Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Tømming av septiktank

2020

Pr. boenhet tilknyttet septiktank 
Avgiften dekker årlig tømming av små tanker (under 3,0 m3) og tømming annethvert år for store tanker opp til 7 m3 kr 1 328,00
Pr. boenhet tilknyttet minirenseanlegg 
Avgiften dekker årlig tømming av små renseanlegg (under 3,0 m3) og tømming annethvert år for renseanlegg opp til 7 m3 kr 1 328,00
Pr. hytte / fritidsbolig tilknyttet septiktank 
Avgiften dekker tømming 3. hvert år kr 568,00
Tømming store slamavskiller (over 7m3) 
Avgift etter antall m3 tømt kr 516,00
Tømming tette tanker pr. m3 tømt (bolig og hytte) 
Avgift etter antall m3 tømt kr 340,00
Rabatt for samarbeid når flere benytter samme tank/minirenseanlegg under 7m3 
Rabatt pr husstand pr år -kr 230
Timing/bomtur kr 1 312,00
M3-pris tømming av brakkedo/mobile toalett. Faktureres minimum 0,5 m3.  kr 472,00
Sandfang kr 468,40
Priser eks mva 

Til toppen av siden

2020

Pr. boenhet tilknyttet septiktank 
Avgiften dekker årlig tømming av små tanker (under 3,0 m3) og tømming annethvert år for store tanker opp til 7 m3 kr 1 328,00
Pr. boenhet tilknyttet minirenseanlegg 
Avgiften dekker årlig tømming av små renseanlegg (under 3,0 m3) og tømming annethvert år for renseanlegg opp til 7 m3 kr 1 328,00
Pr. hytte / fritidsbolig tilknyttet septiktank 
Avgiften dekker tømming 3. hvert år kr 568,00
Tømming store slamavskiller (over 7m3) 
Avgift etter antall m3 tømt kr 516,00
Tømming tette tanker pr. m3 tømt (bolig og hytte) 
Avgift etter antall m3 tømt kr 340,00
Rabatt for samarbeid når flere benytter samme tank/minirenseanlegg under 7m3 
Rabatt pr husstand pr år -kr 230
Timing/bomtur kr 1 312,00
M3-pris tømming av brakkedo/mobile toalett. Faktureres minimum 0,5 m3.  kr 472,00
Sandfang kr 468,40
Priser eks mva 


Til toppen av siden 

2019

Kommunestyret sak 70/18

Pr. boenhet tilknyttet septiktank

 

Avgiften dekker årlig tømming av små tanker (under 3,0 m3) og tømming annethvert år for store tanker opp til 7 m3

kr 1 328,00

Pr. boenhet tilknyttet minirenseanlegg

 

Avgiften dekker årlig tømming av små renseanlegg (under 3,0 m3) og tømming annethvert år for renseanlegg opp til 7 m3

kr 1 328,00

Pr. hytte / fritidsbolig tilknyttet septiktank

 

Avgiften dekker tømming 3. hvert år

kr 568,00

Tømming store slamavskiller (over 7m3)

 

Avgift etter antall m3 tømt

kr 516,00

Tømming tette tanker pr. m3 tømt (bolig og hytte)

 

Avgift etter antall m3 tømt

kr 340,00

Rabatt for samarbeid når flere benytter samme tank/minirenseanlegg under 7m3:

Rabatt pr. husstand pr. år

- kr. 230 

Rabatt pr. fritidsbolig pr. år

utgår 

Timing, bomtur

kr 1312,00

M3-pris tømming av brakkedo/mobile toalett. Faktureres minimum 0,5 m3.

kr 472,00

Sandfang

kr 468,40

 Priser eks. MVA
Til toppen av siden 

2018

Pr. boenhet tilknyttet septiktank

 

Avgiften dekker årlig tømming av små tanker (under 3,0 m3) og tømming annethvert år for store tanker opp til 7 m3

kr 1 581,25

Pr. boenhet tilknyttet minirenseanlegg

 

Avgiften dekker årlig tømming av små renseanlegg (under 3,0 m3) og tømming annethvert år for renseanlegg opp til 7 m3

kr 1 581,25

Pr. hytte / fritidsbolig tilknyttet septiktank

 

Avgiften dekker tømming 3. hvert år

kr 747,50

Tømming store slamavskiller (over 7m3)

 

Avgift etter antall m3 tømt

kr 616,25

Tømming tette tanker pr. m3 tømt (bolig og hytte)

 

Avgift etter antall m3 tømt

kr 407,50

Rabatt for samarbeid når flere benytter samme tank/minirenseanlegg under 7m3:

Rabatt pr. husstand pr. år

- kr. 225 

Rabatt pr. fritidsbolig pr. år

- kr. 105 


Til toppen av siden 

2017

Pr. boenhet tilknyttet septiktank

 

Avgiften dekker årlig tømming av små tanker (under 3,0 m3) og tømming annethvert år for store tanker opp til 7 m3

kr 1 581,25

Pr. boenhet tilknyttet minirenseanlegg

 

