Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Viltnemnda 05.06.14 - sak 12/14 - Tildeling av fellingskvoter på rådyr i Levanger i 2014

Arne Ramdal - klikk for personkort 
Saksbehandler: Arne Ramdal
Arkivref.   2013/2886 - /K46    

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Viltnemnda 05.06.14 12/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Leder og saksbehandler i viltnemnda gis fullmakt til å fordele fellingskvotene på rådyr i Levanger for 2014. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

  • Forskrift om forvaltning av hjortevilt, § 21, målrettet avskyting, og § 23, kvotefri jakt på rådyr.


Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger og vurdering:

Ved tildeling av kvote på rådyr har ikke viltforvaltninga anledning til å pålegge målrettet avskyting ved å fordele fellingskvoten på definerte kjønns- og aldersgrupper.  

For godkjente vald med areal over 10.000 da, eller 20 ganger minstearealet, kan viltforvaltninga i kommunen gi tillatelse til kvotefri jakt på rådyr i henhold til § 23. Kommunen kan kreve at det foreligger en avskytingsplan for rådyr før kvotefri jakt på rådyr tillates.

       Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 17.06.2014 10:04
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051