Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Skole - avgiftssatser

2021

Driftskomiteen 14.11.18 - sak 31/18 - Utleie av kommunale lokaler til frivilligheten  
Gjelder alle lag og foreninger som er registrert i Levanger kommunes lag- og foreningsregister.
Disse får leie kostnadsfritt i de kommunale lokaler som gjøres tilgjengelige for utleie.
Utleie av skoler, til overnatting. Gjelder lag og foreninger ved arrangement.  Kr. 35 pr. pers pr natt.
Maks 10.000,- pr helg.
Klasserom  
Kantine uten bruk av kjøkken 
Kveld kr 580
Dag kr 1 100
Helg kr 1 900
Kantine med bruk av kjøkken 
Kveld kr 900
Dag kr 1 800
Helg kr 3 200
Spesialrom 
Skolekjøkken/Mat og helse-rom. For denne type rom er det en restriktiv utleiepraksis på grunn av allergi.
Utleie vurderes ift hva det skal brukes til.
Leies ikke ut 
Auditorium kr 700
Kunst- og håndtverksrom Leies ikke ut
Naturfagrom Leies ikke ut
Musikkrom Leies ikke ut
Personalrom Leies ikke ut
Fri leie gjelder for: 
Styrer, nemneder og utvalg som er oppnevnt etter lover og reglementer  
Tilstelninger i skolens regi  
Organisert aktivitet for barn/unge under 16 år, drevet av lag og foreninger i Levanger kommune  
All organisert undervisning som er godkjent av driftskomite/kommunalsjef og undervisning etter lov om voksenopplæring  
Fri leie gjelder kun på dager da skolens anlegg er beregnet for utleie.  
Annet  
Gebyr, skader og mislighold av avtale

Gebyr settes ut fra
skadens omfang

 Til toppen av siden

 2020

Driftskomiteen 14.11.18 - sak 31/18 - Utleie av kommunale lokaler til frivilligheten  
Gjelder alle lag og foreninger som er registrert i Levanger kommunes lag- og foreningsregister.
Disse får leie kostnadsfritt i de kommunale lokaler som gjøres tilgjengelige for utleie.
Utleie av skoler, til overnatting. Gjelder lag og foreninger ved arrangement.  Kr. 35 pr. pers pr natt.
Maks 10.000,- pr helg.
Klasserom  
Kantine uten bruk av kjøkken 
Kveld kr 580
Dag kr 1 100
Helg kr 1 900
Kantine med bruk av kjøkken 
Kveld kr 900
Dag kr 1 800
Helg kr 3 200
Spesialrom 
Skolekjøkken/Mat og helse-rom. For denne type rom er det en restriktiv utleiepraksis på grunn av allergi.
Utleie vurderes ift hva det skal brukes til.
Leies ikke ut 
Auditorium kr 700
Kunst- og håndtverksrom Leies ikke ut
Naturfagrom Leies ikke ut
Musikkrom Leies ikke ut
Personalrom Leies ikke ut
Fri leie gjelder for: 
Styrer, nemneder og utvalg som er oppnevnt etter lover og reglementer  
Tilstelninger i skolens regi  
Organisert aktivitet for barn/unge under 16 år, drevet av lag og foreninger i Levanger kommune  
All organisert undervisning som er godkjent av driftskomite/kommunalsjef og undervisning etter lov om voksenopplæring  
Fri leie gjelder kun på dager da skolens anlegg er beregnet for utleie.  
Annet  
Gebyr, skader og mislighold av avtale

Gebyr settes ut fra
skadens omfang

 

 Til toppen av siden

2019

Kommer som egen politisk sak (regulativ 16)


 

2018

Det vises til eget vedtatt reglement for utleie av kommunale skolebygg *
Utleie av skoler, hel helg  
Barnetrinn m/kantine, klasserom og sanitæranlegg inkl. tørkepapir, tolettpapir (fredag ettermiddag til søndag ettermiddag) kr 10 000
Ungdomstrinn m/kantine, klasserom og sanitæranlegg m/tørkepapir, tolettpapir (fredag ettermiddag til søndag ettermiddag) kr 10 000
Skole med barnetrinn og ungdomstrinn, kantine, klasserom og sanitæranlegg inkl. tørkepapir, tolettpapir (fredag ettermiddag til søndag ettermiddag) Utgår
   
