Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Viltnemnda 05.06.14 - sak 9/14 - Ytterøy utmarkslag/Ytterøy grunneierlag. Søknad om fellingstillatelse på elg på Ytterøy for 2014

Arne Ramdal - klikk for personkort 
Saksbehandler: Arne Ramdal
Arkivref.   2014/3547 - /K46   

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Viltnemnda 05.06.14 9/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Med hjemmel i ”Forskrift om forvaltning av hjortevilt”, § 21, målrettet avskyting, tildeles Ytterøy utmarkslag/Ytterøy grunneierlag følgende kvote på elg for 2014: 

Kalv:                    5 dyr
Voksne hunndyr: 3   ”
Voksne hanndyr: 2   ”
Sum:                  10 dyr  

I henhold til forskriften kan kalv felles isteden for voksne dyr av begge kjønn.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Forskrift om forvaltning av hjortevilt, § 21, målrettet avskyting. 

Vedlegg:

  1. Søknad fra Ytterøy utmarkslag om fellingstillatelse på elg på Ytterøy for 2014, datert 23.04.2014 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger og vurdering:

Valdet har et godkjent tellende areal på 24.000 da.

Ytterøy utmarkslag/Ytterøy grunneierlag har søkt om en kvote på 10 dyr, derav 5 kalver, 3 voksene hunndyr og 2 voksne hanndyr, dvs. samme kvote som ble tildelt i 2013. 

Vurdering:

I 2013 ble det felt 6 dyr, derav 2 kalver, 1 hunndyr 1 ½ år, 1 eldre hanndyr, og 2 eldre hunndyr, som tilsvarer en fellingsprosent på 60.

       Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 17.06.2014 10:03
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051