Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Helse og omsorg Levanger kommune

2022

Gebyr helse og omsorgstjenester

2021

DEFINISJONER:  
G = Folketrygdens grunnbeløp = 101 351 kr. pr. 01.05.20  
Korttidsopphold er derfinert som opphold ved institusjon under 60 døgn  
Inntekt = Arbeidsinntekt, pensjon fra folketrygden, 
tjenestepensjon, næringsinntekt, leieinntekt
og renteinntekt
 
A. Langtidsopphold ved institusjon
(Regulert gjennom vederlagsforskriften
for opphold ved institusjon)
Regulert gjennom forskrift om egenandel for kommunale
helse- og omsorgstjenester
B. Egenandeler for hjemmetjenester 
Med henvisning til endring i Forskrift for vederlag/ egenbetaling for sosiale tjenester, hjemmesykepleie og opphold i institusjon gjelder følgende betalingsordning for hjemmetjenester i Levanger kommune:  
Husstandens nettoinntekt:  
Inntil 2 G IHHT Statsbudsjett
2 - 3 G, pris pr mnd: kr 2 015
3 - 4 G, pris pr mnd: kr 2 830
4 - 5 G, pris pr mnd: kr 3 675
Over 5 G, pris pr mnd: kr 4 800
Alternativt: Betaling pr time: kr. 710,- pr time
for alle inntektsgrupper
over 2G
C. Egenandel korttidsopph. under 60 døgn.
(gjelder også for rehabilieringsopphold)
IHHT Statsbudsjett
Egenandel Dagopphold IHHT Statsbudsjett
Egenandel Nattopphold IHHT Statsbudsjett
Egenandel korttidsopph. over 60 døgn  
 - brukere med ektefellepensjon som langtidsopphold
 -  brukere med ensligepensjon som langtidsopphold
D. Egenandel for trygghetsalarm 
l. (husstandens nettoinntekt inntil 2G)
kr. 360,- pr mnd
 Egenandel for trygghetsalarm  kr. 425,- pr mnd
E.  Leie og vask av sengetøy i oms.bolig kr. 375,- pr mnd
     Leie og vask av håndklær og kluter kr. 225,- pr mnd
Forbruk av toalettpapir, tørkepapir,    
renholdsmidler og lyspærer/ lysrør
kr. 390,- pr mnd
F. Egenandel - Dagtilbud  kr 390,- pr dag
G. Egenandeler - varm middagsmat  
Kostpris - skjermingsregel: 
    Kostpris for middag med dessert kr. 80,- pr porsjon
    Kostpris for måltid med tørrmat: kr. 53,- pr dag
    Kostpris for kaffemåltid kr. 21,- pr måltid
Kostpris - fullpris: 
      Middag med dessert kr 110,- pr porsjon
      Middagsmat levert i heimen kr. 115,- pr porsjon
      Abonnement mat inkl. drikke kr. 4.600,- pr mnd 
Abonnement mat eks.drikke og kaffemåltid kr. 3.900,- pr mnd 
Abonnement middag fullpris levert i hjemmet kr. 3.275,- pr mnd 
H. Priser Frisklivssentralen 
Bra matkurs kr.535,- pr kurs
Røykesluttkurs kr.535,- pr kurs
Motivasjon og mestring kr.535,- pr kurs
KID kr.535,- pr kurs
KIB kr.535,- pr kurs
I. Fysio/ergioterapitjenesten
Forskrift om stønad til dening av utgifter til fysioterapi m.m
Priser ihht. takstoversikt. Begrenes opp til egenandelstak.
i hht. forskrift

2020

DEFINISJONER:

 

G = Folketrygdens grunnbeløp = 99.858 kr pr. 01.05.19

 

Korttidsopphold er derfinert som opphold ved institusjon under 60 døgn

 

Inntekt = Arbeidsinntekt, pensjon fra folketrygden, 

tjenestepensjon, næringsinntekt, leieinntekt

og renteinntekt

 

A. Langtidsopphold ved institusjon

(Regulert gjennom vederlagsforskriften

for opphold ved institusjon)

IHHT Statsbudsjett

B. Egenandeler for hjemmetjenester 

Med henvisning til endring i Forskrift for vederlag/ egenbetaling for sosiale tjenester, hjemmesykepleie og opphold i institusjon gjelder følgende betalingsordning for hjemmetjenester i Levanger kommune:

 

Husstandens nettoinntekt:

 

Inntil 2 G

IHHT Statsbudsjett

2 - 3 G, pris pr mnd:

kr 1 910

3 - 4 G, pris pr mnd:

kr 2 690

4 - 5 G, pris pr mnd:

kr 3 490

Over 5 G, pris pr mnd:

kr 4 560

Alternativt: Betaling pr time:

kr. 675,- pr time

for alle inntektsgrupper

over 2G

C. Egenandel korttidsopph. under 60 døgn.

(gjelder også for rehabilieringsopphold)

IHHT Statsbudsjett

Egenandel Dagopphold

IHHT Statsbudsjett

Egenandel Nattopphold

IHHT Statsbudsjett

Egenandel korttidsopph. over 60 døgn

 

 - brukere med ektefellepensjon

som langtidsopphold

 -  brukere med ensligepensjon

som langtidsopphold

D. Egenandel for trygghetsalarm 

l. (husstandens nettoinntekt inntil 2G)

kr. 340,- pr mnd

 Egenandel for trygghetsalarm 

kr. 400,- pr mnd

E.  Leie og vask av sengetøy i oms.bolig

kr. 355,- pr mnd

     Leie og vask av håndklær og kluter

kr. 209,- pr mnd

Forbruk av toalettpapir, tørkepapir,    

renholdsmidler og lyspærer/ lysrør

kr. 365,- pr mnd

F. Egenandel - Dagtilbud 

kr 370,- pr dag

G. Egenandeler - varm middagsmat

 

