Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Viltnemnda 12.06.13 - sak 10/13 - Våttåberget grunneierlag. Kvote for elgjakt i 2013

Arne Ramdal - klikk for personkort 
Saksbehandler: Arne Ramdal
Arkivref. 2012/4001 - /K46

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Viltnemnda 12.06.13 10/13

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Saksbehandler foreslår ikke kvote for valdet i 2013. Aktuell kvote diskuteres under møtet. Viltnemnda fastsetter så kvoten. 

Med hjemmel i ”Forskrift om forvaltning av hjortevilt, § 21, målrettet avskyting, skal det fattes vedtak på kvote med følgende fordeling på alder og kjønn:

Kalv:                    ? dyr.

Voksne hunndyr: ?   ”

Voksne hanndyr: ?   ”

Sum:                    ? dyr

I henhold til forskriften kan kalv felles isteden for voksne dyr.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen innen 3 uker etter at melding om vedtaket er mottatt. Klagen sendes via kommunen.

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

  1. Søknad fra Våttåberget grunneierlag datert 29.04.2013 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger og vurdering:

Valdet har sendt søknad om tildeling for elgjakta 2013, men det er ikke søkt på noe bestemt tall. Kommunen kan/skal tildele godkjente vald kvote uten årlig søknad. 

Grunneierlaget frykter at mye elg vil få helsemessige konsekvenser for elgstammen i området, og at beiteskadene vil øke. Grunneierlaget har som målsetting å redusere elgbestanden, og at avskytingen således bør økes, og ser ingen risiko ved å øke avskyingen av voksne kyr.    

Valdet har et tellende areal på 11.866 da.

I 2012 ble det tildelt 2 dyr på valdet. Det ble felt 12 dyr, derav 6 kalver, 1 ku 1 ½ år, 2 kyr 2 ½ år og eldre, 1 okse 1 ½ år, og 2 okser 2 ½ år og eldre. I løpet av høsten 2012 og siste vinteren ble det påkjørt 3 dyr i området, derav 1 okse og 2 kyr.

Etter at valdet hadde felt kvoten i 2012, og etter at innhøstinga var avsluttet, ble det sendt søknad til Levanger viltnemnd om tillatelse til å felle skadedyr. Det ble vist til beiteskader på havreåker, rundballer, og på eng. I den sammenheng var saksbehandlere på landbrukskontoret var på befaring for å se på skadene. Søknaden ble ikke innvilget viltnemnda.

        Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 28.06.2013 11:56
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051