Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Viltnemnda 05.06.14 - sak 7/14 - Ekne elgvald. Fellingskvote på elg for 2014

Arne Ramdal - klikk for personkort 
Saksbehandler: Arne Ramdal
Arkivref.   2011/5088 - /K46 

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Viltnemnda 05.06.14 7/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Med hjemmel i ”Forskrift om forvaltning av hjortevilt”, § 21, målrettet avskyting, tildeles Ekne elgvald følgende kvote på elg for 2014: 

Kalv:                  11 dyr
Voksne hunndyr: 5   ”
Voksne hanndyr: 5   ”
Sum:                    21 dyr  

I henhold til forskriften kan kalv kan felles isteden for voksne dyr av begge kjønn.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Forskrift om forvaltning av hjortevilt, § 21, målrettet avskyting. 

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Valdet som består av områdene Ekne utmarkslag og Falstad Nedre, har et tellende areal på 27.500 da.  

Vurdering:

I 2013 ble valdet tildelt 21 dyr, derav 11 kalver, 5 voksne hunndyr, og 5 voksne hanndyr.

Det ble felt 17 dyr, derav 8 kalver, 3 eldre kyr, 1 eldre okse, 2 hunndyr 1 ½ år, og 3 hanndyr 1 ½ år, som tilsvarer en fellingsprosent på 81.

       Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 17.06.2014 10:02
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051