Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Barnehagesatser Levanger kommune

2022  Søk om SFOplass

Gebyr fra 1/8-22:

Makspris er satt til 3.050,-

Reduserte gebyr for kommunale barnehager:

Foreldrebetaling for 100 % plass

Kr. 3.050,- pr. mnd.

Foreldrebetaling for 80 % plass

Kr. 2.988,- pr. mnd.

Foreldrebetaling for 60 % plass

Kr. 2.896,- pr. mnd.

Gebyr for sen henting

Kr. 400,- pr. påbegynt halvtime

Kjøp av enkeltdager

Kr. 450,- pr. dag

Prisen for 100 % plass følger de maksimalpriser Stortinget til enhver tid vedtar. Pris for deltidsplasser vedtas av kommunen.

Det gis søskenmoderasjon med 30 % for 2. barn og 50 % for 3. og øvrige barn.

Informasjon om redusert oppholdsbetaling og gratis kjernetid finnes på kommunes hjemmeside.

Barnehagene gis fullmakt til selv å fastsette kostpriser. Det forutsettes at barnehagens kostbudsjett skal balansere økonomisk i løpet av budsjettåret. Ved redusert oppholdstid justeres kostprisen tilsvarende

Gebyr barnehage - vår 2022

2021

Oppholdspriser pr. mnd:  
100% plass kr 3 230
90% plass ikke tilbud
80% plass kr 3 120
70% plass ikke tilbud
60% plass kr 2 980
50% plass ikke tilbud
Det gis søskenmoderasjon med 30% for 2. barn, og 50% for 3. og øvrige barn   
Gebyr ved for sein henting av barn (pr. påbegynt halvtime) kr 390
Kjøp av enkeltdager kr 440
Kostpriser  
Barnehagene gis fullmakt til selv å fastsette kostpriser. Det forutsettes at barnehagens kostbudsjett skal balansere økonomisk i løpet av budsjettåret. Ved redusert oppholdstid justeres kostprisen tilsvarende.  
Regjeringens forslag til makssats på heltidsplass. Deltitdsplasser bestemmer av kommunen. Informasjon om redusertoppholdsbetaling og gratis kjernetid finnes på kommunens hjemmside: http://levanger.kommune.no/Tjenester-a-a-Barn-og-familie/Barnehage/Redusert-foreldrebetaling/  

2020

Oppholdspriser pr. mnd:  
100% plass kr 3 135
90% plass ikke tilbud
80% plass kr 3 030
70% plass ikke tilbud
60% plass kr 2 890
50% plass ikke tilbud
Det gis søskenmoderasjon med 30% for 2. barn, og 50% for 3. og øvrige barn   
Gebyr ved for sein henting av barn (pr. påbegynt halvtime) kr 380
Kjøp av enkeltdager kr 430
Kostpriser  
Barnehagene gis fullmakt til selv å fastsette kostpriser. Det forutsettes at barnehagens kostbudsjett skal balansere økonomisk i løpet av budsjettåret. Ved redusert oppholdstid justeres kostprisen tilsvarende.  
Om redusert oppholdsbetaling og gratis kjernetid


Til toppen av siden

2019 
Kommunestyret sak 70/18  -  (redusert betalig/gratis kjernetid)

Oppholdspriser pr. mnd:  01.01.-31.07. 01.08.-31.12.
100% plass kr 2 990 kr 3 040
90% plass kr 2 950 kr 2 990
80% plass kr 2 910 kr 2 940
70% plass kr 2 850 kr 2 870
60% plass kr 2 790 kr 2 800
50% plass kr 2 730 kr 2 740
Det gis søskenmoderasjon med 30% for 2. barn, og 50% for 3. og øvrige barn     
Gebyr ved for sein henting av barn (pr. påbegynt halvtime) kr 360 kr 360
Kjøp av enkeltdager kr 420 kr 430
Kostpriser    
Barnehagene gis fullmakt til selv å fastsette kostpriser. Det forutsettes at barnehagens kostbudsjett skal balansere økonomisk i løpet av budsjettåret. Ved redusert oppholdstid justeres kostprisen tilsvarende.    


