Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Bibliotek Levanger kommune

2021

Lånekort  
Utskrifting av erstatningskort - lokale eller nasjonale  
 -Voksne kr 50,00
 -Barn kr 30,00
Kopiering og utskrifter 
A4 svart/hvit kr 3,00
A4 farge kr 10,00
A3 svart/hvit kr 6,00
A3 farge kr 20,00
Utskrift fra PC Som kopi + kr 2 i startpris
Kopiere vitnemål m.m. (rett kopi og underskrift) kr 5,00
Laminering A4 kr 10,00
Laminering A3 kr 20,00
Alle priser inkl. mva.  
Purringer 
1. gangs purring (for voksne) kr 50,00
2. gangs purring (for voksne) kr 100,00
1. gangs purring (for barn) kr 0,00
2.gangs purring (for barn) kr 0,00
Erstatninger 
Gebyr ved erstatningskrav (3. Gangs purring) kr. 50,-
Standard erstatning for tapt/ødelagt dokument for barn kr. 300,-
Standard erstatning for tapt/ødelagt dokument for voksne kr. 500,-
I tillegg kommer påløpte purregebyr fra biblioteket og standard pris for ev. purring/inkasso etter fakturering fra kommunekassa.
Erstatningsbeløp refunderes ikke etter at det er sendt purring frå kommunekassa.
Innlånte bøker viderefaktureres med eierbibliotekets pris dersom den er høyere enn standard erstatning.
 
Annet 
Fax innenlands  avsluttet
Fax utenlands avsluttet
Skanne til e-post kr. 3,- pr. skann
Avgift på plastposer kr. 5,- pr. pose
Ved eventuelt varesalg får kommunedirektøren fullmakt til å fastsette pris på varene.  

2020

Lånekort  
Utskrifting av erstatningskort - lokale eller nasjonale  
 -Voksne kr 50,00
 -Barn kr 30,00
Kopiering og utskrifter 
A4 svart/hvit kr 3,00
A4 farge kr 10,00
A3 svart/hvit kr 6,00
A3 farge kr 20,00
Utskrift fra PC Som kopi + kr 2 i startpris
Kopiere vitnemål m.m. (rett kopi og underskrift) kr 5,00
Laminering A4 kr 10,00
Laminering A3 kr 20,00
Alle priser inkl. mva.  
Purringer 
1. gangs purring (for voksne) kr 50,00
2. gangs purring (for voksne) kr 100,00
1. gangs purring (for barn) kr 0,00
2.gangs purring (for barn) kr 0,00
Erstatninger 
Gebyr ved erstatningskrav (3. Gangs purring) kr. 50,-
Standard erstatning for tapt/ødelagt dokument for barn kr. 300,-
Standard erstatning for tapt/ødelagt dokument for voksne kr. 500,-
I tillegg kommer påløpte purregebyr fra biblioteket og standard pris for ev. purring/inkasso etter fakturering fra kommunekassa.
Erstatningsbeløp refunderes ikke etter at det er sendt purring frå kommunekassa.
Innlånte bøker viderefaktureres med eierbibliotekets pris dersom den er høyere enn standard erstatning.
 
Annet 
Fax innenlands  avsluttet
Fax utenlands avsluttet
Skanne til e-post kr. 3,- pr. skann
Avgift på plastposer kr. 5,- pr. pose
Ved eventuelt varesalg får kommunedirektøren fullmakt til å fastsette pris på varene.  

 

Til toppen av siden

2019

Kommunestyret sak 70/18

Lånekort  
Utskrifting av erstatningskort - lokale eller nasjonale  
 -Voksne kr 50,00
 -Barn kr 30,00
Kopiering og utskrifter 
A4 svart/hvit kr 3,00
A4 farge kr 10,00
A3 svart/hvit kr 6,00
A3 farge kr 20,00
Utskrift fra PC Som kopi + kr 2 i startpris
Kopiere vitnemål m.m. (rett kopi og underskrift) kr 5,00
Laminering A4 kr 10,00
Laminering A3 kr 20,00
Alle priser inkl. mva.  
Purringer 
1. gangs purring (for voksne) kr 50,00
2. gangs purring (for voksne) kr 100,00
1. gangs purring (for barn) kr 0,00
2.gangs purring (for barn) kr 0,00
Erstatninger 
Gebyr ved erstatningskrav (3. Gangs purring) kr. 50,-
Standard erstatning for tapt/ødelagt dokument for barn kr. 300,-
Standard erstatning for tapt/ødelagt dokument for voksne kr. 500,-
I tillegg kommer påløpte purregebyr fra biblioteket og standard pris for ev. purring/inkasso etter fakturering fra kommunekassa.
Erstatningsbeløp refunderes ikke etter at det er sendt purring frå kommunekassa.
Innlånte bøker viderefaktureres med eierbibliotekets pris dersom den er høyere enn standard erstatning.
 