Klasserom  Leies ikke ut 
   
Kantine uten bruk av kjøkken  
Kveld kr 550
Dag kr 1 050
Helg kr 1 800
Levanger ungdomsskole AULA kr 3 100
   
Kantine med bruk av kjøkken  
Kveld kr 850
Dag kr 1 700
Helg kr 3 100
Levanger ungdomsskole AULA kr 5 100
   
Spesialrom  
Skolekjøkken/Mat og helse-rom. For denne type rom er det en restriktiv utleiepraksis på grunn av allergi. Utleie vurderes ift hva det skal brukes til.  Leies ikke ut 
Auditorium kr 600
Auditorium Levanger ungdomsskole  kr 1 100
Kunst- og håndtverksrom Leies ikke ut
Naturfagrom Leies ikke ut
Musikkrom Leies ikke ut
Personalrom Leies ikke ut
Gymsaler og idrettshaller Se regulativ 8
   
Fri leie gjelder for:  
Styrer, nemneder og utvalg som er oppnevnt etter lover og reglementer Fri leie
Tilstelninger i skolens regi Fri leie
Organisert aktivitet for barn/unge under 16 år, drevet av lag og foreninger i Levanger kommune Fri leie
All organisert undervisning som er godkjent av driftskomite/kommunalsjef og undervisning etter lov om voksenopplæring Fri leie
Fri leie gjelder kun på dager da skolens anlegg er beregnet for utleie.  
   
Annet  
Gebyr, skader og mislighold av avtale Gebyr settes ut fra skadens omfang
   
Rådmannen delegeres fullmakt til å utøve skjønn i prisfastsettelsen
av utleie i særlige tilfeller.
 
   
*Levanger u skole: Mat og helse leies ikke ut.  

Til toppen av siden

 

 

Utleie av skoler, hel helg
Barnetrinn m/kantine, klasserom og sanitæranlegg inkl. tørkepapir, tolettpapir (fredag ettermiddag til søndag ettermiddag) kr. 10 000
Ungdomstrinn m/kantine, klasserom og sanitæranlegg m/tørkepapir, tolettpapir (fredag ettermiddag til søndag ettermiddag) kr. 10 000

Utleie av enkeltrom
Klasserom
Klasserom med prosjektor (dag/kveld) kr. 500
Klasserom uten prosjektor (dag/kveld) kr. 400

Kantine uten bruk av kjøkken
Kveld kr. 500
Dag kr. 1 000
Helg kr. 1 700
Levanger ungdomsskole AULA - kr. 3 000

Kantine med bruk av kjøkken
Kveld kr. 800
Dag kr. 1 600
Helg kr. 3 000
Levanger ungdomsskole AULA - kr. 5 000

Spesialrom
Skolekjøkken/Mat og helse-rom. Leise ikke ut.
Auditorium kr. 500
Auditorium Levanger ungdomsskole kr. 1 000
Leies ikke ut:
Kunst- og håndtverksrom
Naturfagrom
Musikkrom
Personalrom
Gymsaler og idrettshaller eget regulativ

Fri leie gjelder for:
Styrer, nemneder og utvalg som er oppnevnt etter lover og reglementer
Tilstelninger i skolens regi
Organisert aktivitet for barn/unge under 16 år, drevet av lag og foreninger i Levanger kommune
All organisert undervisning som er godkjent av driftskomite/kommunalsjef og undervisning etter lov om voksenopplæring
Fri leie gjelder kun på dager da skolens anlegg er beregnet for utleie.

