Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Den kulturelle skolesekken i Levanger

DKS Kulturtanken Trøndelag – registrering og produksjoner

Temaplan Den kulturelle skolesekken som PDFManual
Det forventes at hver skoles "egenandel" er å administrere ordningen ved egen skole. Dette gjøres i praksis ved at hver skole har en kulturkontakt | arbeidsoppgaver PDF | word

Kulturkontakter:

Ekne barneskole -  Tone Flægstad
Frol barneskole - Geir Ole Nilsen
Halsan barneskoleGuri Gunnes
Levanger ungdomsskole
- Siv Anita Hallem
Markabygda montessoriskole
 - Marius Brenne (e-post)
Nesheim skole - Elin Kristiansen 
Skogn bu - barnetrinnetLars Erichsen
Skogn bu - ungdomstrinnetFrode Nøst
Vårtun skole - Dag Inge Dillan Eidem
Ytterøy buInger Marie Norum
Åsen buEllen Sofie Reinås
Levanger bibliotek - Siri Okkenhaug Bævre

Tone Volden Rostad er koordinator, og har ansvar for de prosesser som skal foregå på overordnet nivå.

Våre kontakter i Trønderbilene 2018-19:


Trinn: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

Trinn

Tema/Ansvar/produsent


Alle trinn


Ved bestilling av buss oppgi:
 • Dato:
 • Navn på skole:
 • Klassetrinn:
 • Hvor dere skal:
 • Navn på bestiller:

1.
    Til toppen av siden

 

Kunstarter i samspill
Kulturmiks
Sted: Frol barneskole - gymnastikksalen
Tid: tirsdag 7. mai 2019, kl. 09:15
Varighet: ca. 1 time
Musikk, sang, dans, rytmikk, akrobatikk/sjonglering og elevaktiviteter.
Det gjøres plass til noen elevinnslag/klasseinnslag fra skolene om noen har en sang, dans eller annet de vil vise. Først til møllen!
Ansvarlig: Oddbjørn Hagen
Tlf.: 99 27 13 54 / 74 05 30 00

Koordinator bestiller transport.

Buss til følgende tidspunkt den 7. mai 2019 til kulturmix ved Frol barneskole

 • 08:30 Åsen barne- og ungdomsskole
 • 08:35 Markabygda Montesori
 • 08:40 Nesheim skole
 • 08:40 Halsan barneskole
 • 08:40 Vårtun skole
 • 08:40 Skogn skole barne- og ungdomsskole
 • 08:40 Ekne barneskole


Retur Frol etter forestilling ca 10.20
  

2.
    Til toppen av siden

Litteratur
Første møte med biblioteket
Levanger Bibliotek utarbeider tilbud og blir enig med de enkelte skolene om tidspunkt i 2019/20.
Sted: Biblioteket
Den enkelte skole bestiller selv transport.
Ansvarlig: Siri Okkenhaug Bævre

3.
    Til toppen av siden

 

Dans/musikk
 


SKOLE – TRANSPORT - GJENNOMFØRING 


DATO 


KLOKKEN 

Åsen  og Ekne på Åsen
Minibuss fra Ekne Kl 08:30
Retur fra Åsen Kl 11:15.
NB: Ekne bestiller selv transport.

 

09.00-11.00

Skogn/Markabygda på Skogn
Markabygda kjører elevene selv t/r.
Spisetid for alle elevene kan være Kl 10:30 – 11:00

 

08.30-10.30
11.00-13.00

Frol barneskole på Frol
3 store klasser i tre grupper.
Inndeling av dagen avtales med skolen

 

Inndeling etter behov

Frol videre
Vårtun Kristne Oppvekstsenter

 

08.30-10.30
11.30-13.30

Nesheim

 

08.40-10.30
10.40-12.40

Ytterøy

 

 

Halsan
Oppstart i gymsalen kl. 09.00 Dans fram til Kl 10.00. 
Pause mellom 10.00 – 10.15. Andre økt kl. 10:15 – 10:45

 

09.00-11.00 

Ansvarlig utøver: Torunn Hernes Bjerkem, Mobil 97 56 26 67
Medansvarlig: Johan Einar Bjerkem, Mobil 92 84 05 53
johan.einar@hilmarfestivalen.no   -   www.hilmarfestivalen.no