Annet 
Fax innenlands  avsluttet
Fax utenlands avsluttet
Skanne til e-post kr. 3,- pr. skann
Avgift på plastposer kr. 5,- pr. pose
Ved eventuelt varesalg får rådmannen fullmakt til å fastsette pris på varene.  

Til toppen av siden

2018

Lånekort  
Utskrifting av erstatningskort - lokale eller nasjonale  
 -Voksne kr 50,00
 -Barn kr 30,00
Kopiering og utskrifter  
A4 svart/hvit kr 3,00
A4 farge kr 10,00
A3 kr 6,00
Utskrift fra PC kr 20,00
Kopiere vitnemål m.m. (rett kopi og underskrift) Som kopi
Utskrift fra mikrofilm kr 5,00
Purringer  
1. gangs purring (for voksne) kr 40,00
2. gangs purring (for voksne) kr 80,00
1. gangs purring (for barn) kr 20,00
2.gangs purring (for barn) kr 40,00
Erstatninger  
Gebyr ved erstatningskrav (3. Gangs purring) kr. 120.-
Minste faktureringssum inkl. gebyr ved erstatning Barn kr. 220.-
Minste faktureringssum inkl. gebyr ved erstatning Voksne kr. 320.-
Annet  
Fax innenlands  
Fax utenlands kr. 5.- pr. ark
Skanne til e-post kr. 10.- pr. ark
Avgift på plastposer kr. 3.- pr. pose

Til toppen av siden

2017

Erstatninger
Gebyr ved erstatningskrav (3. Gangs purring) kr. 120,-
Minste faktureringssum ved erstatning - barn kr. 220,- inkl. gebyr
Minste faktureringssum ved erstatning - voksne kr. 320,- inkl. gebyr

Annet
Fax innenlands kr. 5,- pr. ark
Fax utenlands kr. 10,- pr. ark
Skanne til e-post kr. 3,- pr. ark
Avgift på plastposer kr. 2 pr. pose 

Til toppen av siden

2016

Erstatninger
Gebyr ved erstatningskrav (3. Gangs purring) kr. 120,-
Minste faktureringssum ved erstatning - barn kr. 220,- inkl. gebyr
Minste faktureringssum ved erstatning - voksne kr. 320,- inkl. gebyr

Annet
Fax innenlands kr. 5,- pr. ark
Fax utenlands kr. 10,- pr. ark
Skanne til e-post kr. 3,- pr. ark
Avgift på plastposer kr. 2 pr. pose 

Til toppen av siden

2015

Lånekort
Utskriving av erstatningskort - lokale eller nasjonale
Voksne kr. 50,- pr. kort
Barn kr. 30,- pr. kort

Kopiering
A4 svart/hvitt kr. 3,- pr. kopi
A4 farge kr.10,- pr. kopi
A3 Dobbel pris

Utskrift fra PC kr. 3,- pr. kopi
Kopiere vitnemål m.m. (rett kopi og underskrift) kr. 5,- pr. kopi
Kopiering fra mikrofilm kr. 5,- pr. kopi

Purringer
1. gangs purring (gjelder for voksne) kr. 40,- pr. uts.
2. gangs purring (gjelder for voksne) kr. 40,- pr. uts.
1. gangs purring (gjelder for barn) kr. 20,- pr. uts.
2.gangs purring (gjelder for barn) kr. 20,- pr uts.

Gebyr ved erstatningskrav (3. Gangs purring) kr. 120,-
Minste faktureringssum ved erstatning - barn kr. 220,- inkl. gebyr
Minste faktureringssum ved erstatning - voksne kr. 320,- inkl. gebyr

Annet
Fax innenlands kr. 5,- pr. ark
Fax utenlands kr. 10,- pr. ark
Skanne til e-post kr. 3,- pr. ark
Avgift på plastposer kr. 2 pr. pose 

Til toppen av siden

2014

Lånekort
Utskriving av erstatningskort - lokale eller nasjonale
Voksne, kr. 20,- pr. kort
Barn, kr. 20,- pr. kort

Kopiering
A4 svart/hvitt kr. 3,- pr. kopi
A4 farge kr.10,- pr. kopi
A3 Dobbel pris

Utskrift fra PC kr. 3,- pr. kopi
Kopiere vitnemål m.m. (rett kopi og underskrift) kr. 5,- pr. kopi
Kopiering fra mikrofilm kr. 5,- pr. kopi

Purringer
1. gangs purring (gjelder for voksne) kr. 40,- pr. uts.
2. gangs purring (gjelder for voksne) kr. 40,- pr. uts.
1. gangs purring (gjelder for barn) kr. 20,- pr. uts.
2.gangs purring (gjelder for barn) kr. 20,- pr uts.

