Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Søknad om helse- og omsorgstjenester


Levanger kommune er organisert i tre enheter innenfor helse og omsorg:


Alle søknader vedrørende helse- og omsorgstjenester med hjemmel i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, sendes til Forvaltning helse og omsorg. Dette er uavhengig av hvilken enhet tjenesten tilhører.

søknadsskjema - tjenester som ligger under dette lovverket

Forvaltning helse og omsorg har som oppgave å motta og behandle søknader innenfor helse- og omsorgtjenester fra Levanger kommunes innbyggere. Ved at saksbehandlerressursen og kompetansen er samlet i en enhet skal dette sørge for en lik og rettferdig behandling av søknader gjennom god saksbehandling, jf. blant annet forvaltningsloven.

Forvaltning helse og omsorg har også ansvaret for å ta imot varsel ved innlegging og utskrivning fra sykehus. Dette gjelder for pasienter som har, eller forventes å få, kommunale tjenester ved utskrivning. Dette skal være med på å sikre innbyggerne gode pasientforløp.

Forvaltning helse og omsorg skal ha god oversikt over helse- og omsorgstjenestene som ytes i kommunen. Ved utreding av hver enkelt sak benyttes det lovpålagte helseregisteret IPLOS.

Kontaktinfo:

 
Søknadskjema helse- og omsorgstjenester:

Klikk for wordskjema for utfylling på skjerm          Klikk for skjema til utskrift og utfylling med penn
wordskjema for                   PDF-skjema for
utfylling på skjerm             utskrift/utfylling med penn
                                                 (inkl. info)


For søknad om kommunal bolig gjelder eget skjema:

Kommunal bolig PDF  -  info om botilbud

Til toppen av siden

 

Publisert: 30.01.2012 10:59 Sist endret: 14.06.2019 13:51
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051