Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Viltnemnda 05.06.14 - sak 3/14 - Søknad om forlengelse av eksisterende bestandsplan for rådyr - Ytterøy utmarkslag

Arne Ramdal - klikk for personkort 
Saksbehandler: Arne Ramdal
Arkivref. 2014/3543 - /K46

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Viltnemnda 05.06.14 3/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:

I henhold til ”Forskrift om forvaltning av hjortevilt”, § 23 – Kvotefri jakt på rådyr, godkjennes ny bestandsplan/avskytingsplan for rådyr for område Ytterøy utmarkslag.  Godkjenningen gjelder for årene fra og med 2014 til og med 2018.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

”Forskrift om forvaltning av hjortevilt”, § 23 – Kvotefri jakt på rådyr. 

Vedlegg:

  1. Søknad fra Ytterøy utmarkslag datert 23.04.2014, om forlengelse av eksisterende bestandsplan for rådyr, for perioden fra og med 2014 til og med 2018 - PDF
     
  2. Bestandsplan for rådyr for perioden fra 2014 til 2018 (5 år) - PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Det ble søkt om forlengelse av den gamle bestandsplanen.Ytterøy utmarkslag har nå isteden levert ny bestandsplan, og søker om godkjenning av denne for årene 2014 – 2018.

Informasjon fra ny bestandsplan:

Tellende areal: 17.458 da. På Ytterøy inngår jordbruksarealet i tellende areal. Området er delt opp i 6 jaktfelt. Laget ønsker en høgere bestand enn i dag, men bærekraftig i forhold til skogproduksjon og sauehold. 

Årlig avskyting i perioden, antall dyr:

2014: 130, 2015: 130, 2016: 150, 2017: 160, 2018: 170.

Avskyting, fordeling på alder og kjønn: Minst 50 % kje. Felling av voksne hunndyr (geit) må ikke overstige 20 %. Felling av voksne hanndyr (råbukk) må ikke overstige 30 %. 

Vurdering:

Saken skal behandles i henhold til ”Forskrift om forvaltning av hjortevilt”, § 23 – Kvotefri jakt på rådyr.

Det har vært en nedgang i rådyrbestanden på Ytterøy. Det kan være tvil om årsaken til dette. Nedgangen er ikke på grunn av økt felling, da det er felt færre dyr de siste årene. 

Det har vært til en del beiteskader på plantefelter av skog på Ytterøy. Saueholdet er i oppgang på øya. Økt sauehold vil også ha betydning for beite til rådyrene.

Med bakgrunn i ovenstående vurdering, oppfattes det som viktig å fortsatt holde en låg bestand. Det vil bidra til å sikre «kvaliteten» i rådyrstammen på Ytterøy. 

       Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 17.06.2014 10:01
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051