Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Hjortejakt i Levanger

Hjort

Endringer/feil/mangler kan rapporteres inn til Rune Sørholt 

Hjortejakt 2020

I Levanger har viltnemnda vedtatt å følge de sentrale bestemmelsene som gjelder for jakttidk på elg og hjort med følgende jakttidsramme:

  • Hjort: 1. september - 23. desember

Alle datoene er fra og med og til og med.

Rettighetshavere eller grunneier kan likevel innkorte jakttiden i sitt område. I enkelte områder har rettighetshavere/grunneier benyttet denne muligheten for jakttiden på elg i Levanger.

Tildelinger:

Vald

Tildelt hjort

Skogn og Markabygda

31

Sjaastad Troset

2

Reinsjø statsallmenning

2

Ytterøy

2

Skogn Bygdeallmenning

2

Ekne Nordfjellet

10

Frol

4

Ronglan Åsen

35

 

88

Jegerne skal under hele periden ta hensyn til andre brukere av utmarka, friluftslivsutøvelse, annen jaktutøvelse og reindrift.

For statestikk over felte dyr, vises til hjorteviltregisteret


I Levanger har viltnemnda vedtatt å følge de sentrale bestemmelsene som gjelder for jakttid på hjort med følgende jakttidsramme:

  • Hjort: 1. september – 23. desember
     

Tildelte hjort 2019

I alt

Skogn og Markabygda

31

Ronglan-Åsen

25

Frol

4

Ytterøy utm.lag

2

Skogn Bygdealmenning

2

Reinsjø statsallmenning

2

Ekne - Nordfjellet

10

Sjåstad Troset

2

Totalt

78

Tildelte hjort 2018

38 hjort av en kvote på 78 felt.

Felt hjort 2018 PDF - excel 


Hjortejakta 2017

Fellinger PDF - excel

Tildelt totalt 58
Felt hannkalv 3
Felt hunnkalv 6
Felt hanndyr 1 ½ år 5
Felt hunndyr 1 ½ år 5
Felt hanndyr eldre 11
Felt hunndyr eldre 7
Felt totalt 37
Total kilo 2.200
Fellingsprosent 63,8


Historikk:


Hjortejakta 2016

Det er felt 23 hjort i Levanger pr. 1. oktober 2016.
I 2015 ble det felt 22 hjort i løpet av hele jakta.

Jakttiden på hjort er 1. september – 23. desember

Fellinger pr. 01.10.16 PDF - excel


Hjortejakta 2015

Pr. 01.11.15, 22 hjort er felt, til sammen 1.338 kg (Leangen mangler vekt)

Fellinger PDF - excel


6. november 2013 er det felt 17 hjort. Hjortejakta varer til og med 23.12.13


Hjortejakta 2012, fellinger
Det er felt i alt 13 stk. hjort pr. 08.11.12 i 2012. Jakta varer til 23.12.12.


Hjortejakta 2011, fellinger

Fellinger PDF (excel) (openoffice)
11 stk. hjort felt, til sammen 460 kg


Hjortejakta 2010, fellinger totalt:

Fellinger PDF (excel) (openoffice)
14 stk. hjort felt, til sammen 765 kg


Hjortejakta 2009:

Fellinger PDF (excel) (openoffice)

Antall hjort pr. 04.11.09: 12
Størst vekt: 112 kg
Størst spir: 12


Til toppen av siden 

Publisert: 03.11.2009 10:46 Sist endret: 24.09.2020 12:08
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051