Kostpris - skjermingsregel: 

    Kostpris for middag med dessert

kr. 70,- pr porsjon

    Kostpris for måltid med tørrmat:

kr. 48,- pr dag

    Kostpris for kaffemåltid

kr. 18,- pr måltid

Kostpris - fullpris: 

      Middag med dessert

kr 100,- pr porsjon

      Middagsmat levert i heimen

kr. 105,- pr porsjon

      Abonnement mat inkl. drikke

kr. 4.380,- pr mnd 

Abonnement mat eks.drikke og kaffemåltid

kr. 3700,- pr mnd 

Abonnement middag fullpris levert i hjemmet

kr. 3100,- pr mnd 

H. Priser Frisklivssentralen 

Bra matkurs

kr.510,- pr kurs

Røykesluttkurs

kr.510,- pr kurs

Motivasjon og mestring

kr.510,- pr kurs

KID

kr.510,- pr kurs

KIB

kr.510,- pr kurs

I. Fysio/ergioterapitjenesten

kr. 456,- pr halvår, 45 min

Treningsgruppe eldre

kr. 546,- pr halvår, 60 min

Treningsgruppe i basseng 

kr. 640,- pr person pr. gruppe

Til toppen av siden 

2019

Kommunestyret sak 70/18

DEFINISJONER:

 

G = Folketrygdens grunnbeløp = 96.883 kr pr. 01.05.18

Korttidsopphold er derfinert som opphold ved institusjon under 60 døgn 

Inntekt = Arbeidsinntekt, pensjon fra folketrygden, tjenestepensjon, næringsinntekt, leieinntekt og renteinntekt

 

 

A. Langtidsopphold ved institusjon

IHHT Statsbudsjett

(Regulert gjennom vederlagsforskriften for opphold ved institusjon)

 

B. Egenandeler for hjemmetjenester 

Med henvisning til endring i Forskrift for vederlag/ egenbetaling for sosiale tjenester, hjemmesykepleie og opphold i institusjon gjelder følgende betalingsordning for hjemmetjenester i Levanger kommune:

 

Husstandens nettoinntekt: 

Inntil 2 G

IHHT Statsbudsjett

2 - 3 G

kr. 1819,- pr mnd

3 - 4 G

kr. 2563,- pr mnd

4 - 5 G

kr. 3323,- pr mnd

Over 5 G

kr. 4347,- pr mnd

Alternativt: Betaling pr time:

kr. 657,- pr time for alle inntektsgrupper over 2G

C. Egenandel korttidsopph. under 60 døgn.

(gjelder også for rehabilieringsopphold)

IHHT Statsbudsjett

Egenandel Dagopphold

IHHT Statsbudsjett

Egenandel Nattopphold

IHHT Statsbudsjett

Egenandel korttidsopph. over 60 døgn

 

      - brukere med ektefellepensjon

som langtidsopphold

      -  brukere med ensligepensjon

som langtidsopphold

D. Egenandel for trygghetsalarm med tilkobling  til vaktsentral. (husstandens nettoinntekt inntil 2G)

kr. 330,- pr mnd

Egenandel for trygghetsalarm med tilkobling til vaktsentral

kr. 382,- pr mnd

E.  Leie og vask av sengetøy i oms.bolig

kr. 343,- pr mnd

     Leie og vask av håndklær og kluter

kr. 202,- pr mnd

Forbruk av toalettpapir, tørkepapir, renholdsmidler og lyspærer/ lysrør

 

F. Egenandel - Dagtilbud eldre

kr 355,- pr dag

G. Egenandeler - varm middagsmat 

Kostpris - skjermingsregel:

 

    Kostpris for middag med dessert

kr. 67,- pr porsjon

    Kostpris for måltid med tørrmat:

kr. 45,- pr dag

    Kostpris for kaffemåltid

kr. 15,- pr måltid

Kostpris - fullpris:

 

      Middag med dessert

kr 96,- pr porsjon

      Middagsmat levert i heimen

kr. 100,- pr porsjon

      Abonnement mat inkl. drikke

kr. 4.260,- pr mnd 

Abonnement mat eks.drikke og kaffemåltid

kr. 3.580,- pr mnd 

Abonnement middag fullpris levert i hjemmet

kr. 3.000,- pr mnd 

H. Priser Frisklivssentralen 

Bra matkurs

kr.495,- pr kurs

Røykesluttkurs

kr.495,- pr kurs

Motivasjon og mestring

kr.495,- pr kurs

KID

kr.495,- pr kurs

KIB

kr.495,- pr kurs

I. Fysio/ergioterapitjenesten

kr. 435,- pr halvår, 45 min

Treningsgruppe eldre

kr. 525,- pr halvår, 60 min

Treningsgruppe i basseng 

kr. 625,- pr person pr. gruppe

Innføring av takster på fysipoterapi ihht til takstplakat av 1 juli 2017

Eget vedlegg

 

Til toppen av siden

 

2018

DEFINISJONER:

 

G = Folketrygdens grunnbeløp = 93.634 kr pr. 01.05.17

 

Korttidsopphold er derfinert som opphold ved institusjon under 60 døgn 

Inntekt = Arbeidsinntekt, pensjon fra folketrygden, tjenestepensjon, næringsinntekt, leieinntekt og renteinntekt

 

 

 

 

 

A. Langtidsopphold ved institusjon

IHHT Statsbudsjett

(Regulert gjennom vederlagsforskriften for opphold ved institusjon)

 

 

 

B. Egenandeler for hjemmetjenester

 

Med henvisning til endring i Forskrift for vederlag/ egenbetaling for sosiale tjenester, hjemmesykepleie og opphold i institusjon gjelder følgende betalingsordning for hjemmetjenester i Levanger kommune:

