Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Viltnemnda 15.06.15 - sak 8/15 - Tildeling av fellingskvoter på elg i Levanger 2015. Vald uten bestandsplan.

Arne Ramdal - klikk for personkort 
Saksbehandler: Arne Ramdal
Arkivref. 2015/2582 - /K46

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Viltnemnda 15.06.15 8/15

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Med hjemmel i ”Forskrift om forvaltning av hjortevilt, § 21", målrettet avskyting, tildeles følgende fellingskvoter på elg i 2015 på vald uten bestandsplan:


Navn elgvald


Tellende areal, da


Kalv

Voksne
hunndyr

Voksne hanndyr

Sum
dyr

Skogn bygdealmenning

46.546

8

4

4

16

Reinsjø statsallmenning

45.200

1

1

1

3

Sjåstad

4.741

2

1

2

5

Våttåberget

11.866

8

4

1

13

Ytterøy

24.000

3

1

1

5

Summering:

 

22

11

9

42


Hjemmel/bakgrunn for saken:

”Forskrift om forvaltning av hjortevilt, § 21, målrettet avskyting.

Prinsippene i §§ 8 – 12 i Naturmangfoldloven legges til grunn som retningslinjer ved vurdering av saken. 

Vedlegg:

  1. Søknad om fellingskvote på elg 2015, fra Ytterøy utmarkslag, datert 23.04.2015 PDF
  2. Søknad fra Våttåberget grunneierlag mottatt 04.05.15 om fellingskvote på elg PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger og vurdering:

Ytterøy utmarkslag har i skriv datert 23.04.2015, søkt om en elgkvote på 5 dyr, derav 3 kalver, 1 ku og 1 okse. Det meldes at elgbestanden på øya er redusert ytterligere.

Videre har Våttåberget grunneierlag søkt om maksimal kvote i forhold til regelverket.

For øvrig tildeles godkjente vald kvote uten at det søkes hvert år. Ingen andre vald har søkt om kvote.

       Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 23.06.2015 12:15
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051