Til toppen av siden

2018

Oppholdspriser pr. mnd:  
100% plass kr 2 910
90% plass kr 2 880
80% plass kr 2 850
70% plass kr 2 800
60% plass kr 2 750
50% plass kr 2 700
40% plass kr 2 650
   
Det gis søskenmoderasjon med 30% for 2. barn, og 50% for 3. og øvrige barn   
Gebyr ved for sein henting av barn (pr. påbegynt halvtime) kr 350
Kjøp av enkeltdager kr 400
   
Kostpriser  
Barnehagene gis fullmakt til selv å fastsette kostpriser. Det forutsettes at barnehagens kostbudsjett skal balansere økonomisk i løpet av budsjettåret. Ved redusert oppholdstid justeres kostprisen tilsvarende.  


Til toppen av siden

2017

 

Avgiftsatser
1.1. - 31.12.17

Oppholdspriser pr. mnd:

1. Barn

100% plass

kr 2.730,00

90% plass

kr 2.730,00

80% plass

kr 2.630,00

70% plass

kr 2.400,00

60% plass

kr 2.250,00

50% plass

kr 2.150,00

40% plass

kr 2.050,00

Det gis søskenmoderasjon med 30% for 2. barn, og 50% for 3. og øvrige barn

 

Gebyr ved for sein henting av barn (pr. påbegynt halvtime)

 kr. 320,00

Kjøp av enkeltdager

kr. 320 pr. dag

Kostpriser
Barnehagene gis fullmakt til selv å fastsette kostpriser. Det forutsettes at barnehagens kostbudsjett skal balansere økonomisk i løpet av budsjettåret. Ved redusert oppholdstid justeres kostprisen tilsvarende.

 


Til toppen av siden

2016

 

Avgiftsatser
1.1. - 31.12.16

Oppholdspriser pr. mnd:

1. Barn

100% plass

kr 2 655,00

90% plass

kr 2 655,00

80% plass

kr 2 570,00

70% plass

kr 2 350,00

60% plass

kr 2 200,00

50% plass

kr 2 100,00

40% plass

kr 2 000,00

Det gis søskenmoderasjon med 30% for 2. barn, og 50% for 3. og øvrige barn

 

Gebyr ved for sein henting av barn (pr. påbegynt halvtime)

 kr. 300,00

Kjøp av enkeltdager

kr. 300 pr. dag

Kostpriser
Barnehagene gis fullmakt til selv å fastsette kostpriser. Det forutsettes at barnehagens kostbudsjett skal balansere økonomisk i løpet av budsjettåret. Ved redusert oppholdstid justeres kostprisen tilsvarende.

 


Til toppen av siden

Redusert foreldrebetaling fra 1. mai 2015>

 

Avgiftsatser

Avgiftsatser

 

1.1. - 30.04.15

1.5. - 31.12.15

Oppholdspriser pr. mnd:

1. Barn

1. Barn

100% plass

kr 2 480,00

kr 2 580,00

90% plass

kr 2 480,00

kr 2 580,00

80% plass

kr 2 400,00

kr 2 500,00

70% plass

kr 2 130,00

kr 2 220,00

60% plass

kr 1 990,00

kr 2 050,00

50% plass

kr 1 850,00

kr 1 900,00

40% plass

kr 1 750,00

kr 1 800,00

 

 

 

6t.15 min/5 dg/uka

Det delegeres til den enkelte barnehage å vedta bet.satser på mindre plasser/kortere daglig åpningstid

Det delegeres til den enkelte barnehage å vedta bet.satser på mindre plasser/kortere daglig åpningstid

6t.15 min/1 dg/uka

6t.15 min/2 dg/uka

6t.15 min/3 dg/uka

6t 15 min/4 dg/uka

6t 15 min/halvtid

Det gis søskenmoderasjon med 30% for 2. barn, og 50% for 3. og øvrige barn

 

 

Gebyr ved for sein henting av barn (pr. påbegynt halvtime)

 kr. 300,00

 kr. 300,00

Kjøp av enkeltdager

kr. 300 pr. dag

kr. 300 pr. dag

Kostpriser
Barnehagene gis fullmakt til selv å fastsette kostpriser. Det forutsettes at barnehagens kostbudsjett skal balansere økonomisk i løpet av budsjettåret. Ved redusert oppholdstid justeres kostprisen tilsvarende.

