Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Viltnemnda 05.06.14 - sak 11/14 - Søknad om godkjenning av nytt rådyrvald - Ness, Ronglan

Arne Ramdal - klikk for personkort 
Saksbehandler: Arne Ramdal
Arkivref.   2014/3632 - /K46    

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Viltnemnda 05.06.14 11/14

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Med hjemmel i ”Forskrift om forvaltning av hjortevilt”, §§ 10, 11 og 13, godkjennes søknaden med et totalareal 1.668 da, og med et tellende areal på 1.164 da.  Arealet som ligger ved husene på gnr. 76/6 er ikke sammenhengende med øvrig areal, og kan ikke godkjennes som en del av rådyrvaldet. Videre godkjennes ikke omsøkt areal som er innmarksbeite, som tellende areal. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

  • Forskrift om forvaltning av hjortevilt, §§ 10, 11 og 13 


Vedlegg:

  1. Søknad datert 29.04.2014, fra Håvard Lunde, Pinenga 5, 7623 Ronglan, om godkjenning av nytt vald for rådyr PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Søknaden gjelder følgende eiendommer:

  • Næss, gnr. 79, bnr. 1,
  • Østgård, gnr.79, bnr. 2,
  • Næshyllan, gnr. 79, bnr. 3,
  • Nesaunet, gnr. 79, bnr. 4,
  • Ness Østre, gnr. 79, bnr. 5,
  • Sete Nordre, gnr. 76, bnr. 6,
  • Valumsaunet, gnr. 82, bnr. 11.


Sum areal på søknad: Totalt er 1.732 da, og sum tellende areal 1.172 da. Det er i tillegg søkt om 54 da «annet areal», dvs. innmarksbeite, som grunnlag for tellende areal.

Vurdering:

Arealet som ligger ved husene på gnr. 76/6 er ikke sammenhengende med øvrig areal, og kommer således til fradrag. Areal som kan godkjennes blir da 1.668 da totalareal, og 1.164 da tellende areal. For øvrig har det omsøkte område god arrondering, og vil for en stor del være godt egnet til jakt på rådyr. Eiendommen Ness, gnr. 79, bnr. 1, med et større sammenhengende skogsområde på 903 da tellende areal, utgjør en stor del av valdet.

       Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 17.06.2014 10:04
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051