Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Elgjakta i Levanger

Elg

Elg- og hjortejakta i Levanger 2021

Info som pdf
Viltnemnda i Levanger har vedtatt å følge de sentrale bestemmelsene som gjelder for jakttid på elg og hjort med følgende jakttidsramme:

Hjort: 1. september – 23. desember.
Elg:    25. september – 23. desember.
Alle datoene er fra og med og til og med.

Rettighetshaver eller grunneier kan likevel innkorte jakttiden i sitt område. I enkelte områder har rettighetshaver/ grunneier benyttet denne muligheten for jakttiden på elg i Levanger.

Vald

Jakttid elg 

Tildelt elg 

Tildelt hjort 

Skogn og Markabygda

25.09 – 23.12

60

30

Sjaastad Troset

25.09 – 23.12

4

2

Reinsjø statsallmenning

25.09 – 23.12

4

2

Ytterøy

25.09 – 23.12

5

2

Skogn Bygdeallmenning

25.09 – 30.11

16

2

Ekne Nordfjellet

05.10 – 23.12

30

12

Frol

10.10 – 01.12

90

4

Ronglan Åsen

05.10 – 10.11

60

34

 

Totalt

307

88

Jegerne skal under hele perioden ta hensyn til andre brukere av utmarka, friluftslivsutøvelse, annen jaktutøvelse og reindrift. For statistikk over felte dyr vises det til hjorteviltregisteret.


Kartskisse som viser elgvaldene i Levanger (grensene på skissen vil avvike noe)

Valdansvarlige elg – og hjortejakta i Levanger kommune 2021

 

Skogn og Markabygda

 

Hans Petter

Krogstad

90726515

Ronglan-Åsen

 

Trond

Revhaug

99295249

Frol

 

Per Egil

Gustad

90982079

Ytterøy utm.lag

 

Ole Kristian

Johnsen

91376637

Sjaastad Troset

 

Olav

Sjaastad

91547458

Skogn Bygdealmenning

 

Gunnar

Pettersen

41601351

Reinsjø statsallmenning

 

Rune

Sørholt

99692317

Ekne - Nordfjellet

 

Jo Sigve

Østerås

99707458

 

 


 

Elg- og hjortejakta 2020
- info som PDF

I Levanger har viltnemnda vedtatt å følge de sentrale bestemmelsene som gjelder for jakttidk på elg og hjort med følgende jakttidsramme:

  • Hjort: 1. september - 23. desember
  • Elg: 25. september - 23. desember

Alle datoene er fra og med og til og med.

Rettighetshavere eller grunneier kan likevel innkorte jakttiden i sitt område. I enkelte områder har rettighetshavere/grunneier benyttet denne muligheten for jakttiden på elg i Levanger.

Tildelinger:

Vald

Jakttid elg 

Tildelt elg 

Tildelt hjort 

Skogn og Markabygda

25.09 – 23.12

63

31

Sjaastad Troset

25.09 – 23.12

4

2

Reinsjø statsallmenning

25.09 – 23.12

3

2

Ytterøy

25.09 – 23.12

5

2

Skogn Bygdeallmenning

25.09 – 30.11

16

2

Ekne Nordfjellet

05.10 – 23.12

60

10

Frol

10.10 – 23.12

81

4

Ronglan Åsen

03.10 – 01.11

75

35

 

Totalt

307

88

Jegerne skal under hele periden ta hensyn til andre brukere av utmarka, friluftslivsutøvelse, annen jaktutøvelse og reindrift.

For statestikk over felte dyr, vises til hjorteviltregisteret


 

Elgjakta 2019

- info som PDF

I Levanger har viltnemnda vedtatt å følge de sentrale bestemmelsene som gjelder for jakttid på elg og hjort med følgende jakttidsramme:

  • Hjort: 1. september – 23. desember.
  • Elg: 25. september – 23. desember.


Alle datoene er fra og med og til og med.

Rettighetshaver eller grunneier kan likevel innkorte jakttiden i sitt område. I enkelte områder har rettighetshaver/ grunneier benyttet denne muligheten for jakttiden på elg i Levanger.