Skriv fra Fylkesmannen:
I regjeringspartienes budsjettforlik med Venstre og Krf framgår det at økningen i maksimalprisen skal utsettes til 1. mai 2015.
I regjeringens budsjettforslag økte maksimalprisen med 7,3 % fra 2 405 kr til 2 580 kroner per mnd i 11 mnd. Av dette er 3 % (75 kr per mnd) kompensasjon for lønns- og prisvekst og 4,3 % (100 kr per mnd) reell økning.
Av ordlyden i budsjettforliket framgår ikke om det er hele den nominelle økningen på 7,3 % som skal utsettes til 1. mai, eller om det er bare den reelle økningen på 4,3 %, dvs 100 kr per måned som skal utsettes. Ut fra beløpet som er lagt inn i inntektssystemet tolker vi at det kun er den reelle økningen på 4,3 % som skal utsettes til 1. mai. Dette betyr at maksprisen går opp med lønns- og prisvekst (3%) til 2 480 kr 1. januar og videre opp til 2 580 kr (4,3 %) fra 1. mai.
-----------
Nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling
Forslag til endringer i forskrift om foreldrebetaling i barnehager er sendt på høring med høringsfrist 23. februar 2015.
De foreslåtte endringene gir et nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling i barnehager for familier med lav inntekt.
Foreldrebetalingen for det første barnet skal maksimalt være seks prosent av familiens samlede kapital- og personinntekt begrenset oppad til maksimalprisen for foreldrebetaling. For andre, tredje og flere barn videreføres dagens bestemmelser om søskenmoderasjon slik at prisen blir henholdsvis 70 prosent og 50 prosent av foreldrebetalingen for første barn.

Til toppen av siden

2014
100% plass kr. 2.405
90% plass kr. 2.405
80% plass kr. 2.335
70% plass kr. 2.070
60% plass kr. 1.960
50% plass kr. 1.680
40% plass kr. 1.330

Det gis søskenmoderasjon med 30% for 2. barn, og 50% for 3. og øvrige barn

Gebyr ved for sein henting av barn (pr. påbegynt halvtime) kr. 300
Kjøp av enkeltdager kr. 300 pr. dag

Kostpriser
Barnehagene gis fullmakt til selv å fastsette kostpriser. Det forutsettes at barnehagens kostbudsjett skal balansere økonomisk i løpet av budsjettåret. Ved redusert oppholdstid justeres kostprisen tilsvarende.

Til toppen av siden

2013
100% plass kr. 2.330
90% plass kr. 2.330
80% plass kr. 2.260
70% plass kr. 2.000
60% plass kr. 1.900
50% plass kr. 1.630
40% plass kr. 1.280

Det delegeres til barnehagestyrer å vedta betalingssatser til 6-timers plasser.

Det gis søskenmoderasjon med 30% for 2. barn, og 50% for 3. og øvrige barn 
 
Gebyr ved for sein henting av barn (pr. påbegynt halvtime) kr. 280
Kjøp av enkeltdager kr. 280 pr. dag
 
Kostpriser 
Over 6,25 t/dag kr. 310 pr. mnd
 
Barnehagene gis fullmakt til selv å fastsette andre kostpriser. Det forutsettes at barnehagens kostbudsjett skal balansere økonomisk i løpet av budsjettåret. Ved redusert oppholdstid justeres kostprisen tilsvarende. 

Til toppen av siden

2012
100% plass kr. 2.330
90% plass kr. 2.330
80% plass kr. 2.260
70% plass kr. 2.000
60% plass kr. 1.900
50% plass kr. 1.630
40% plass kr. 1.280

Det delegeres til barnehagestyrer å vedta betalingssatser til 6-timers plasser.

Det gis søskenmoderasjon med 30% for 2. barn, og 50% for 3. og øvrige barn 
 
Gebyr ved for sein henting av barn (pr. påbegynt halvtime) kr. 280
Kjøp av enkeltdager kr. 280 pr. dag
 
Kostpriser 
Over 6,25 t/dag kr. 310 pr. mnd
 
Barnehagene gis fullmakt til selv å fastsette andre kostpriser. Det forutsettes at barnehagens kostbudsjett skal balansere økonomisk i løpet av budsjettåret. Ved redusert oppholdstid justeres kostprisen tilsvarende. 

