Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Demensomsorg i Levanger

Hukommelsesteamet i Levanger Kommune

kontaktes via koordinator i hukommelsesteamet Inger Korsvik på tlf: 48 27 75 79, og/eller e-post: hukommelsesteamet@levanger.kommune.no

Demens - Folkehelseinstituttet

Pårørendeskole - informasjon som PDF


Pårørendeskole
- oppstart 29.01.19

Påmelding innen: 28.01.19
e-post: hukommelsesteamet@levanger.kommune.no

eller til Inger Korsvik, koordinator


Hukommelsesteam i Levanger kommune
Levanger Kommune ønsker at mennesker med hukommelsessvikt skal komme i kontakt med hjelpeapparatet i en tidlig fase av sykdomsforløpet.

Hukommelsesteamet består av ressurspersoner fra hvert distrikt som består av:


Hvorfor er demensutredning viktig?

 • Utelukke andre sykdommer som har demenslignende symptomer 
 • Vurdering av medisiner 
 • Legge til rette  hjemmesituasjonen for personen med demens og pårørende 
 • Sette i gang tiltak i riktig tid 


Kjenner du noen som gjør noe av følgende:

 • Glemmer nylige hendelser 
 • Gjentar historier 
 • Forvirring i forhold til tid og sted 
 • Problemer med å gjenkjenne folk 
 • Glemmer innlærte ferdigheter 
 • Har fått forsterkede personlighetstrekk 
 • Svekket dømmekraft 
 • Problemer med å klare seg selv i hverdagen 


Hvem kan ta kontakt?

 • Personer med hukommelsessvikt, pårørende og venner
 • Fastleger, spesialhelsetjenesten
 • Hjemmetjenesten, annet personale


Tilbudet er gratis, trenger ikke henvisning fra lege.

Hukommelsesteamet tilbyr

 • Hjemmebesøk i forbindelse med utredning og kartlegging av demenssykdom.
 • Samtaler og veiledning av pasient og pårørende både pr telefon og hjemme. 
 • Kartlegging av hjelpebehov.
 • Hjelpemidler som støtter hukommelse, og bidrar til økt sikkerhet.
 • Veiledning til helsepersonell


Informasjon om dagtilbud/avlastning og støttekontaktordning i kommunen:

 • Grønn Omsorg er et dagtilbud med gården som arena
 • Dagtilbud på Levanger Bo- og aktivitetssenter
 • Turgruppe for yngre personer med demenssykdom
 • Pårørendesamlinger
       Til toppen av siden
Publisert: 08.02.2012 18:25 Sist endret: 05.11.2018 10:26
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051