Folkedans og folkemusikk som utgangspunkt for sosiale og fysiske utfordringer.
Elevene lærer enkle folkedanser og sosiale samværsformer som kan brukes i den tradisjonelle kulturen i kreativ utforming av en ny dans.
Instruktør er Torunn Hernes Bjerkem, instruktør utdannet fra NTNU og Norges Idrettshøgskole. Hun har lang praksis i feltet. Max antall deltakere er 30. Gymsal benyttes. Tilgang til musikkanlegg med inngang for I-pod og høgtalere.
Det anbefales at elevene ta med drikkeflaske og dansesko som sitter fast på foten og glir på gulvet. Ikke joggesko eller crocs.

Aktuell link for lærere: www.folkepedia.no


Tradisjonsdans - Nye datoer kommer for 2019
Sted: Kommer rundt til skolene

4.
    Til toppen av siden


Kulturarv: Opplev og lær, ”Før i tia”

Sted: Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK)
Tid: Mellom 19. august til 4. oktober 2019
OBS: Avtal besøk direkte med Stiklestad Nasjonale Kultursenter snarest.
Hver skole tar kontakt direkte med SNK og avtaler dag. Skolene ordner selv buss.


Kontakt:
Gunhild Rikstad, Seksjonsleder fag og formidling
Epost: gunhild.rikstad@snk.no
Stiklestad Nasjonale Kultursenter
74 04 42 00  -  92 43 69 58

5.
    Til toppen av siden

Litteratur
Andre møte med biblioteket
Tilbudet gis direkte til skolene, som gjør avtale med biblioteket om når biblioteket skal komme.
Ansvarlig for tilbudet: Siri Okkenhaug Bævre

Forfatterbesøk
Navn:
Sted: på skolene
Tid:

Buss: Skolene bestiller selv hos Trønderbilene.

Ansvarlig for tilbudet: Siri Okkenhaug Bævre, Barne- og ungdomsbibliotekar
Tlf.96 94 98 11

Improworkshop høst 2019
Sted: På skolene
Tid: 45 minutter pr gruppe
Dette er teaterimprovisasjonsteknikker og øvelse i spontanitet.
En lekbasert time med praktiske øvelser og fokus på formidling, samarbeid, kreativitet og det å spille hverandre god. 

Rommet som skal brukes i timen ryddes før timen starter. Det anbefales et stort klasserom hvor pulter og stoler trekkes ut av rommet, eller inn mot vegg da gulvplass vil være nødvendig. Stoler til hver deltaker (etter antall på gruppa) settes inntil en vegg i forkant. Om mulig, bruk samme rom til alle timene.
Planen viser kun et ca antall elever per gruppe. Meld fra om det er store endringer på gruppestørrelse for kommende skoleår.

Gi også tilbakemelding om det er ønskelig med små justeringer på tidspunkt.

Svar sendes til: sveinung.naess@gmail.com eller sms på mob 957 33 050

Dato for 2019 kommer

 • 09.00- 09.45 Skogn 5. trinn (12 elever)
 • 10.00- 10.45 Skogn 5. trinn (12 elever)
 • 11.15- 12.00 Skogn 5. trinn (12 elever)
 • 12.15- 13.00 Skogn 5. trinn (12 elever)


Dato for 2019 kommer

 • 09.00- 09.45 Åsen 5. trinn (15 elever)
 • 10.00- 10.45 Åsen 5. trinn (16 elever)
 • 11.30- 12-15 Ekne 5.trinn. (6 elever)


Dato for 2019 kommer

 • 09.15- 10.00 Markabygda Montesorriskole 5. trinn (9 elever)
 • 12.00- 12.45 Vårtun 5. trinn. (8 elever)


Dato for 2019 kommer

 • 09.00- 09.45 Nesheim 5. trinn (13 elever)
 • 10.00- 10.45 Nesheim 5. trinn (13 elever)
 • 11.15- 12.00 Nesheim 5. trinn (13 elever)
 • 12.15- 13.00 Nesheim 5. trinn (14 elever)


