Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Viltnemnda 05.06.14 - sak 5/14 - Frol Tildelingsområde. Søknad om endring av bestandsplan for elg 2012 - 2014

Arne Ramdal - klikk for personkort 
Saksbehandler: Arne Ramdal
Arkivref.   2014/3629

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Viltnemnda 05.06.14 5/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Med hjemmel i ”Forskrift om forvaltning av hjortevilt», § 19 - Bestandsplan for elg og hjort, godkjennes søknaden om økning på 5 dyr i bestandsplanen for 2012 – 2014, dvs. sum 140 dyr i planperioden. For øvrig samme fordeling på alder og kjønn som i planen. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Forskrift om forvaltning av hjortevilt», § 19 - Bestandsplan for elg og hjort. 

Vedlegg:

  1. Søknad fra Frol Tildelingsområde, datert 04.05.2014 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Frol Tildelingsområde har godkjent bestandsplan for 3 år, fra 2012 til 2014.  I planperioden kan det i sum felles 135 dyr. Det gjenstår 50 dyr som fellingskvote for 2014. Valdet søker om endring planen, slik at det kan felles inntil 55 dyr i 2014. Søknaden begrunnes med at elgstammen har økt mere enn forventet, og at det er registrert beiting i plantefelt av gran i enkelte områder.

Vurdering:

Sett Elg-data for Levanger kommune viser en økning i elgstammen. For årene 2009 – 2013 ( 4 år) er Sett elg pr. jegerdag i gj.snitt 0,77 pr. jegerdag. For 2013 er tallet 0,91.

Det er samme tendens for Frol Tildelingsområde. For årene 2009 – 2013 ( 4 år) er Sett elg pr. jegerdag i gj.snitt 0,62, og for 2013 er tallet 0,81.

       Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 17.06.2014 10:02
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051