Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Forurensning og stråling

Grunnforurensning
Jordforurensning
*

Luftforurensning

Kirkegata vinter 2008 - klikk for større foto

Luftkvalitet

Luftkvalitet er av stor betydning for folks helse, miljø og økosystemer. Norge har satt nasjonale mål om å redusere lokale luftforurensning, og har innført grenseverdier på parametere som:

 • Svevestøv (PM2,5 og PM10)
 • Nitrogendioksid og nitrogenoksider (NO2 og NOx)
 • Svoveldioksid (SO2)
 • Bly (Pb)


Klikk for større kart
Vegeiere Levanger sentrum

Norge har størst luftforurensning i vintermånedene. Dette skyldes blant annet at luften er kald og stillestående, samt at det da er høyest utslipp fra blant annet vedfyring, bruk av piggdekk og eksosutslipp ved bruk av kald motor i kuldegrader.

Det antas at størstedelen av luftforurensningen i Levanger sentrum har sin kilde i trafikk- og asfaltstøv. Kirkegata, hovedfartsåren gjennom Levanger sentrum, antas å være hovedkilden til luftforurensning i sentrum. Kirkegata (FV125), Staupslia (FV119) og Jamtvegen (FV126) er alle fylkesveger under Nord-Trøndelag fylkeskommunes eierskap, der Statens vegvesen står ansvarlig for drift og tiltak i forhold til luftkvalitet. De fleste andre gatene i sentrum er kommunale veger.

I November 2016 ble en målestasjon satt opp i Kirkegata for å få kunnskap om forurensningssituasjonen i Levanger. Målestasjonen måler svevestøv (PM10, PM2,5 og PM1). Levanger kommune vil bruke målestasjonen til å følge med på utviklingen av luftkvaliteten, og iverksette nødvendige tiltak ved behov.

Dette kan du gjøre for å bedre luftkvaliteten:

 • La bilen stå. Ta heller bussen, gå eller sykle hvis du har mulighet til dette.
 • Samkjør. Alt for mange sitter alene i bilen på veg til og fra jobb. Har du mulighet til å plukke opp en venn eller to på vegen? Eller kanskje du kan få skyss av noen andre?
 • Unngå vedfyring om du har mulighet til annen oppvarming, eventuelt bytt til rentbrennende vedovn om du ikke har det.


Er du gårdeier/huseier i sentrum må du ta ansvar og koste fortauet ved behov. Det er spesielt viktig at fortau kostes i april, så fort snø og is er borte.

Dette gjør vi for å bedre luftkvaliteten:

 • De kommunale gatene kostes straks målestokken viser plussgrader om våren, og kostes jevnlig når snø/is er borte. Kosting vil også tiltrå dersom målingene viser behov for det.
 • Forebyggende og holdningsskapende arbeid. Få flere til å la bilen stå, og heller gå, sykle eller ta buss.
 • Tilrettelegging for gående og syklende. Infrastruktur tilrettelagt for gående og syklende, sykkelparkering og bysykkelordning er eksempler på tiltak.
 • Restriktive tiltak på parkering.
 • Det benyttes ikke finstøv (0-fraksjon) ved strøing.


Prosjektet «Reis smart» er av stor betydning for flere av de overnevnte tiltakene. Prosjektet er et samarbeid mellom blant annet Helse Nord-Trøndelag, Statens vegvesen, Trønderbilene og Levanger kommune, som jobber mot å redusere biltrafikk i Levanger sentrum, og få flere til å gå, sykle og ta kollektiv transport. På nettsiden www.reissmartlevanger.no kan du lese mer om «Reis smart».

Enhet Samfunnsutvikling i Innherred samkommune har ansvar for forurensningsloven, mens oppfølging av de tekniske anleggene er plassert i Levanger kommune. Det er etablert en arbeidsgruppe som jevnlig vil møtes for å diskutere luftkvalitet og arbeide mot å oppnå god beredskap og forbedret luftkvalitet i Levanger.

Du kan lese mer om luftkvalitet på www.luftkvalitet.info. Etter hvert vil du kunne se oppdaterte målinger fra Kirkegata på denne nettsiden. Ved akuttsituasjoner vil publikum bli informert via teknisk vakt og SMS-varsling.

Du kan også lese mer om luftkvalitet på følgende linker:

Forurensningsforskriften kapittel 7. Lokal luftkvalitet.

Faktaark fra Folkehelseinstituttet, om svevestøv i uteluft og helse

 

Strålevern

*

Radioaktivitet
*

Radon
*

Stråling
*

UV-stråling
*

UV-varsel
*

UV-varsling
*

Støy
Støyklage
*

Støyskjerming
*

Trafikkstøy
*

Utslippstillatelse - Utslippsløyve
Gå til egen side med informasjon om utslippstillatelse, utslipp og spredt avløp.

Vannforurensning
*

 

 

  

 

Publisert: 24.02.2009 12:42 Sist endret: 07.09.2017 08:41
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051