Dato for 2019 kommer

 • 09.00- 09.45 Frol 5. trinn (22 elever)
 • 10.00- 10.45 Frol 5. trinn (22 elever)
 • 11.15- 12.00 Frol 5. trinn (22 elever)
 • 12.15- 13.00 Frol 5. trinn (22 elever)


Dato for 2019 kommer

 • 08.30- 09.15 Halsan 5. trinn (20 elever)
 • 09.15- 10.00 Halsan 5. trinn (19 elever)
 • Ytterøy skole 5. trinn. (8 elever) Ferje kl. 12.00 fra Levanger til Ytterøy. Retur kl. 14.35 fra Ytterøy

DKS Agenda Verdal 26. og 27. mars 2019

6.
    Til toppen av siden

Bilde - Galleri Fenka - foto
Tid: se plan under
Kirkegata 66, 7600 Levanger

Pedagogisk opplegg med bildekunstner Lise Brissach og Elisabeth Ben Riala.
Innhold: Hva er et galleri, opplevelser med aktiv elevdeltakelse i formgiving (sprayteknikk). Elevene lager et bilde hver på lerrett.

Utstilling: Skolene lager egne utstillinger i etterkant som står en stund før elevene får med sine arbeid heim.

Busser fra Trønderbilene bestilles av skolene selv.

NB: Elevene bør ta på seg gamle klær som kan tåle litt maling om de søler.

Besøksplan 2019

Skole

Dato

Klokken

Åsen (17)
Ekne (11)

Mandag 01.04.2019
Felles buss

09:00 - 11:00

Vårtun (9)
Ytterøy (12 elever
- 6. og 7. trinn)

Mandag 01.04.2019

11:30 - 13:30
(Ferger: Y/L
Kl 09:50
L/Y Kl 14:00)

Frol (6A 26)

Tirsdag 02.04.2019

09:00 - 11:00

Frol (6B 23)

Tirsdag 02.04.2019

11:30 - 13:30

Frol (6C 23)

Onsdag 03.04.2019

09:00 - 11:00

Halsan (6A 25)

Onsdag 03.04.2019
Buss

11:30 - 13:30

Skogn (6A 24)
Markabygda (6)

Torsdag 04.04.2019
Felles buss bestilles
fra Markabygda

09:00 - 11:00

Nesheim ( 6A 27)

Torsdag 04.04.2019
Buss

11:30 - 13:30

Skogn (6B 22)

Fredag 05.04.2019
Buss

09:00 – 11:00

Nesheim (6B 28)

Fredag 05.04.2019
Buss

11:30 – 13:30

Ansvarlig: Elisabeth Ben Riala - tlf: 452 63 444 / 907 66 466 - www.fenka.no

7. 
    Til toppen av siden


Kulturarv - Damskibskaia – byvandring - Marsimartnan

Tid: 08. - 15. februar 2019

SKOLE

DATO

KLOKKEN
1. gruppe

KLOKKEN
2. gruppe

1) Frol

08.02.19

09:15 – 11:15

11.45 – 13.45

1) Nesheim
2) Nesheim

11.02.19
11.02.19

09:15 - 11:15


11:45 - 13:45 

1) Frol

12.02.19

09:15 - 11:15

11.45 – 13.45

1) Åsen
1) Ekne

13.02.19
13.02.19

09:15 - 11:15
09:15 – 11:15

 

1) Markabygda
1) Vårtun
1) Ytterøy (6+7)
2) Halsan

14.02.19
14.02.19
14.02.19
14.02.19

09:15 - 11:15
09:15 - 11:15
09:15 – 11:15

 


11.45 – 13.45

1) Skogn
2) Skogn

15.02.19
15.02.19

09:15-11:15


11:45-13:45


Busser fra Trønderbilene bestilles av skolene selv.

