Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Viltnemnda 15.06.15 - sak 9/15 - Tildeling av fellingskvoter på hjort i Levanger 2015

Arne Ramdal - klikk for personkort 
Saksbehandler: Arne Ramdal
Arkivref. 2015/2583 - /K46

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Viltnemnda 15.06.15 9/15

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Med hjemmel i ”Forskrift om forvaltning av hjortevilt, § 21, målrettet avskyting", tildeles følgende fellingskvoter på hjort i Levanger i 2015: 

            

Vald


Tellende areal, da

 

Kalv


Voksne
hunndyr


Spiss-
bukk

Voksne hanndyr, 2 ½ år og eldre


Sum
dyr

Frol Tildelingsområde.

74.675

1

1

1

1

4

Skogn - Markabygda Tildelingsområde.

99.954

5

6

4

5

20

 

Ronglan - Åsen Tildelingsomr.

74.633

2

3

2

3

10

Ekne - Nordfjellet Tildelingsområde

53.859

1

1

1

1

4

Våttåberget 

11.866

 

1

1

1

3

Ytterøy

14.639

 

1

 

1

2

Skogn bygdealmenning

46.546

 

1

 

1

2

Reinsjø statsallmenning

45.200

 

1

 

1

2

Summering:

 

9

15

9

14

47


Kalv kan felles i stedet for voksne dyr av begge kjønn. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger og vurdering:

Ytterøy utmarkslag og Våttåberget grunneierlag har søkt om fellingtillatelse på hjort i 2015. Ingen andre vald har søkt om kvote. For øvrig tildeles godkjente vald kvote uten at det søkes hvert år.

       Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 01.03.2016 14:58
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051