Annet
Gebyr, skader og mislighold av avtale:
Gebyr settes ut fra skadens omfang

Til toppen av siden

 

Utleie av skoler, hel helg
Barnetrinn m/kantine, klasserom og sanitæranlegg inkl. tørkepapir, tolettpapir (fredag ettermiddag til søndag ettermiddag) kr. 10 000

Ungdomstrinn m/kantine, klasserom og sanitæranlegg m/tørkepapir, tolettpapir (fredag ettermiddag til søndag ettermiddag) kr. 10 000
Skole med barnetrinn og ungdomstrinn, kantine, klasserom og sanitæranlegg - utgår

Utleie av enkeltrom
Klasserom
Klasserom med prosjektor (dag/kveld) kr. 500
Klasserom uten prosjektor (dag/kveld) kr. 400

Kantine uten bruk av kjøkken
Kveld kr. 500
Dag kr. 1 000
Helg kr. 1 700
Levanger ungdomsskole AULA - kr. 3 000

Kantine med bruk av kjøkken
Kveld kr. 800
Dag kr. 1 600
Helg kr. 3 000
Levanger ungdomsskole AULA - kr. 5 000

Spesialrom
Skolekjøkken/Mat og helse-rom. For denne type rom er det en restriktiv utleiepraksis på grunn av allergi.
Utleie vurderes ift hva det skal brukes til. kr. 400
Auditorium kr. 400
Auditorium Levanger ungdomsskole kr. 1 000
Leies ikke ut:
Kunst- og håndtverksrom
Naturfagrom
Musikkrom
Personalrom
Gymsaler og idrettshaller eget regulativ

Fri leie gjelder for:
Styrer, nemneder og utvalg som er oppnevnt etter lover og reglementer
Tilstelninger i skolens regi
Organisert aktivitet for barn/unge under 16 år, drevet av lag og foreninger i Levanger kommune
All organisert undervisning som er godkjent av driftskomite/kommunalsjef og undervisning etter lov om voksenopplæring
Fri leie gjelder kun på dager da skolens anlegg er beregnet for utleie.

Annet
Gebyr, skader og mislighold av avtale:
Gebyr settes ut fra skadens omfang

Til toppen av siden

-------------------------------------

2015 ingen endring fra 2014

-------------------------------------

2014 ingen endring fra 2013

-------------------------------------

2013 ingen endring fra 2012

Til toppen av siden

-------------------------------------

2012

Utleie av skoler, hel helg

 • Barnetrinn m/kantine, klasserom og sanitæranlegg inkl. tørkepapir, tolettpapir (fredag ettermiddag til søndag ettermiddag)
  kr. 5.000
 • Ungdomstrinn m/kantine, klasserom og sanitæranlegg m/tørkepapir, tolettpapir (fredag ettermiddag til søndag ettermiddag)
  kr. 5.000
 • Skole med barnetrinn og ungdomstrinn, kantine, klasserom og sanitæranlegg inkl. tørkepapir, tolettpapir (fredag ettermiddag til søndag ettermiddag)
  kr. 10.000


Utleie av enkeltrom

Klasserom

 • Klasserom med prosjektor (dag/kveld) kr. 200
 • Klasserom uten prosjektor (dag/kveld) kr. 100


Kantine uten bruk av kjøkken

 • Kveld kr. 400
 • Dag kr. 800
 • Helg kr. 1.500


Kantine med bruk av kjøkken

 • Kveld kr. 800
 • Dag kr. 1.600
 • Helg kr. 3.000


Spesialrom

 • Skolekjøkken/Mat og helse-rom. For denne type rom er det en restriktiv utleiepraksis på grunn av allergi. Utleie vurderes ift hva det skal brukes til.
  kr. 300
 • Auditorium kr. 300


Fri leie gjelder for:

 • Styrer, nemneder og utvalg som er oppnevnt etter lover og reglementer
 • Tilstelninger i skolens regi
 • Organisert aktivitet for barn/unge under 16 år, drevet av lag og foreninger i Levanger kommune
 • All organisert undervisning som er godkjent av driftskomite/kommunalsjef og undervisning etter lov om voksenopplæring
 • Fri leie gjelder kun på dager da skolens anlegg er beregnet for utleie


Annet
Straffegebyr, skader og mislighold av avtale.
Gebyr settes ut fra skadens omfang

Enhetsleder delegeres fullmakt til å utøve skjønn i prisfastsettelsen av utleie i særlige tilfeller.

Til toppen av siden


2016

 

2017


Publisert: 20.12.2011 13:17 Sist endret: 07.01.2021 13:46
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051