Ansvarlige fra Bymuseet i Levanger: Annar Julius Johansen og Toralf Granaune 
annar.johansen@ntebb.no  Mobil: 45 60 13 89
tora-mag@online.no Mobil: 91 34 74 57

Ved endringer, gi beskjed til Tone Volden Rostad i god tid. Lokalhistorie Marsimartnan:
Dampskibskaia med byvandring Marsimartnanhefte (PDF)
Oppmøte: Dampskibskaia i Sjøgata

Klikk for flerer foto
Klikk for flere foto

8.
    Til toppen av siden


Dans/musikk
Moderne danse-workshop: «Dansende du!»
Tid: 25.04.19 – til og med 03.05.19
Sted: På skolene

Turneplan for "Dansende du 2019" som PDF

Guro Gulstad er fra Inderøy og utdannet danser fra Liverpool Institute for Performing Arts og Skolen for Samtidsdans. Hun har undervist i skolen siden 2010.
Sjanger: Skapende dans og jazz.
Utstyr: PA-anlegg med minijack-inngang
Klær: Gymtøy og innesko
Ansvar: Guro Gulstad, mobil 92 46 19 68
www.dansitrondelag.no

9.
    Til toppen av siden


Visuell kunst

Arkitektonisk kulturarv
«En vandring» Estetikk og arkitektur i et fredet kulturmiljø i Levanger sentrum
Tid: 11. 12. 24. 25. og 26. september 2019
Sted: Kirkegata 11 (gamle byskolen)
Transport: Trønderbilene bestilles av Åsen og Skogn skoler.
Ytterøy ordner med transport t/r ferge lokalt.

En spennende vandring sammen med Tove Nordgaard under tema estetikk og arkitektur i Levanger sentrum. Fokus på ulike stilarter og oppmerksomhet på spesielle hendelser.

DATO

 KLOKKEN
09:15-11:15

 KLOKKEN
11:45-13:45

Mandag 9/9

Vårtun

1 klasse Skogn

Torsdag 12/9

1 klasse Åsen bu

1 klasse Skogn

Tirsdag 24/9

1 klasse Levanger ungdomsskole

1 klasse Levanger ungdomsskole

Onsdag 25/9

1 klasse Levanger ungdomsskole

1 klasse Levanger ungdomsskole

Torsdag 26/9

1 klasse Skogn

1 klasse Levanger ungdomsskole

 
Ansvar: Tove Nordgaard, Byantikvar og  sivilarkitekt MNAL
Mobil: 47 02 56 56

Byvandring 2017 - klikk for større foto
 

10.
    Til toppen av siden

 

Kulturarv

Skolene tar selv kontakt med Falstadsenteret for bestilling av undervisning innen: 1. desember 2018
Busser fra Trønderbilene bestilles av skolene selv.

Krigens fangehistorie, flukt før og i dag, menneskerettigheter.
Tidsvitnene fra andre verdenskrig er i ferd med å forsvinne. Samtidig fins det nå nye tidsvitner, som flykter fra andre kriger, konflikter og kriser i verden. Ikke sia andre verdenskrig har tallet på flyktninger vært så stort som det er i dag. Ved Falstadsenteret vil vi jobbe med krigshistoria, men også bruke den til å snakke om og skape forståelse for dagens samfunn. I skoleåret 2018/19 tar vi i bruk ei ny studieutstilling der vi belyser temaet flukt gjennom historiske kilder og kunstuttrykk.
I løpet av undervisningsdagen får elevene en introduksjon til stedets historie, fordype seg i og arbeide med den nye studieutstillinga om flukt, og besøke Falstadskogen. Vi legger opp til dialog, gruppearbeid og elevmedvirkning.

Flukt – veiskiller og identitet i fortid og samtid PDF

Læringsressurser: www.grabowski.no og www.powstories.no

Fremlegg til for- og etterarbeid på Falstadsenterets nettsider:
http://falstadsenteret.no/undervisning/for-laerere/

Tidsramme: 10.00 -14.00
Dato: Tirsdag, onsdag, torsdag, fredag i ukene 4 til 10 i 2019
Maks antall: 40 elever, Minimum 3 ledsagere ved maks. antall deltakere.

Påmelding til: post@falstadsenteret.no
Om du har spørsmål knyttet til tilbudet, eller tilbakemeldinger, kan du sende e-post til: post@falstadsenteret.no eller ringe sentralbordet 74 02 80 40.
 

Kultur
Kont.


DKS Agenda, Stjørdal, Kimen, 26. og 27. mars 2020

    Til toppen av siden


Historikk

Kultursekken 2006-2009
Kultursekken 2006-2009 PDF - word

Til toppen av siden 

Publisert: 26.05.2009 15:46 Sist endret: 15.08.2019 10:03
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051