Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Viltnemnda 15.06.15 - sak 11/15 - Søknad om forlengelse av jakttid på elg i Levanger til 23 desember

Arne Ramdal - klikk for personkort 
Saksbehandler: Arne Ramdal
Arkivref. 2015/2750 - /K46

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Viltnemnda 15.06.15 11/15

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Med hjemmel i «Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2012 til og med 31. mars 2017», avslås søknaden om forlengelse av jakttida på elg i Levanger fram til 23. desember. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

  • «Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2012 til og med 31. mars 2017».
  • Prinsippene i §§ 8 – 12 i Naturmangfoldloven legges til grunn som retningslinjer ved vurdering av saken.
  • Saken gjelder en forskrift, dvs. det er ikke et enkeltvedtak i forhold til Forvaltningsloven.


Vedlegg:


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Det søkes om at jakttida på elg i Levanger kommune forlenges fram til 23.12. 

Vurdering:

Anvent jakttid på de enkelte jaktfelt kommer fram på Sett elg-skjema (eller Sett og skutt). Gjeldene jakttid på elg i Levanger varer i totalt 28 dager fordelt over 2 jaktperioder. Statistikken viser at i 2014 ble det på alle jaktfeltene i gj.snitt jaktet i 11 dager, dvs. at 38 % av jakttida ble brukt.

I 2014 ble det felt 95 % av tildelte dyr på fastlandet (Ytterøy unntatt). Dette er en høg fellingsprosent. På jaktfelt med låg fellingsprosent er det som regel lite elg, og det blir ikke mere elg av å forlenge jakttida. Det vil da ofte være en fordel å la de resterende dyrene på jaktfeltet leve videre, bl.a. for å unngå å felle eldre kyr på slutten bare for å fylle kvoten.

Utvidelse av gjeldene jakttid krever følgende prosedyre:

  • Høring hos alle lag og foreninger i kommunen som organiserer interessenter og brukere av utmarka.
  • Vedtak i Levanger kommune (Levanger viltnemnd).
  • Endelig vedtak i Fylkeskommunen (Fylkesrådet).


Innenfor den sentrale jakttida, er det Fylkeskommunen som kan vedta endring av jakttida på elg.  

I forhold til tid er det ikke mulig å gjennomføre den nødvendige prosessen med endring av jakttider nå, - med eventuell ny jakttid fra og med 2015. I perioden fra nå og fram til elgjakta er det også en periode med ferie, som vil vanskeliggjøre dette ytterligere.

2016 er siste året i inneværende periode (5 jaktsesonger) for de sentralt fastsatte jakttidene. I forhold til jakttid i neste 5-årsperiode vil det være aktuelt å gjennomføre en prosess i 2016, med jakttider som vil gjelde fra 1. april 2017.

       Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 01.03.2016 14:58
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051