Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Viltnemnda 15.06.15 - sak 2/15 - Budsjett for Levanger kommunale viltfond 2015

Arne Ramdal - klikk for personkort 
Saksbehandler: Arne Ramdal
Arkivref. 2010/1398 - /242

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Viltnemnda 15.06.15 2/15

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Budsjett for Levanger kommunale viltfond 2015: 

Tekst

Kr

Saldo på fondet pr. 01.01.2014

354.045

Saldo Levanger viltfond pr. 01.01.2015

284.112

Inntekter:

 

Fellingsavgifter elg og hjort 2014

100.000

Fellingsavgifter elg og hjort 2015

100.000

Salg av kjøtt, påkjørt elg

15.000

Trafikksikringsarbeid, viltrydding langs veger, innvilget tilskudd

25.000

Sum inntekter

235.000

 

 

Utgifter:

 

Trafikksikringsarbeid, viltrydding langs veger.

25.000

Lønn ettersøk skadet vilt

80.000

Eventuelle forebyggende tiltak, - beiteskader av elg

15.000

Naturdata, «elgpakke»

15.000

Kompetanseheving, kurs, seminarer, opplæring

15.000

Diverse søknader, øk. støtte

20.000

Sum utgifter:

170.000

 

 

Økning i beholdning

65.000

Beregnet saldo Levanger viltfond pr. 31.12.2015

364.112


Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger og vurdering:

Saldo pr. 01.01.2014: kr 354.045.

Saldo pr. 31.12.2014: kr 284.112.

Saldoen ble således redusert med kr 69.933.  Dette skyldes at fellingsavgifter på elg og hjort for 2014, ikke har kommet tidsnok til å bli med på regnskapet 2014. Det kommer da som inntekt i 2015.

Hovedinntekta er fellingsavgifter på elg og hjort. Videre salg av elgkjøtt (påkjørt vilt) og tilskudd fra Fylkeskommunen til rydding langs veger.

Størsteparten av kostnadene er ettersøk av skadet vilt, trafikksikringstiltak (rydding av elgmat og sikt langs veger), og seminar/opplæring.

       Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 01.03.2016 14:57
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051