 

Husstandens nettoinntekt:

 

Inntil 2 G

IHHT Statsbudsjett

2 - 3 G

kr. 1590,- pr mnd

3 - 4 G

kr. 2240,- pr mnd

4 - 5 G

kr. 2905,- pr mnd

Over 5 G

kr. 3800,- pr mnd

 

 

Alternativt: Betaling pr time:

kr. 575,- pr time for alle inntektsgrupper over 2G

 

 

C. Egenandel korttidsopph. under 60 døgn.

(gjelder også for rehabilieringsopphold)

IHHT Statsbudsjett

Egenandel Dagopphold

IHHT Statsbudsjett

Egenandel Nattopphold

IHHT Statsbudsjett

 

 

Egenandel korttidsopph. over 60 døgn

 

      - brukere med ektefellepensjon

som langtidsopphold

      -  brukere med ensligepensjon

som langtidsopphold

 

 

D. Egenandel for trygghetsalarm med tilkobling  til vaktsentral. (husstandens nettoinntekt inntil 2G)

kr. 317,- pr mnd

 

 

Egenandel for trygghetsalarm med tilkobling til vaktsentral

kr. 367,- pr mnd

 

 

E.  Leie og vask av sengetøy i oms.bolig

kr. 330,- pr mnd

     Leie og vask av håndklær og kluter

kr. 195,- pr mnd

     Forbruk av toalettpapir, tørkepapir, renholdsmidler og lyspærer/ lysrør

 

 

 

F. Egenandel - Dagtilbud eldre

kr 342,- pr dag

 

 

G. Egenandler for vaksinasjoner

 

      Vaksinasjon for voksne (over 18 år)

kr. 265,- pr vaksinasjon

      Vaksinasjon for barn og ungdom (under 18 år)

kr. 112,- pr vaksinasjon

 

 

H. Egenandeler - varm middagsmat

 

Kostpris - skjermingsregel:

 

    Kostpris for middag med dessert

kr. 66,- pr porsjon

    Kostpris for måltid med tørrmat:

kr. 44,- pr dag

    Kostpris for kaffemåltid

kr. 14,- pr måltid

 

 

Kostpris - fullpris:

 

      Middag med dessert

kr 95,- pr porsjon

      Middagsmat levert i heimen

kr. 99,- pr porsjon

      Abonnement mat inkl. drikke

kr. 4.140,- pr mnd 

Abonnement mat eks.drikke og kaffemåltid

kr. 3460,- pr mnd 

Abonnement middag fullpris levert i hjemmet

kr. 2970,- pr mnd 

 

 

I. Priser Frisklivssentralen

 

Bra matkurs

kr.495,- pr kurs

Røykesluttkurs

kr.495,- pr kurs

Motivasjon og mestring

kr.495,- pr kurs

KID

kr.495,- pr kurs

KIB

kr.495,- pr kurs

 

 

K. Fysio/ergioterapitjenesten

kr. 415,- pr halvår, 45 min

Treningsgruppe eldre

kr. 505,- pr halvår, 60 min

Treningsgruppe i basseng 

kr. 612,- pr person pr. gruppe

 

 

Innføring av takster på fysipoterapi ihht til takstplakat av 1 juli 2017

Eget vedlegg

Til toppen av siden

2017

Definisjoner:
G = Folketrygdens grunnbeløp = 92.576 kr. (pr. 01.05.16)
Korttidsopphold er derfinert som opphold ved institusjon under 60 døgn
Inntekt = Arbeidsinntekt, pensjon fra folketrygden, tjenestepensjon, næringsinntekt, leieinntekt og renteinntekt

A. Langtidsopphold ved institusjon: I henhold til Statsbudsjettet

B. Egenandeler for hjemmetjenester
Med henvisning til endring i Forskrift for vederlag/ egenbetaling for sosiale tjenester, hjemmesykepleie og opphold i insitutsjon, gjelder følgende betalingsordning for hjemmetjenester i Levanger kommune:

Husstandens nettoinntekt:
Inntil 2 G:  I henhold til Statsbudsjettet
2 - 3 G kr. 1.550,- pr mnd
3 - 4 G kr. 2.185,- pr mnd
4 - 5 G kr. 2.835,- pr mnd
Over 5 G kr. 3.710,- pr mnd

Alterntivt: Betaling pr time: kr. 525,- pr time for alle inntektsgrupper

C. Egenandel korttidsopphold under 60 døgn. kr. (*jfr. statsbudsjettet) pr døgn (gjelder også for rehabilieringsopphold) (max.pris vedtatt av Stortinget)
Egenandel korttidsopphold over 60 døgn Beregnes etter Forskrift om egenandel for kommunale Helse- og omsorgstjenester for institusjon
- egenandel dagopphold kr. (*jfr. statsbudsjettet) pr. døgn
- egenandel nattopphold kr. (*jfr. statsbudsjettet) pr. døgn
- brukere med ektefellepensjon: som langtidsopphold
- brukere med ensligepansjon: som langtidsopphold

D. Egenandel for trygghetsalarm med kr. 310,- pr mnd tilkobling til vaktsentral (husstandens nettoinntekt inntil 2G)
Egenandel for trygghetsalarm med kr. 360,- pr mnd tilkobling til vaktsentral (hustandens nettoinntekt over 2G)

E. Leie og vask av sengetøy i omsorgsbolig kr. 320,- pr mnd
Leie og vask av håndklær og kluter kr. 190,- pr mnd

 

F. Egenandel - aktivitetstilbud institusjon kr. 332,- pr dag

G. Egenandler for vaksinasjoner
Vaksinasjon for voksne (over 18 år) kr. 260,- pr vaksinasjon
Vaksinasjon for barn og ungdom (under 18 år) kr. 110,- pr vaksinasjon

