Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Viltnemnda 12.06.13 - sak 8/13 - Ny søknad om godkjenning av bestandsplan 2012 - 2014 - Skogn og Markabygda Tildelingsområde

Arne Ramdal - klikk for personkort 
Saksbehandler: Arne Ramdal
Arkivref. 2012/4365 - /K46

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Viltnemnda 12.06.13 8/13

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Med hjemmel i ”Forskrift om forvaltning av hjortevilt, § 19 - bestandsplan for elg og hjort”,  godkjennes ei avskyting i 3-årsperioden på til sammen 225 dyr. Det tilsvarer 75 dyr i gj.snitt/år. Kalv kan felles isteden for voksne dyr. I forhold til fordeling på alder og kjønn godkjennes bestandsplanen slik som søkt.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:

  1. Ny søknad om godkjenning av bestandsplan for elg for perioden 2012 - 2014 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger og vurdering:

Saken skal behandles i henhold til ”Forskrift om forvaltning av hjortevilt, § 19 - bestandsplan for elg og hjort”. 

Skogn - Markabygda Tildelingsområde søkte i 2012 om godkjenning av bestandsplan for perioden 2012 – 2014, og planen som ble innsendt ble i møte 12.06.2012, sak 14/12, godkjent av viltnemnda.

I ettertid er det oppdaget at valdet hadde lagt inn feil tall i avskytingsplanen i søknaden som ble innsendt i 2012. Det er derfor nå sendt ny søknad til ny behandling av viltnemnda. Felling i 2012 inngår som 1. året i bestansdspanen.

Valdets tellende areal er 135.618 da.

Utdrag fra bestandsplanen som det søkes om:

Valdets hovedmålsetting.

For området Skogn - Markabygda Tildelingsområde er det en målsetting å stabilisere stammen ved å øke avskytningen med 10 %.

Dette vil gi en total tildeling på 231 dyr i 3-årsperioden.

Styret i storvaldet vil forvalte denne rammen årlig i perioden.

Delmål

  • Det er en målsetting å øke andel eldre okser, antall kyr pr okse bør ikke overstige 2,5.
  • Elgstammen skal holdes innenfor de rammer beitegrunnlaget gir grunnlag for.
  • Redusere antall påkjørsler.
  • Elgforvaltningen i valdet skal gjennomføres på et godt faglig grunnlag.


Tabell. Planlagt felling i perioden 2012 - 2014

Årstall

2012

2013

2014

Sum/gj.snitt

Antall dyr

69

81

81

231/77

Eldre ku, %

12

12

12

12

Eldre okser, %

12

12

12

12

Ku 1,5 år, %

17

17

17

17

Okse 1,5 år, %

17

17

17

17

Kalv, %

42

42

42

42

Hanndyr, %

50

50

50

50

Hunndyr, %

50

50

50

50

        Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 28.06.2013 12:01
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051