Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Demensomsorg i Levanger

Hukommelsesteamet i Levanger Kommune

kontaktes via koordinator i hukommelsesteamet Inger Korsvik på tlf: 48 27 75 79, og/eller e-post: hukommelsesteamet@levanger.kommune.no

Demens - Folkehelseinstituttet


Hukommelsesteamet i Levanger kommune
Levanger kommune ønsker at mennesker med hukommelsessvikt skal komme i kontakt med hjelpeapparatet i en tidlig fase av sykdomsforløpet.

Hukommelsesteamet består av ressurspersoner fra pleie – og omsorgstjenesten i Levanger kommune:

 
Hukommelsesteamet tilbyr

 • Hjemmebesøk i forbindelse med utredning og kartlegging av demenssykdom.
 • Samtaler og veiledning av pasient og pårørende både pr telefon og hjemme. 
 • Kartlegging av hjelpebehov.
 • Hjelpemidler som støtter hukommelse, og bidrar til økt sikkerhet.
 • Veiledning til helsepersonell
 • Pårørendeskole - det arrangeres kurs 1 - 2 gang i året etter behov. Dato for nytt kurs kommer. Meld gjerne interesse til Hukommelsesteamet.
 • Pårørendesamlinger

 
Informasjon om dagtilbud/avlastning og støttekontaktordning i kommunen - brosjyre - PDF

    

 • Grønn Omsorg er et dagtilbud annenhver onsdag (partallsuker) som nå holder til på Skogn helsetun
 • Dagtilbud på Levanger Bo- og aktivitetssenter
 • Turgruppe for yngre personer med demenssykdom
 • Møtestedet –et aktivitetstilbud for yngre personer med demenssykdom
 • Sang,musikk og bevegelse/dans

 
Kjenner du noen som gjør noe av følgende:

 • Glemmer nylige hendelser 
 • Gjentar historier 
 • Forvirring i forhold til tid og sted 
 • Problemer med å gjenkjenne folk 
 • Glemmer innlærte ferdigheter 
 • Har fått forsterkede personlighetstrekk 
 • Svekket dømmekraft 
 • Problemer med å klare seg selv i hverdagen 

 
Hvorfor er demensutredning viktig?

 • Utelukke andre sykdommer som har demenslignende symptomer 
 • Vurdering av medisiner 
 • Legge til rette hjemmesituasjonen for personen med demens og pårørende 
 • Sette i gang tiltak i riktig tid 

 
Hvem kan ta kontakt?

 • Personer med hukommelsessvikt, pårørende og venner
 • Fastleger, spesialhelsetjenesten
 • Hjemmetjenesten, annet personale

 
Tilbudet er gratis, trenger ikke henvisning fra lege.

     Til toppen av siden

Publisert: 08.02.2012 18:25 Sist endret: 11.05.2022 13:13
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051