft i skolen

 

Til toppen av siden

 

Publisert: 09.01.2015 08:47 Sist endret: 09.01.2015 09:00
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051