Til toppen av siden 

Historikk:

2011
100% plass kr. 2.330
90% plass kr. 2.330
80% plass kr. 2.160
70% plass kr. 1.900
60% plass kr. 1.640
50% plass kr. 1.365
40% plass kr. 1.085
30% plass kr. 820
20% plass kr. 545
10% plass kr. 280

Det delegeres til barnehagestyrer å vedta betalingssatser til 6-timers plasser.

Det gis søskenmoderasjon med 30% for 2. barn, og 50% for 3. og øvrige barn 
 
Gebyr ved for sein henting av barn (pr. påbegynt halvtime) kr. 230
Kjøp av enkeltdager kr. 230 pr. dag
 
Kostpriser 
Over 6,25 t/dag kr. 280 pr. mnd
Inntil 6,25 t/dag kr. 250 pr. mnd
 
Barnehagene gis fullmakt til selv å fastsette andre kostpriser. Det forutsettes at barnehagens kostbudsjett skal balansere økonomisk i løpet av budsjettåret. Ved redusert oppholdstid justeres kostprisen tilsvarende. 

Til toppen av siden 

2010
100% plass kr. 2.330
90% plass kr. 2.330
80% plass kr. 2.100
70% plass kr. 1.845
60% plass kr. 1.590
50% plass kr. 1.325
40% plass kr. 1.055
30% plass kr. 795
20% plass kr. 530
10% plass kr. 270

6t.15 min/5 dg/uka kr. 2.110
6t.15 min/1 dg/uka kr. 465
6t.15 min/2 dg/uka kr. 930
6t.15 min/3 dg/uka kr. 1.400
6t 15 min/4 dg/uka kr. 1.845
6t 15 min/halvtid kr. 1.165
 
Det gis søskenmoderasjon med 30% for 2. barn, og 50% for 3. og øvrige barn 
 
Gebyr ved for sein henting av barn (pr. påbegynt halvtime) kr. 230
Kjøp av enkeltdager kr. 230 pr. dag
 
Kostpriser 
Over 6,25 t/dag kr. 260 pr. mnd
Inntil 6,25 t/dag kr. 230 pr. mnd
 
Barnehagene gis fullmakt til selv å fastsette andre kostpriser. Det forutsettes at barnehagens kostbudsjett skal balansere økonomisk i løpet av budsjettåret. Ved redusert oppholdstid justeres kostprisen tilsvarende.

Til toppen av siden 

2009
  
Oppholdspriser 1. barn: 
100% plass - kr 2.330 pr mnd
90% plass - kr 2.280 pr mnd
80% plass - kr 2.040 pr mnd
70% plass - kr 1.790 pr mnd
60% plass - kr 1.540 pr mnd
50% plass - kr 1.285 pr mnd
40% plass - kr 1.025 pr mnd
30% plass - kr 770 pr mnd
20% plass - kr 515 pr mnd
10% plass - kr 260 pr mnd

6t.15 min/5 dg/uka - kr 2.050 pr mnd
6t.15 min/1 dg/uka - kr 450 pr mnd
6t.15 min/2 dg/uka - kr 900 pr mnd
6t.15 min/3 dg/uka - kr 1.355 pr mnd
6t 15 min/4 dg/uka - kr 1.790 pr mnd
6t 15 min/halvtid - kr 1.130 pr mnd
 
Det gis søskenmoderasjon med 30% for 2. barn, og 50% for 3. og øvrige barn.

Gebyr ved for sein henting av barn (pr. påbegynt halvtime) kr 225,-
Kjøp av enkeltdager kr 225,- pr dag

Kostpriser
Over 6,25 t/dag kr 250,- pr mnd
Inntil 6,25 t/dag kr 225,- pr mnd

Barnehagene gis fullmakt til selv å fastsette andre kostpriser. Det forutsettes at barnehagens kostbudsjett skal balansere økonomisk i løpet av budsjettåret. Ved redusert oppholdstid justeres kostprisen tilsvarende.

2009>>
Til toppen av siden  

Publisert: 08.09.2009 11:16 Sist endret: 07.07.2022 09:01
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051