Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Viltnemnda 15.06.15 - sak 10/15 - Tildeling av fellingskvoter på rådyr i Levanger 2015

Arne Ramdal - klikk for personkort 
Saksbehandler: Arne Ramdal
Arkivref. 2015/2584 - /K45

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Viltnemnda 15.06.15 10/15

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Leder og saksbehandler i viltnemnda gis fullmakt til å fordele fellingskvotene på rådyr i Levanger for 2015. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

”Forskrift om forvaltning av hjortevilt», § 21 -  Målrettet avskyting.

Vedlegg:


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger og vurdering:

Ytterøy utmarkslag har i skriv datert 23.04.2015, søkt om kvoter på sine vald. Valdet har planlagt å begrense avskytinga på arealene til Ytterøy utmarkslag også i år, men planlegger en høyere avskyting enn i 2014, da telling de har gjennomført viser at rådyrbestanden er på tur opp igjen. 

For øvrig tildeles godkjente vald kvote uten at det søkes hvert år. Ingen andre vald har søkt om kvote.

Kommunen kan ikke pålegge målrettet avskyting av rådyr på den måten at fellingskvoten blir definert på kjønns- og aldersgrupper.

I Levanger utøves det kvotefri jakt på rådyr i henhold til § 23, på vald med minste godkjente areal for kvotefri jakt, dvs. minst 10.000 da, eller 20 ganger minstearealet.

       Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 01.03.2016 14:58
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051