 

H. Egenandeler - varm middagsmat
Kostpris - skjermingsregel:
Kostpris for middag med dessert kr. 65 pr posjon
Kostpris for måltid med tørrmat: kr. 43 pr måltid
Kostpris for kaffemåltid kr. 14 pr måltid

Kostpris - fullpris:
Middag m/ dessert kr. 94 pr porsjon
Middagsmat levert i heimen kr. 99 pr porsjon
Abbonnement mat inkl. drikke og kaffe kr. 4.080,- pr. mnd
Abbonnement mat eks. drikke og kaffe kr. 3.430,- pr. mnd
Abonnement middag fullpris levert i hjemmet kr. 2.970,- pr mnd

 

I. Frisklivssentralen
BraMatkurs kr. 495,- pr. kurs
Røykesluttkurs kr. 495,- pr. kurs
Motivasjon og mestring kr. 495,- pr. kurs
KID  kr. 495,- pr. kurs
KIB  kr. 495,- pr. kurs

 

Husleie Breidablikktunet omsorgsboliger
Leilighet A: 45 m2 kr. 9.800,- pr mnd
Leilighet B + C: 34 m2 kr. 8.950,- pr mnd

 

Fysio/ergoterapitjenesten:
Treningsgruppe eldre kr. 395,- halvår, 45 min
Treningsgruppe eldre kr. 495,- halvår, 60 min
Treningsgruppe i basseng kr. 600,- pr person pr. gruppe

Til toppen av siden

 

2016

Definisjoner:
G = Folketrygdens grunnbeløp = 90.068 kr. (pr. 01.05.15)
Korttidsopphold er derfinert som opphold ved institusjon under 60 døgn
Inntekt = Arbeidsinntekt, pensjon fra folketrygden, tjenestepensjon, næringsinntekt, leieinntekt og renteinntekt

A. Langtidsopphold ved institusjon 75 % av (Grunnbeløpet - 6.600kr.) (Regulert gjennom Forskrift om egenandel for kommunale Helse- og omsorgstjenester + 85 % (Inntekt - G) for opphold ved institusjon)

B. Egenandeler for hjemmetjenester
Med henvisning til endring i Forskrift for vederlag/ egenbetaling for sosiale tjenester, hjemmesykepleie og opphold i insitutsjon, gjelder følgende betalingsordning for hjemmetjenester i Levanger kommune:

Husstandens nettoinntekt:
Inntil 2 G (*jfr. statsbudsjettet) kr pr mnd
Max.sats vedtatt Storting
2 - 3 G kr. 1.500,- pr mnd
3 - 4 G kr. 2.120,- pr mnd
4 - 5 G kr. 2.750,- pr mnd
Over 5 G kr. 3.600,- pr mnd

Alterntivt: Betaling pr time: kr. 475,- pr time for alle inntektsgrupper

C. Egenandel korttidsopphold under 60 døgn. kr. (*jfr. statsbudsjettet) pr døgn (gjelder også for rehabilieringsopphold) (max.pris vedtatt av Stortinget)
Egenandel korttidsopphold over 60 døgn Beregnes etter Forskrift om egenandel for kommunale Helse- og omsorgstjenester for institusjon
- egenandel dagopphold kr. (*jfr. statsbudsjettet) pr. døgn
- egenandel nattopphold kr. (*jfr. statsbudsjettet) pr. døgn
- brukere med ektefellepensjon kr. 350,- pr døgn
- brukere med ensligepansjon kr. 380,- pr døgn

D. Egenandel for trygghetsalarm med kr. 290,- pr mnd tilkobling til vaktsentral (husstandens nettoinntekt inntil 2G)
Egenandel for trygghetsalarm med kr. 335,- pr mnd tilkobling til vaktsentral (hustandens nettoinntekt over 2G)

E. Leie og vask av sengetøy i omsorgsbolig kr. 310,- pr mnd
Leie og vask av håndklær og kluter kr. 185,- pr mnd

F. Egenandel - aktivitetstilbud institusjon kr. 322,- pr dag

G. Egenandler for vaksinasjoner
Vaksinasjon for voksne (over 18 år) kr. 240,- pr vaksinasjon
Vaksinasjon for barn og ungdom (under 18 år) kr. 95,- pr vaksinasjon

I. Egenandeler - varm middagsmat
Kostpris - skjermingsregel:
Kostpris for middag med dessert kr. 62 pr posjon
Kostpris for måltid med tørrmat: kr. 40 pr måltid
Kostpris for kaffemåltid kr. 13 pr måltid

Kostpris - fullpris:
Stor porsjon middag m/ dessert kr. 91 pr porsjon
Middagsmat levert i heimen kr. 96 pr porsjon
Abbonnement mat inkl. drikke og kaffe kr. 3.700,- pr. mnd
Abbonnement mat eks. drikke og kaffe kr. 3.050,- pr. mnd
Abonnement middag fullpris levert i hjemmet kr. 2.800,- pr mnd

Frisklivssentralen
BraMatkurs kr. 495,- pr. kurs
Røykesluttkurs kr. 495,- pr. kurs
Motivasjon og mestring kr. 495,- pr. kurs
KID  kr. 495,- pr. kurs
KIB  kr. 495,- pr. kurs

Husleie Breidablikktunet Omsorgsboliger
Leilighet A: 45 m2 kr. 9.750,- pr mnd
Leilighet B + C: 34 m2 kr. 8.900,- pr mnd

Fysio/ergoterapitjenesten:
Treningsgruppe eldre kr. 395,- halvår, 45 min
Treningsgruppe eldre kr. 495,- halvår, 60 min
Treningsgruppe i basseng kr. 600,- pr person pr. gruppe

