Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Energi

Energisparing
Energiforbruk - Energiøkonomisering - ENØK-tiltak
Effektiv energibruk, eller energiøkonomisering, forkortet til ENØK, er tradisjonelt benyttet som synonyme begreper og med fokus på sparetiltak.


Varmepumpe
En varmepumpe flytter varme fra et sted med en gitt temperatur til et annet med høyere temperatur, en prosess som kalles varmepumping.


Fornybar energi

Alternativ energi
*

Bioenergi
*

Fjernvarme
Fjernvarme, oppvarmingssystem der energi fra en fjernvarmesentral overføres i form av varmt vann i isolerte rør til boligområder og andre bygninger innenfor et større område. Energikilden i den sentrale varmesentralen kan være avfallsforbrenning, gass, olje, flis, strøm eller overskuddsvarme fra industri (spillvarme).

Geovarme
*

Jordvarme
*

Solceller - Solenergi
Solenergi er betegnelsen på den energien som solen produserer og avgir gjennom stråling.
En solcelle omdanner solenergi direkte til elektrisk energi. Den elektriske energien kan brukes direkte i et elektrisk apparat, den kan lagres i batterier eller transporteres til en forbruker via strømnettet.


Spillvarme
Varmeenergi i form av varm luft, vann eller damp som ikke blir utnyttet i energiproduksjonsprosessen, og som dermed går tapt til omgivelsene.
Spillvarmen kan utnyttes til varmeproduksjon i et fjernvarmeanlegg hvor varmen overføres i form av varmt vann i isolerte rør til boligområder og andre bygninger innenfor et større område

Vannkraft
Vannkraft som begrep omfatter all bruk av vann til kraftproduksjon, enten kraften blir utnyttet mekanisk eller transformeres til elektrisk kraft. I begge tilfelle innebærer det at man utnytter det fallenergipotensiale som vann innehar i en høyde over havet. Vannkraft forutsetter at vannet som nyttes samles opp og gis energipotensiale gjennom oppdemming. Anlegg som omsetter vannfallet til energi, kalles vannkraftverk.


Vindkraft
Vindkraft er energi som er omformet fra den fornybare bevegelsesenergien i vinden til elektrisk energi ved hjelp av en vindturbin.

 

 

Publisert: 24.02.2009 12:42 Sist endret: 23.01.2013 10:50
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051