Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Viltnemnda 05.06.14 - sak 4/14 - Ronglan - Åsen Tildelingsområde. Søknad om endring av bestandsplan for elg 2012 - 2014

Arne Ramdal - klikk for personkort 
Saksbehandler: Arne Ramdal
Arkivref.  2014/3334

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Viltnemnda 05.06.14 4/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Med hjemmel i ”Forskrift om forvaltning av hjortevilt”, § 19 - Bestandsplan for elg og hjort, godkjennes søknaden om økning på 19 dyr i bestandsplanen for 2012 – 2014, dvs. sum 229 dyr i planperioden. For øvrig samme fordeling på alder og kjønn som i planen. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Forskrift om forvaltning av hjortevilt, § 19 - Bestandsplan for elg og hjort.

Vedlegg:

  1. Søknad fra Ronglan – Åsen Tildelingsområde, datert 19.04.2014 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Ronglan – Åsen Tildelingsområde har godkjent bestandsplan for 3 år, fra 2012 til 2014.  I planperioden kan det i sum felles 210 dyr. I 2012 ble det felt 70 dyr, og i 2013 79 dyr, sum 149 dyr. Det gjenstår således nå 61 dyr i planperioden. 

Valdet økte avskytinga med 9 dyr i 2013, og ønsker å felle ca. samme antall i 2014. Valdet søker om endring av planen, slik at det kan felles inntil 80 dyr i 2014.

Det vises til befaringer i 2013 på Lynum jaktfelt, og i Vinan og Strømmen jaktfelt. Søknaden begrunnes med at elgstammen fortsatt er stor, med beiteskader i plantefelt av gran, og at det blir for sent å øke avskytinga i neste planperiode.

Vurdering:

Saken skal behandles i henhold til ”Forskrift om forvaltning av hjortevilt”, § 19 -  Bestandsplan for elg og hjort.

Sett Elg-data for Levanger kommune viser en økning i elgstammen. For årene 2009 – 2013 ( 4 år) er «Sett elg» pr. jegerdag i gj.snitt 0,77. For 2013 er tallet 0,91.

Det er samme tendens for Ronglan – Åsen Tildelingsområde. For årene 2009 – 2013 ( 4 år) er «Sett elg» pr. jegerdag i gj.snitt 0,92, og for 2013 er tallet 1,08.

       Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 17.06.2014 10:01
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051