Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Pårørendestøtte

I Levanger kommune er det forvaltning helse og omsorg som har i oppgave å motta og behandle søknader om helse og omsorgstjenester fra Levanger kommunens innbyggere. Ved at saksbehandlerressursen og kompetansen er samlet i en enhet skal dette sørge for en lik og rettferdig fordeling av kommunens tjenester gjennom god saksbehandling.

Forvaltning helse og omsorg har god oversikt over helse- og omsorgstjenestene som ytes i kommunen.

Søk om tjenester | Pårørende ved demens | Pårørende ved alvorlig syke | 
Pårørende ved psykisk helse utfordringer og/eller rus utfordringer | 
Barn som pårørende | Avlastning | Omsorgsstønad | Aktuelle kurstilbud | Nyttige lenker

  

Søke om tjenester 

Forvalting helse og omsorg har som oppgave å motta og behandle søknader om helse- og omsorgstjenester fra Levanger kommunes innbyggere. Ved at saksbehandlerressursen og -kompetansen er samlet i en enhet skal dette sørge for en lik og rettferdig fordeling av kommunes tjenester gjennom god saksbehandling.

Til toppen av siden
Pårørende ved demens

Tilbud til personer med demenssykdom
Demenssyke og deres pårørende har ei rekke rettigheter og krav på ulike tjenester, hjelpemiddel og støtteordninger.

Har du eller noen av dine næreste demenssykdom?

Kommunen sitt hukommelsesteam er et tilbud som er gratis. Henvisning fra lege er ikke nødvendig. Både enkeltpersoner, pårørende, venner og helsepersonell kan ta direkte kontakt. Vi har taushetsplikt. Ta gjerne kontakt med Koordinator i Hukommelsesteamet Inger Korsvik på tlf. 48 27 75 79 og/eller e-post: hukommelsesteamet@levanger.kommune.no

Andre aktuelle linker

 Til toppen av siden

Pårørende ved alvorlig sykdom

Koordinator kreft/palliasjon er et tilbud/samtalepartner til deg som har eller har hatt kreft eller annen kronisk sykdom og er også et tilbud til de pårørende.

Ta kontakt med Koordinator kreft/palliasjon Grete Haanes Brenne på tlf. 99 10 65 99 og/eller epost ghb@levanger.kommune.no  

Aktuelle linker

Til toppen av siden

Pårørende ved psykisk helse utfordringer og/eller rus utfordringer

Psykisk helsetjeneste er et tilbud til deg som har behov for nødvendige helsetjenester knyttet til psykiske lidelser eller rus. Våre tjenester er basert på nasjonale veiledere innen psykisk helse og rusarbeid 

 Til toppen av siden
Barn som pårørende

Helsepersonell har plikt til å hjelpe deg å ivareta barn og unge som er pårørende. Helsepersonell skal hjelpe til  med å ta vare på barna gjennom å veilede og bistå foreldre.

Til toppen av siden

Avlastning

Avlastningstiltak er et tilbud til personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid. Avlastning gis ut fra ulike behov og kan organiseres på ulike måter.

Til toppen av siden 

Omsorgsstønad

Omsorgsstønad er en økonomisk påskjønnelse som kommunen gir til deg som har særlig tyngende omsorgsarbeid. 

Til toppen av siden 

Aktuelle kurstilbud til pårørende

Til toppen av siden 

Nyttige lenker

Til toppen av siden

Publisert: 10.11.2020 12:55 Sist endret: 16.06.2021 11:14
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051