Til toppen av siden

2015

Definisjoner:
G = Folketrygdens grunnbeløp = 88.370 kr. 
Korttidsopphold er derfinert som opphold ved institusjon under 60 døgn
Inntekt = Arbeidsinntekt, pensjon fra folketrygden, tjenestepensjon, næringsinntekt, leieinntekt og renteinntekt

A. Langtidsopphold ved institusjon 75 % av (Grunnbeløpet - 6.600kr.) (Regulert gjennom Forskrift om egenandel for kommunale Helse- og omsorgstjenester + 85 % (Inntekt - G) for opphold ved institusjon)

B. Egenandeler for hjemmetjenester
Med henvisning til endring i Forskrift for vederlag/ egenbetaling for sosiale tjenester, hjemmesykepleie og opphold i insitutsjon, gjelder følgende betalingsordning for hjemmetjenester i Levanger kommune:

Husstandens nettoinntekt:
Inntil 2 G (*jfr. statsbudsjettet) kr pr mnd
Max.sats vedtatt Storting
2 - 3 G kr. 1.450,- pr mnd
3 - 4 G kr. 2.050,- pr mnd
4 - 5 G kr. 2.650,- pr mnd
Over 5 G kr. 3.500,- pr mnd

Alterntivt: Betaling pr time: kr. 450,- pr time for alle inntektsgrupper

C. Egenandel korttidsopphold under 60 døgn. kr. (*jfr. statsbudsjettet) pr døgn (gjelder også for rehabilieringsopphold) (max.pris vedtatt av Stortinget)
Egenandel korttidsopphold over 60 døgn Beregnes etter Forskrift om egenandel for kommunale Helse- og omsorgstjenester for institusjon
- egenandel dagopphold kr. (*jfr. statsbudsjettet) pr. døgn
- egenandel nattopphold kr. (*jfr. statsbudsjettet) pr. døgn
- brukere med ektefellepensjon kr. 315,- pr døgn
- brukere med ensligepansjon kr. 346,- pr døgn

D. Egenandel for trygghetsalarm med kr. 280,- pr mnd tilkobling til vaktsentral (husstandens nettoinntekt inntil 2G)
Egenandel for trygghetsalarm med kr. 325,- pr mnd tilkobling til vaktsentral (hustandens nettoinntekt over 2G)

E. Leie og vask av sengetøy i omsorgsbolig kr. 300,- pr mnd
Leie og vask av håndklær og kluter kr. 180,- pr mnd

F. Egenandel - aktivitetstilbud institusjon kr. 312,- pr dag

G. Egenandler for vaksinasjoner

I. Egenandeler - varm middagsmat
Kostpris - skjermingsregel:
Kostpris for middag med dessert kr. 62 pr posjon
Kostpris for måltid med tørrmat: kr. 40 pr måltid
Kostpris for kaffemåltid kr. 13 pr måltid

Kostpris - fullpris:
Stor porsjon middag m/ dessert kr. 91 pr porsjon
Middagsmat levert i heimen kr. 96 pr porsjon
Abbonnement mat eks. drikke og kaffe kr. 3.050,- pr. mnd
Abonnement matservering kr. 3.700,- pr mnd

Frisklivssentralen
BraMatkurs kr. 450,- pr. kurs
Røykesluttkurs kr. 450,- pr. kurs
Motivasjon og mestring kr. 450,- pr. kurs
KID  kr. 450,- pr. kurs
Fysio/ergoterapitjenesten:
Treningsgruppe eldre kr. 350,- halvår, 45 min
Treningsgruppe eldre kr. 450,- halvår, 60 min

Til toppen av siden

2014
Definisjoner:
G = Folketrygdens grunnbeløp = 85.245 kr. (pr. 01.05.13)
Korttidsopphold er derfinert som opphold ved institusjon under 60 døgn
Inntekt = Arbeidsinntekt, pensjon fra folketrygden, tjenestepensjon, næringsinntekt, leieinntekt og renteinntekt

A. Langtidsopphold ved institusjon 75 % av (Grunnbeløpet - 6.800kr.) (Regulert gjennom Forskrift om egenandel for kommunale Helse- og omsorgstjenester + 85 % (Inntekt - G) for opphold ved institusjon)

B. Egenandeler for hjemmetjenester
Med henvisning til endring i Forskrift for vederlag/ egenbetaling for sosiale tjenester, hjemmesykepleie og opphold i insitutsjon, gjelder følgende betalingsordning for hjemmetjenester i Levanger kommune:

Husstandens nettoinntekt:
Inntil 2 G (*jfr. statsbudsjettet) kr pr mnd
Max.sats vedtatt Storting
2 - 3 G kr. 1.260,- pr mnd
3 - 4 G kr. 1.780,- pr mnd
4 - 5 G kr. 2.300,- pr mnd
Over 5 G kr. 3.040,- pr mnd

Alterntivt: Betaling pr time: kr. 250,- pr time for alle inntektsgrupper

C. Egenandel korttidsopphold under 60 døgn. kr. (*jfr. statsbudsjettet) pr døgn (gjelder også for rehabilieringsopphold) (max.pris vedtatt av Stortinget)
Egenandel korttidsopphold over 60 døgn Beregnes etter Forskrift om egenandel for kommunale Helse- og omsorgstjenester for institusjon
- egenandel dagopphold kr. (*jfr. statsbudsjettet) pr. døgn
- egenandel nattopphold kr. (*jfr. statsbudsjettet) pr. døgn
- brukere med ektefellepensjon kr. 315,- pr døgn
- brukere med ensligepansjon kr. 346,- pr døgn

E. Egenandel for trygghetsalarm med kr. 240,- pr mnd tilkobling til vaktsentral (husstandens nettoinntekt inntil 2G)
Egenandel for trygghetsalarm med kr. 280,- pr mnd tilkobling til vaktsentral (hustandens nettoinntekt over 2G)

