Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Avslutningsturer - retningslinjer

Etter 7. og 10. trinn

som PDF - rev. mars 2016

KFU i Levanger anbefaler at alle skoler har visse regler for gjennomføring av skoleturer i foreldreregi. Hensikten med retningslinjene er å sikre, så langt mulig, at alle kan delta i turene og at de kan gi hyggelige minner for alle elevene. Retningslinjene kan også være en hjelp for foreldregruppene som planlegger og gjennomfører turene.

Der ikke annet er nevnt, gjelder punktene både 7. og 10.trinn.

Retningslinjer for turer i skoletiden:

 • Skolen skal ikke ha ansvar knyttet til planlegging, gjennomføring, finansiering, økonomiske konsekvenser og heller ikke etterarbeid i forbindelse med turene.
 • Foreldre har alt ansvar for planlegging, gjennomføring, finansiering, økonomiske konsekvenser og etterarbeid av turene. Det må velges minst 2 hovedansvarlige ledere pr klasse/gruppe.
 • Det må delta et tilstrekkelig antall foreldre, minst 1 pr 15 elever, som har ansvar sammen med de valgte hovedansvarlige for at turene gjennomføres på forsvarlig måte.
 • Turene må ha et aktivitetsinnhold og sosialt siktemål som gjør at de er inkluderende for alle elevene.
 • Finansieringen skal skje ved dugnadsinnsats, salg eller lotterilignende aktiviteter der alle bidrar. Egenandeler skal unngås.
 • Det er et felles ansvar for alle foreldre å skaffe arbeidsoppgaver og inntektsbringende aktivitet.
 • Foreldre må gi skriftlig tillatelse til at deres barn deltar.
 • Turene legges fortrinnsvis til aktivitetsområder i Trøndelag.
 • Turer til utlandet må unngås.
 • Turene på 7. trinn må være av kort varighet, en eller maksimum to overnattinger og kort reiseavstand. For elever på 7.trinnet blir det ikke ført fravær for turer i foreldreregi.
 • Tidspunktet for reisen avklares med skolen på forhånd. For 10.trinn blir permisjonen en del av den vanlige fraværsregistreringen og blir ført på vitnemålet. (Se § 3-41 i forskrift til opplæringsloven).
 • For 10.trinn kan turens varighet være 2 – 3 skoledager.
 • Foreldrene må hver for seg sende skriftlig søknad til skolen om fritak fra undervisningen for eleven.
 • Det må lages og gjøres kjent atferdsregler for gjennomføring av turene. Atferdsreglene skal ha bestemmelser om forbud mot bruk av rusmidler og tobakk. Forbud mot bruk av rusmidler må også gjelde voksne turdeltakere. Ev. brudd på reglene må ha klare konsekvenser. Både elever og foresatte må skrive under på reglene før avreise.
 • Turene er i privat regi og derfor gjelder ikke kommunens forsikringsordning. Den enkelte må selv sørge for reiseforsikring som dekker ev. skader og konsekvenser av skader, behandling, heimreise, tap av bagasje, utstyr, o.a.
  Til toppen av siden
Publisert: 12.11.2013 14:12 Sist endret: 15.03.2016 14:06
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051