Status og kontaktinformasjon

  : rapportert pr. 03.11.19 at de er ferdig med jakta 2019, x=ingen felling raportert ennå
5037J0001 Grønning 2 Rune Sørholt 99692317 rune.sorholt@levanger.kommune.no
5037J0005 Korphammeren 0 Ingvar Winje 97075998 ingvar.winje@ntebb.no
5037J0006 Brekka 4 Einar Sørmo 41653487 einar.sormo@smnregnskap.no
5037J0007 Tretli - Ådal 1 Arve Tretli 41436874 arve.tretli@ntebb.no
5037J0008 Troset x Paul Johan Troset 97597119 paul.johan.troset@ntebb.no
5037J0009 Hallan - Sunde 4 Sveinung Hallan 47668841 sveingung.hallan@ntebb.no
5037J0010 Nossum-Bjørndal 6 Jon Rønningen 95127725 jon.ronningen@gmail.com
5037J0011 Djupdal 9 Ole Einar Johansen 94036083 johansenoleeinar@gmail.com
5037J0012 Nesset x John Bakken 95121334 john-ba2@online.no
5037J0013 Lynum x Sigmund Nerenget 90112134 sigmund@nerengetmaskin.no
5037J0014 Husby-Ringstad x Leif Oskar Brænne 90564068 leifoskar@hotmail.com
5037J0015 Åsen ballm - Indre fjellet 6 Håvard Husby 99295249 aabalm@online.no
5037J0016 Åsen ballm - Ytterfjellet 1 2 Torbjørn Sirum 99295249 aabalm@online.no
5037J0017 Vinan og Strømmen 10 Kolbjørn Hovdal 94309761 khovdal@online.no
5037J0018 Åker-Åvik-Grenne 2 Odd-Arne Sæthertrø 45274627 odd.arne.sathertro@ntebb.no
5037J0019 Mossing-Stokkvola 6 Joar Vordal 90870516 jovorda@frisurft.no
5037J0020 Åsenfjord utmarkslag x Arnfinn Rønning 91378015 arnfinn@hotmail.com
5037J0075 Nedre Åsen Utmarkslag x Reidar Kvam 9018415 reidkv@online.no
5037J0076 Åsen ballm - Ytterfjellet 2 1 Joar Vordal 90870516 jovorda@frisurft.no
5037J0024 Elgåsen 4 Geir Jonny Kvitvang 92870995 geir@kvitvang-fjell.no
5037J0025 Frol ballmenning / Kskog 10 Ivar Sagmo 95762290 ivar.sagmo@allskog.no
5037J0026 Buran 5 Magne Okkenhaug 99030130 magne@buran-nordre.no
5037J0027 Kolberg 12 Arve Segtnan 91132021 arve.segtnan@ntebb.no
5037J0028 Storåsen 10 Inge Fossen 94818379 inge.fossen@gmail.com
5037J0029 Halsan 0 Per Erik Bjørås 90790182 perebjoraas@hotmail.com
5037J0031 Nordbygda - Frol 9 Per Egil Gustad 90982079 pegil-g@online.no
5037J0034 Ytterøy utm.lag 1 Ole Kristian Johnsen 91376637  
5037J0067 Sjaastad / Troset 0 Olav Sjåstad 91547458 iosjaast@online.no
5037J0003 Skogn bygdeallm - Østre 3 Gunnar Pettersen 41601351 gunnar.pettersen@sgalmenninger.no
5037J0004 Skogn bygdeallm - Vestre 2 Gunnar Pettersen 41601351 gunnar.pettersen@sgalmenninger.no
5037J0069 Reinsjø statsallmenning 2 Trond  Borgan 91884570 trond_borgan@hotmail.com
5037J0021 Nordbygda 8 Knut B Fanum 91383375 livjorid_opheim@hotmail.com
5037J0022 Leangen 3 Endre Munkeby 41442117 en-m@online.no
5037J0023 Markhus / Sunndalen 2 Jo Sigve Østerås 99707458 jo.sigve@live.no
5037J0032 Ekne 7 Jens Petter Furunes 95281657 j_furunes@hotmail.com
5037J0033 Våttåberget 13 Odd Ivar  Svee 92261401  

 


 

Tildelinger 2019


Vald


Jakttid elg

Tildelte 
elg 2019

Skogn og Markabygda

25.09 – 23.12

 63

Sjaastad Troset

25.09 – 23.12

 5

Reinsjø statsallmenning

25.09 – 23.12

 4

Ytterøy

25.09 – 23.12

 5

Skogn Bygdeallmenning

25.09 – 30.11

 16

Ekne Nordfjellet

05.10 – 23.12

 60

Frol

10.10 – 23.12

 75

Ronglan Åsen

05.10 – 03.11

 75

 sum

 

303

 

 

Informasjon om jakttid på elg i Levanger 2018


 

 

Endringer/feil/mangler kan rapporteres inn til Rune Sørholt 

Elgjakta 2018

266 felte elg av
en kvote på 314

Resultat 2018 PDF - excel

Resultat pr. vald 2018 PDF  

 

Elgjakta 2017

Fellinger PDF - pr. jaktfelt PDF - excel 

Tildelt totalt, stk 353
Felt hannkalv 64
Felt hunnkalv 68
Felt hanndyr 1 ½ år 37
Felt hunndyr 1 ½ år 37
Felt hanndyr eldre 46
Felt hunndyr eldre 51
Felt totalt, stk. 303
Ant. kilo totalt 34.528
Fellingsprosent 85,8

 


 

Elgjakta 2016

Resultat elgjakta 2016 PDF - excel

Det totlat ble felt 288 elg i Levanger i 2016.