F. Leie og vask av sengetøy i omsorgsbolig kr. 255,- pr mnd
Leie og vask av håndklær og kluter kr. 150,- pr mnd

G. Egenandel - aktivitetstilbud institusjon kr. 240,- pr dag

H. Egenandler for vaksinasjoner

I. Egenandeler - varm middagsmat
Kostpris - skjermingsregel:
Kostpris for middag med dessert kr. 53 pr posjon
Kostpris for måltid med tørrmat: kr. 31 pr måltid
Kostpris for kaffemåltid kr. 11 pr måltid

Kostpris - fullpris:
Stor porsjon middag m/ dessert kr. 74 pr porsjon
Middagsmat levert i heimen kr. 77 pr porsjon
Abbonnement mat eks. drikke og kaffe kr. 2.500,- pr. mnd
Abonnement matservering kr. 3.200,- pr mnd

Frisklivssentralen
BraMatkurs kr. 400,- pr. kurs
Røykesluttkurs kr. 400,- pr. kurs
Motivasjon og mestring kr. 400,- pr. kurs
KID  kr. 400,- pr. kurs
Fysio/ergoterapitjenesten:
Treningsgruppe eldre kr. 300,- halvår, 45 min
Treningsgruppe eldre kr. 400,- halvår, 60 min

Til toppen av siden

2013
Definisjoner: 
G = Folketrygdens grunnbeløp = 82.122 kr. (pr. 01.05.12)
Korttidsopphold er derfinert som opphold ved institusjon under 60 døgn 
Inntekt = Arbeidsinntekt, pensjon fra folketrygden, tjenestepensjon, næringsinntekt, leieinntekt og renteinntekt 
 
A. Langtidsopphold ved institusjon 75 % av (Grunnbeløpet - 6.800kr.) (Regulert gjennom Forskrift om egenandel for kommunale Helse- og omsorgstjenester + 85 % (Inntekt - G) for opphold ved institusjon) 
 
B. Egenandeler for hjemmetjenester
Med henvisning til endring i Forskrift for vederlag/ egenbetaling for sosiale tjenester, hjemmesykepleie og opphold i insitutsjon, gjelder følgende betalingsordning for hjemmetjenester i Levanger kommune: 
 
Husstandens nettoinntekt: 
Inntil 2 G  175 kr pr mnd
Max.sats vedtatt Storting
2 - 3 G  kr. 1.160,- pr mnd
3 - 4 G  kr. 1.640,- pr mnd
4 - 5 G  kr. 2.120,- pr mnd
Over 5 G kr. 2.800,- pr mnd
 
Alterntivt: Betaling pr time: kr. 230,- pr time for alle inntektsgrupper
  
C. Egenandel korttidsopphold under 60 døgn. kr. 137,- pr døgn (gjelder også for rehabilieringsopphold) (max.pris vedtatt av Stortinget)
Egenandel korttidsopphold over 60 døgn Beregnes etter Forskrift om egenandel for kommunale Helse- og omsorgstjenester for institusjon
- egenandel dagopphold kr. 72 pr. døgn
- egenandel nattopphold kr. 72 pr. døgn
- brukere med ektefellepensjon kr. 305,- pr døgn
- brukere med ensligepansjon kr. 336,- pr døgn

E. Egenandel for trygghetsalarm med kr. 230,- pr mnd tilkobling til vaktsentral (husstandens nettoinntekt inntil 2G)
Egenandel for trygghetsalarm med kr. 265,- pr mnd tilkobling til vaktsentral (hustandens nettoinntekt over 2G)
  
F.  Leie og vask av sengetøy i omsorgsbolig kr. 245,- pr mnd 
Leie og vask av håndklær og kluter kr. 140,- pr mnd
Forbruk av toalettpapir, tørkepapir,  renholdsmidler og lyspærer/ lysrør (legges inn i husleie)

G. Egenandel - aktivitetstilbud institusjon kr. 230,- pr dag
   
H. Egenandler for vaksinasjoner
 
I. Egenandeler - varm middagsmat 
Kostpris - skjermingsregel: 
Kostpris for middag med dessert kr. 53  pr posjon
Kostpris for måltid med tørrmat: kr. 31 pr måltid
Kostpris for kaffemåltid kr. 11 pr måltid
 
Kostpris - fullpris: 
Stor porsjon middag m/ dessert kr. 74 pr porsjon
Middagsmat levert i heimen kr. 77 pr porsjon
Abonnement matservering kr. 3.100,- pr mnd

Til toppen av siden

2012
Definisjoner: 
G = Folketrygdens grunnbeløp = 79.216 kr. (pr. 01.05.11)
Korttidsopphold er derfinert som opphold ved institusjon under 60 døgn 
Inntekt = Arbeidsinntekt, pensjon fra folketrygden, tjenestepensjon, næringsinntekt, leieinntekt og renteinntekt 
 
A. Langtidsopphold ved institusjon 75 % av (Grunnbeløpet - 6.800kr.) (Regulert gjennom vederlagsforskrift  + 85 % (Inntekt - G) for opphold ved institusjon) 
 
B. Egenandeler for hjemmetjenester
Med henvisning til endring i Forskrift for vederlag/ egenbetaling for sosiale tjenester, hjemmesykepleie og opphold i insitutsjon, gjelder følgende betalingsordning for hjemmetjenester i Levanger kommune: 
 
Husstandens nettoinntekt: 
Inntil 2 G  170 kr pr mnd
Max.sats vedtatt Storting
2 - 3 G  kr. 1.080 pr mnd
3 - 4 G  kr. 1.550,- pr mnd
4 - 5 G  kr. 2.000,- pr mnd
Over 5 G kr. 2.640,- pr mnd
 
