Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Lovbrudd og straff

Anmeldelse - Politisak


Forbrytelse
Straffbare handlinger jf. straffeloven, 2. del og i andre lover som kan medføre fengselstraff i mer enn 3 måneder.


Forseelse
Straffbare handlinger som er omhandlet i straffeloven 3. del og andre straffbare handlinger som ikke er forbrytelser.


Kriminalitet - Lovbrudd


Bot - Forelegg - Mulkt
offentlig krav om mulkt eller inndragning for et lovbrudd

Forenklet forelegg
mindre alvorlige reaksjon (eks. ved trafikkforseelser), vanlige forelegg havner ikke i bøteregisteret

Samfunnsstraff
Samfunnsstraff kan idømmes som reaksjon på straffbare forhold dersom strafferammen er inntil fengsl i 6 år. Lovovertrederen må samtykke. Timene man er dømt til samfunnsstraff, skal benyttes til samfunnsnyttig tjeneste, program, eller andre tiltak som er egnet til å motvirke ny kriminalitet. En hovedstraff på linje med fengsel og bøter, frihetsinnskrenkning istedenfor frihetsberøvelse


Samfunnstjeneste
Samfunnsstraff erstatter tidligere regler om samfunnstjeneste

Soning
Hovedregelen i norsk rett er at ingen kan straffes uten etter dom, grunnlovens §96 og §99


Fengselsstraff


Forvaring
straff som idømmes personer som er tilregnelige, men hvor det er fare for at nye forbrytelser kan begås. Mininmum 10 år straff, maksimum 21 år, med mulighet til forlenging.


Kriminalomsorg


Sikring
erstattet av forvaring

Publisert: 24.02.2009 14:36 Sist endret: 28.09.2009 13:08
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051