Fellingsprosent, tildelte og felte dyr tidligere år:

År Felt tot. Tildelt tot. Fellings%
2001 227 234 97
2002 206 206 100
2003 254 256 99
2004 285 286 100
2005 306 330 93
2006 248 275 90
2007 230 260 88
2008 227 260 87
2009 238 251 95
2010 242 254 95
2011 242 258 94
2012 241 253 95
2013 264 283 93
2014 272 296 92
2015 307 336 91

Elgjakta 2015

Fellinger PDF - pr. jaktfelt PDF - excel 

Fellinger totalt 2015: 
306 stk. felte elg, tilsammen 35.859 kg,
tangering av rekorden for det høyeste antall felte elger i Levanger kommune, i 2005 ble det også felt 306 elger.

Størtse vekt (over 200 kg):

Jaktfelt/vald

Elg nr.

Dato felt

 Kilo

Kjønn

Alder

Djupdal

7

28.9.

        232

Hann

Eldre

Nossum-Bjørndal

15

13.10.

        224

Hann

Eldre

Vinan og Strømmen

12

12.10.

        222

Hann

Eldre

Brekka

16

10.10.

        220

Hann

Eldre

Troset

5

30.10.

        220

Hunn

Eldre

Storåsen utm.lag

1

26.9.

        220

Hann

Eldre

Halsan Gr.lag

7

10.10.

        215

Hann

Eldre

Reinsjø Statsalmenning

1

25.9.

        215

Hann

Eldre

Lev.kom.skog/Frol b.alm

4 (1)

25.9.

        210

Hann

Eldre

Nordbygda,Frol

7

17.10.

        210

Hunn

Eldre

Grønning/Finnåsen

6

17.10.

        208

Hann

Eldre

Brekka

3

25.9.

        208

Hann

Eldre

Elgåsen

13

23.10.

        204

Hunn

Eldre

Elgåsen

5

1.10.

        202

Hann

Eldre

Kolberg

9

24.10.

        202

Hunn

Eldre

Troset

3

11.10.

        200

Hunn

Eldre

 

 

Jaktfelt/vald Elg nr. Dato felt  Kilo  Kjønn Alder Sum
tagger
Storåsen utm.lag 1 26.9.         220 Hann Eldre 15
Grønning/Finnåsen 6 17.10.         208 Hann Eldre 11
Lynum 8 11.10.         168 Hann Eldre 10
Åker-Åvik Grenne 4 10.10.         194 Hann Eldre 10
Lev.kom.skog/Frol b.alm 4 (1) 25.9.         210 Hann Eldre 10
Skogn b.alm. Øst 6 13.10.         189 Hann Eldre 9
Brekka 11 26.9.         197 Hann Eldre 9
Reinsjø Statsalmenning 1 25.9.         215 Hann Eldre 9

 Til toppen av siden

 


Historikk:

=========Elgjakta 2014:=============================

Elgjakta 2014

2014 (totalt): Fellinger PDF (excel) (openoffice)

Klikk for større oversikt

Sammendrag som PDF - excel 


Elgjakta 2013 - totalt

Total fellinger 2013 PDF - (excel) (openoffice)

 

 

Antall

   

Sum tildelte dyr

282

   

Sum felte dyr

264

  Fordeling i %

Hanndyr

152

58

 

Hunndyr

112

42

 

Eldre okser

37

14,0

 

Eldre kyr

37

14,0

 

1 1/2 år hann

50

18,9

 

1 1/2 år hunn

28

10,6

 

Kalv hann

65

24,6

 

Kalv hunn

47

17,8

 

Sum kalv

112

42,4

 

Sum 1 1/2 år

78

29,5

 

Sum ungdyr

190

72,0

 
       
       

Fellingsprosent:

     
 

Tildelt

Felt

% felt

Levanger totalt:

282

264

93,6

Levanger "Fastland"

272

258

94,9

Ytterøy

10

6

60

 

 

 

Felling, fordeling vald

Antall

Antall til-

Antall

Vald. (8 stk.)

jaktfelt

delte dyr

felte dyr

Skogn - Markabygd

10

78

75

Ronglan - Åsen

9

83

79

Nordfjellet

4

26

25

Frol

7

45

45

Sjåstad

1

4

2

Ekne

1

21

17

Våttberget

1

15

15

Ytterøy

1

10

6

Sum:

34

282

264

 


Det ble felt 53 (56 i 2012) tvillingkalver og 61 (60 i 2012) enkeltkalver.
Det ble "felt" 311 tagger (275 i 2012).