Alterntivt: Betaling pr time: kr. 216,- pr time for alle inntektsgrupper
  
C. Egenandel korttidsopphold under 60 døgn. kr. 133,- pr døgn (gjelder også for rehabilieringsopphold) (max.pris vedtatt av Stortinget)
Egenandel korttidsopphold over 60 døgn Beregnes etter vederlagsforskriften for institusjon
- egenandel dagopphold kr. 70 pr. døgn
- egenandel nattopphold kr. 70 pr. døgn
- brukere med ektefellepensjon kr. 295 pr døgn
- brukere med ensligepansjon kr. 325 pr døgn

D. fjernet

E. Egenandel for trygghetsalarm med kr. 220 pr mnd tilkobling til vaktsentral (husstandens nettoinntekt inntil 2G)
Egenandel for trygghetsalarm med kr. 250 pr mnd tilkobling til vaktsentral 
  
F.  Leie og vask av sengetøy i omsorgsbolig kr. 231 pr mnd 
Leie og vask av håndklær og kluter kr. 132 pr mnd
Forbruk av toalettpapir, tørkepapir,  renholdsmidler og lyspærer/ lysrør kr. 265 pr mnd 

G. Egenandel - aktivitetstilbud institusjon kr. 225 pr dag
   
H. Egenandler for vaksinasjoner
 
I. Egenandeler - varm middagsmat 
Kostpris - skjermingsregel: 
Kostpris for middag med dessert kr. 52  pr posjon
Kostpris for måltid med tørrmat: kr. 30 pr måltid
Kostpris for kaffemåltid kr. 10 pr måltid
 
Kostpris - fullpris: 
Stor porsjon middag m/ dessert kr. 74 pr porsjon
Middagsmat levert i heimen kr. 77 pr porsjon
Abonnement matservering kr. 2.980 pr mnd

Til toppen av siden

2011
Definisjoner: 
G = Folketrygdens grunnbeløp = 75.641 kr.
Korttidsopphold er derfinert som opphold ved institusjon under 60 døgn 
Inntekt = Arbeidsinntekt, pensjon fra folketrygden, tjenestepensjon, næringsinntekt, leieinntekt og renteinntekt 
 
A. Langtidsopphold ved institusjon 75 % av (Grunnbeløpet - 6.600 kr.) (Regulert gjennom vederlagsforskrift  + 85 % (Inntekt - G) for opphold ved institusjon) 
 
B. Egenandeler for hjemmetjenester
Med henvisning til endring i Forskrift for vederlag/ egenbetaling for sosiale tjenester, hjemmesykepleie og opphold i insitutsjon, gjelder følgende betalingsordning for hjemmetjenester i Levanger kommune: 
 
Husstandens nettoinntekt: 
Inntil 2 G ( 151.282 kr) 165 kr pr mnd
Max.sats vedtatt Storting
2 - 3 G (151.282 kr - 226.923 kr) kr. 1.040 pr mnd
3 - 4 G (226.923 kr - 302.654 kr)  kr. 1.490,- pr mnd
4 - 5 G (302.654 kr - 378.205 kr)  kr. 1.930,- pr mnd
Over 5 G (378.205 kr) kr. 2.540,- pr mnd
 
Alterntivt: Betaling pr time: kr. 208,- pr time for alle inntektsgrupper
  
C. Egenandel korttidsopph. Under 60 døgn. kr. 129,- pr døgn (gjelder også for rehabilieringsopphold) (Max.pris vedtatt av Stortinget)
Egenandel korttidsopph. Over 60 døgn Beregnes etter vederlagsforskriften for institusjon
- brukere med ektefellepensjon kr. 279,- pr døgn
- brukere med ensligepansjon kr. 310,- pr døgn

D. fjernet

E. Egenandel for trygghetsalarm med kr. 220,- pr mnd tilkobling til vaktsentral 
  
F.  Leie og vask av sengetøy i oms.bolig kr. 220,- pr mnd 
Leie og vask av håndklær og kluter kr. 126,- pr mnd
Forbruk av toalettpapir, tørkepapir, kr. 252,- pr mnd renholdsmidler og lyspærer/ lysrør 
 
G. Egenandel - aktivitetstilbud institusjon kr. 225,- pr dag
   
H. Egenandler for vaksinasjoner
 
I. Egenandeler - varm middagsmat 
Kostpris - skjermingsregel: 
Kostpris for middag med dessert kr. 50,-  pr posjon
Kostpris for middag uten dessert kr 45,- pr  porsjon
Kostpris for måltid med tørrmat: kr. 28,- pr måltid
Kostpris for kaffemåltid kr. 9,- pr måltid
 
Kostpris - fullpris: 
Stor porsjon middag m/ dessert kr. 73,- pr porsjon
Stor porsjon uten dessert kr. 68,- pr porsjon
Middagsmat levert i heimen kr. 76,- pr porsjon
Abonnement matservering kr. 2.800,- pr mnd

Til toppen av siden

2010
Definisjoner: 
G = Folketrygdens grunnbeløp = 72.881 kr  
Korttidsopphold er derfinert som opphold ved institusjon under 60 døgn 
Inntekt = Arbeidsinntekt, pensjon fra folketrygden, tjenestepensjon, næringsinntekt, leieinntekt og renteinntekt 
 
A. Langtidsopphold ved institusjon 75 % av Grunnbeløpet (Regulert gjennom vederlagsforskrift  + 85 % (Inntekt - G) for opphold ved institusjon) 
 
B. Egenandeler for hjemmetjenester
Med henvisning til endring i Forskrift for vederlag/ egenbetaling for sosiale tjenester, hjemmesykepleie og opphold i insitutsjon, gjelder følgende betalingsordning for hjemmetjenester i Levanger kommune: 
 