Gebyr ved erstatningskrav (3. Gangs purring) kr. 120,-
Minste faktureringssum ved erstatning - barn kr. 220,- inkl. gebyr
Minste faktureringssum ved erstatning - voksne kr. 320,- inkl. gebyr

Annet
Fax innenlands kr. 5,- pr. ark
Fax utenlands kr. 10,- pr. ark
Skanne til e-post kr. 3,- pr. ark
Avgift på plastposer kr. 2 pr. pose 

Til toppen av siden

2013
Samme satser som 2011

Til toppen av siden

2012
Samme satser som 2011

Til toppen av siden

2011

Lånekort
Utskriving av erstatningskort - lokale eller nasjonale kr. 20,- pr. kort 

Kopiering
A4 svart/hvitt kr.  2,- pr. kopi
A4 farge kr.10,- pr. kopi
A3  Dobbel pris

Utskrift fra PC kr. 2,- pr. kopi
Kopiere vitnemål m.m. (rett kopi og underskrift) kr.  4,- pr. kopi
Kopiering fra mikrofilm kr. 5,- pr. kopi

Purringer
1. gangs purring (gjelder for voksne) kr. 40,- pr. uts.
2. gangs purring (gjelder for voksne) kr. 40,- pr. uts.
1. gangs purring (gjelder for barn) kr. 20,- pr. uts.
2.gangs purring (gjelder for barn) kr. 20,- pr uts.

Gebyr ved erstatningskrav (3. Gangs purring)  kr. 100,-
Minste faktureringssum ved erstatning - barn kr. 200,- inkl. gebyr
Minste faktureringssum ved erstatning - voksne kr. 300,- inkl. gebyr

Annet 
Fax innenlands kr. 5,- pr. ark
Fax utenlands kr. 10,- pr. ark
Skanne til e-post kr. 2 pr. ark
Avgift på plastposer kr. 1 pr. pose

2010
Til toppen av siden

Lånekort
Utskriving av erstatningskort - lokale eller nasjonale
Voksne kr. 20,- pr. kort
Barn kr. 10,- pr. kort

Kopiering
A4 svart/hvitt kr.  2,- pr. kopi
A4 litt farge kr.  5,- pr. kopi
A4 fargebilde kr.  30,- pr. kopi
A3  Dobbel pris

Utskrift fra PC kr. 2,- pr. kopi
Kopiere vitnemål m.m. (rett kopi og underskrift) kr.  4,- pr. kopi
Kopiering fra mikrofilm kr.  4,- pr. kopi

Purringer
1. gangs purring (gjelder for voksne) kr. 30,- pr. uts.
2. gangs purring (gjelder for voksne) kr. 30,- pr. uts.
1. gangs purring (gjelder for barn) kr. 15,- pr. uts.
2.gangs purring (gjelder for barn) kr. 15,- pr uts.

Gebyr ved erstatningskrav (3. Gangs purring)  kr. 100,-
Minste faktureringssum ved erstatning - barn kr. 200,- inkl. gebyr
Minste faktureringssum ved erstatning - voksne kr. 300,- inkl. gebyr

Annet 
Fax innenlands kr. 5,- pr. ark
Fax utenlands kr. 10,- pr. ark
Skanne til e-post kr. 2 pr. ark
Avgift på plastposer kr. 1 pr. pose

2009
Til toppen av siden

Utskriving av erstatningskort - lokale eller nasjonale
Voksne kr. 20,- pr. kort
Barn kr. 10,- pr. kort

Kopiering
A4 svart/hvitt kr.  2,- pr. kopi
A4 litt farge kr.  5,- pr. kopi
A4 fargebilde kr.  30,- pr. kopi
A3  Dobbel pris

Utskrift fra PC kr. 2,- pr. kopi
Kopiere vitnemål m.m. (rett kopi og underskrift) kr.  4,- pr. kopi
Kopiering fra mikrofilm kr.  4,- pr. kopi

Purringer
1. gangs purring (gjelder for voksne) kr. 30,- pr. uts.
2. gangs purring (gjelder for voksne) kr. 30,- pr. uts.
1. gangs purring (gjelder for barn) kr. 15,- pr. uts.
2.gangs purring (gjelder for barn) kr. 15,- pr uts.

Gebyr ved erstatningskrav (3. Gangs purring)  kr. 100,-
Minste faktureringssum ved erstatning - barn kr. 200,- inkl. gebyr
Minste faktureringssum ved erstatning - voksne kr. 300,- inkl. gebyr

Annet 
Fax innenlands kr. 5,- pr. ark
Fax utenlands kr. 10,- pr. ark
Avgift på plastposer kr. 1,- pr. pose 
Salg av disketter kr. 10,- pr. stk.

2008>>
Til toppen av siden

Publisert: 10.09.2009 10:47 Sist endret: 07.01.2021 09:42
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051