Vekt i gjennomsnitt alle felte dyr: 113 kg (110 i 2012).
Utbytte elgkjøtt: 29,8 tonn (26,3 tonn i 2012).
Førstehåndsverdi kjøtt: 2,2 millioner kr. (74 kr/kg).

=========Elgjakta 2012:=============================

Totalt 2012: Fellinger PDF (excel) (openoffice) - sammendrag PDF

Det er felt 241 dyr i 2012, som er på samme nivå som i 2011 (242).

       Til toppen av siden
=========Elgjakta 2011:==============

Totalt begge periode: Fellinger PDF (excel) (openoffice)

Sum felte dyr 2011: 242 (tildelte dyr 258) - fellingsprosent: 93,8%

Hanndyr  135, fordelt slik 54 (kalver) - 41 (1 1/2) - 40 (eldre)
Hunndyr  107, fordelt slik 51 (kalver) - 23 (1 1/2) - 33 (eldre)

Sum felte dyr 242:
Hanndyr 135 - 56%
Hunndyr 107 - 44%

Eldre okser 40 - 16,5%
Eldre kyr 33 - 13,6%

1 1/2 år hann 41 - 16,9%
1 1/2 år hunn 23 - 9,5%
Sum 1 1/2 år: 64 - 26,4%

Kalv hann 54 - 22,3%
Kalv hunn 51 - 21,1%
Sum kalv: 105 - 43,4%

Sum ungdyr 169 - 69,8%

-------

Antall felte dyr fordelt på de enkelte vald (8 stk.):
Skogn - Markabygd 10 jaktfelt, 68 fellinger
Ronglan - Åsen 9 jaktfelt, 66 fellinger
Nordfjellet 4 jaktfelt, 23 fellinger
Frol 7 jaktfelt, 42 fellinger
Sjåstad 1 jaktfelt, 4 fellinger
Ekne 1 jaktfelt, 18 fellinger
Våttberget 1 jaktfelt, 12 fellinger
Ytterøy 1 jaktfelt, 9 fellinger
Sum: 34 jaktfelt, 242 fellinger
    
Vekt i gjennomsnitt alle felte dyr: 114 kg.    
Utbytte kjøtt: 27,7 tonn.    
Førstehåndsverdi kjøtt: Ca. 2 millioner kr.    
    
Det ble  felt 44 tvillingkalver og 55 enkeltkalver    
Det ble "felt" 305 tagger (spir).    

       Til toppen av siden
=========Elgjakta 2010:==============

Fellinger PDF (excel) (openoffice)
234 stk. elg felt, til sammen 29.297 kg.
Tildelt 254 elg felt 234 det gir en fellingsprosent på 92,1%.

Antall - fordeling i %
Tildelte dyr  254 
Felte dyr      234 - 92,1
Hanndyr      117 - 50
Hunndyr      117 - 50
Eldre okser   38 - 16,2
Eldre kyr       28 - 12,0
1 1/2 år hann 38 - 16,2
1 1/2 år hunn 29 - 12,4
Kalv hann      41 - 17,5
Kalv hunn      60 - 25,6  
Kalv            101 - 43,2
1 1/2 år         67 - 28,6
Sum ungdyr 168 - 71,8

Størst vekt:
6 Brekka, elg nr. 1, felt 25. sept., vekt 265 kg, antall spir 12
Størst spir:
6 Brekka, elg nr. 1, felt 25. sept., vekt 265 kg, antall spir 12
17 Vinan og Strømmen, elg nr. 7, felt 11. okt., vekt 200, antall spir 12

       Til toppen av siden
=========Elgjakta 2009:=============

Fellinger PDF (excel) (openoffice)

Pr. 11.12.09:
Tildelt 251 elg felt 232 det gir en fellingsprosent på 92,4

Sammendrag over felt elg i Levanger i 2009
Antall                         %
Felte dyr      232
Hanndyr      122       52.6
Hunndyr      110       47.4
Eldre okse     21         9.1
Eldre ku        26       11.2
1,5 år hann    41       17,7
1,5 år hunn    24       10.3
Kalv hann      59       25.4
Kalv hunn      61       26.3

Kalv %                     51.7
Kalv/ungdyr %          79.7

Størst vekt: 23 Markhus, elg nr. 3, felt 1. okt., vekt 245 kg, okse, antall spir 11
Størst spir: 18 Åker-Åvik Grenne, elg nr. 11, felt 22. okt., vekt ikke oppgitt, okse, antall spir 15

tidligere år>
       Til toppen av siden

Publisert: 03.11.2009 10:45 Sist endret: 07.10.2021 12:29
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051