Avgiften dekker årlig tømming av små renseanlegg (under 3,0 m3) og tømming annethvert år for renseanlegg opp til 7 m3

kr 1 581,25

Pr. hytte / fritidsbolig tilknyttet septiktank

 

Avgiften dekker tømming 3. hvert år

kr 747,50

Tømming store slamavskiller (over 7m3)

 

Avgift etter antall m3 tømt

kr 616,25

Tømming tette tanker pr. m3 tømt (bolig og hytte)

 

Avgift etter antall m3 tømt

kr 407,50


Til toppen av siden

2016

Pr. boenhet tilknyttet septiktank

 

Avgiften dekker årlig tømming av små tanker (under 3,0 m3) og tømming annethvert år for store tanker opp til 7 m3

kr 1 438,00

Pr. boenhet tilknyttet minirenseanlegg

 

Avgiften dekker årlig tømming av små renseanlegg (under 3,0 m3) og tømming annethvert år for renseanlegg opp til 7 m3

kr 1 438,00

Pr. hytte / fritidsbolig tilknyttet septiktank

 

Avgiften dekker tømming 3. hvert år

kr 680,00

Tømming store slamavskiller (over 7m3)

 

Avgift etter antall m3 tømt

kr 560,00

Tømming tette tanker pr. m3 tømt (bolig og hytte)

 

Avgift etter antall m3 tømt

kr 370,00


Til toppen av siden

2015

Pr. boenhet tilknyttet septiktank

 

Avgiften dekker årlig tømming av små tanker (under 3,0 m3) og tømming annethvert år for store tanker opp til 7 m3

kr 1 438,00

Pr. boenhet tilknyttet minirenseanlegg

 

Avgiften dekker årlig tømming av små renseanlegg (under 3,0 m3) og tømming annethvert år for renseanlegg opp til 7 m3

kr 1 438,00

Pr. hytte / fritidsbolig tilknyttet septiktank

 

Avgiften dekker tømming 3. hvert år

kr 719,00

Tømming store slamavskiller (over 7m3)

 

Avgift etter antall m3 tømt

kr 580,00

Tømming tette tanker pr. m3 tømt (bolig og hytte)

 

Avgift etter antall m3 tømt

kr 370,00


Til toppen av siden

2014
For tømming av slamavskillere, tette tanker m.v på eiendommer med privat avløpsanlegg fastsettes følgende gebyr:

 • Transport slam/behandling eks mva: kr. 599,- pr m3
 • Transport slam/behandling tette tanker eks mva: kr. 361,- pr m3


Gebyret beregnes ut fra registrert mengde som tømmes og innkreves etter at tømming har skjedd

Til toppen av siden

2013
For tømming av slamavskillere, tette tanker m.v på eiendommer med privat avløpsanlegg fastsettes følgende gebyr:  

 • Transport slam/tette tanker eks mva: kr. 241,- pr m3
 • Behandling slam eks mva: kr. 335,- pr m3
 • For behandling av tette tanker ekskl.mva: kr. 95,- pr. m3


Gebyret beregnes ut fra registrert mengde som tømmes og innkreves etter at tømming har skjedd

Til toppen av siden

2012
For tømming av slamavskillere, tette tanker m.v på eiendommer med privat avløpsanlegg fastsettes følgende gebyr:  

 • Transport slam/tette tanker eks mva: kr. 241,- pr m3
 • Behandling slam eks mva: kr. 335,- pr m3
 • For behandling av tette tanker ekskl.mva: kr. 95,- pr. m3


Gebyret beregnes ut fra registrert mengde som tømmes og innkreves etter at tømming har skjedd

Til toppen av siden

2011
For tømming av slamavskillere, tette tanker m.v på eiendommer med privat avløpsanlegg fastsettes følgende gebyr:  

 • Transport slam/tette tanker eks mva: kr. 236,- pr m3
 • Behandling slam eks mva: kr. 310,- pr m3
 • For behandling av tette tanker ekskl.mva: kr. 95,- pr. m3


Gebyret beregnes ut fra registrert mengde som tømmes og innkreves etter at tømming har skjedd

Til toppen av siden

2010
For tømming av slamavskillere, tette tanker m.v på eiendommer med privat avløpsanlegg fastsettes følgende gebyr:  

 • Transport slam/tette tanker eks mva: kr. 231,- pr m3
 • Behandling slam eks mva: kr. 304,- pr m3
 • For behandling av tette tanker ekskl.mva: kr. 93,- pr. m3


Gebyret beregnes ut fra registrert mengde som tømmes og innkreves etter at tømming har skjedd 

Til toppen av siden

2009

For tømming av slamavskillere, tette tanker m.v på eiendommer med privat avløpsanlegg fastsettes følgende gebyr, ekskl. mva.:

 • For innsamling : kr. 224,- pr. m3 
 • For behandling: kr. 290,- pr. m3
 • For behandling av tette tanker: kr. 93,- pr. m3 


Gebyret beregnes ut fra registrert mengde som tømmes og innkreves etter at tømming har skjedd, satsene skal tillegges mva.

2008>>
Til toppen av siden


 

Publisert: 10.09.2009 11:00 Sist endret: 07.01.2021 13:49 Opprettet av Septiktank Levanger kommune
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051