Husstandens nettoinntekt: 
Inntil 2 G ( 145.762 kr) 160 kr pr mnd
 Max.sats vedtatt Storting
2 - 3 G (145.762 kr - 218.643 kr) kr. 990 pr mnd
3 - 4 G (218.643 kr - 291.524 kr)  kr. 1420,- pr mnd
4 - 5 G (291.524 kr - 364.405 kr)  kr. 1.840,- pr mnd
Over 5 G (364.405 kr) kr. 2.420,- pr mnd
 
Alterntivt: Betaling pr time: kr. 196,- pr time for alle inntektsgrupper
  
C. Egenandel korttidsopph. Under 60 døgn. kr. 125,- pr døgn (gjelder også for rehabilieringsopphold) (Max.pris vedtatt av Stortinget)
Egenandel korttidsopph. Over 60 døgn Beregnes etter vederlagsforskriften for institusjon
- brukere med ektefellepensjon kr. 265,- pr døgn
- brukere med ensligepansjon kr. 295,- pr døgn

D. Egenandel for uprioriterte hjemmetjenester (rundvasking, baking m.v) kr. 300,- pr time
  
E. Egenandel for trygghetsalarm med kr. 210,- pr mnd tilkobling til vaktsentral 
  
F.  Leie og vask av sengetøy i oms.bolig kr. 210,- pr mnd 
Leie og vask av håndklær og kluter kr. 120,- pr mnd
Forbruk av toalettpapir, tørkepapir, kr. 240,- pr mnd renholdsmidler og lyspærer/ lysrør 
 
G. Egenandel - aktivitetstilbud institusjon kr. 225,- pr dag
   
H. Egenandler for vaksinasjoner
 
I. Egenandeler - varm middagsmat 
Kostpris - skjermingsregel: 
Kostpris for middag med dessert kr. 45,-  pr posjon
Kostpris for middag uten dessert kr 40,- pr  porsjon
Kostpris for måltid med tørrmat: kr. 25,- pr måltid
Kostpris for kaffemåltid kr. 8,- pr måltid
 
Kostpris - fullpris: 
Stor porsjon middag m/ dessert kr. 70,- pr porsjon
Stor porsjon uten dessert kr. 65,- pr porsjon
Liten porsjon middag med dessert kr. 65,- pr porsjon
Middagsmat levert i heimen kr. 73,- pr porsjon
Abonnement matservering kr. 2.690,- pr mnd

2009
Til toppen av siden
Definisjoner: 
G = Folketrygdens grunnbeløp
Langtidsopphold er definert som opphold ved institusjon ut over 60 døgn
Korttidsopphold er definert som opphold ved institusjon under 60 døgn
Inntekt = Arbeidsinntekt, pensjon fra folketrygden, tjenestepensjon, næringsinntekt, leieinntekt og renteinntekt
 
A. Langtidsopphold ved institusjon:
Maksimalsatser i hht forskrifter gitt av helse- og omsorgsdepartementet:
75% (G-6000 kr) + 85% av (Inntekt-G).
Vederlaget må ikke overstige de reelle oppholdsutgifter ved institusjonen.
 
B. Egenandeler for hjemmetjenester
Med henvisning til endring i Forskrift for vederlag/ egenbetaling for sosiale tjenester, hjemmesykepleie og opphold i institutsjon, gjelder følgende betalingsordning for hjemmetjenester i Levanger kommune:
 
Husstandens nettoinntekt: (Grunnbeløp=G)
Sats - abonnement: 
Inntil 2 G kr. 155,- pr mnd
2 - 3 G kr 950,- pr mnd
3 - 4 G kr. 1.360,- pr mnd
4 - 5 G kr. 1.770,- pr mnd
Over 5 G kr. 2.310,- pr mnd
 
Alternativ timesats kr. 180,- for alle inntektsgrupper
 
Når det gjelder de tjenester kommunen kan ta betaling for, viser en til Rundskriv I 46/97, som inneholder en opplistning av tjenester som det kan kreves vederlag for.
 
C. Egenandel for korttidsopphold under 60 døgn (gjelder også for rehabiliteringsopphold) kr. 121,- pr døgn, eller maksimalsats fastsatt av Stortinget dersom denne er lavere
 
C. Egenandel for korttidsopphold over 60 døgn -bruker med ektefellepensjon kr. 244,- pr døgn
 
C. Egenandel for korttidsopphold over 60 døgn -bruker med ensligpensjon kr. 276,- pr døgn
 
D. Egenandel for uprioriterte hjemmestjenester(rundvasking, baking mm) kr. 212,- pr time
 
E. Tilkobling til trygghetsalarm og vaktsentral kr. 530,- pr kvartal
 
F. Egenandel for aktivitetstilbud institusjon kr. 225,- pr dag
 
G. Egenandeler for vaksinasjoner ved helsestasjonen  kr. 180,- pr vaksinasjon kr. 60,- pr vaksinasjon barn < 20 år
 
H. Egenandeler for salg av varm middagsmat mm
  
For brukere med inntekt under 2 G
Kostpris for middag med dessert kr. 33,- pr. porsjon
Kostpris for måltid med tørrmat kr. 20,- pr. måltid
Kostpris for kaffemåltid kr. 7,- pr. måltid
 
For brukere med inntekt over 2 G
Stor porsjon kr. 64,- pr. porsjon
Liten porsjon m/ dessert kr. 58,- pr. porsjon
Liten porsjon u/ dessert kr. 53,- pr. porsjon
 
Middagsmat levert i heimen kr. 69,- pr. porsjon
 
Abonnement matservering kr. 2.500,- pr. mnd

2008>>
Til toppen av siden

Publisert: 08.09.2009 16:01 Sist endret: 18.02.2022 10:03
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051