Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Landbruk

     

Ellen Vie
Fagansvarlig landbruk 

Jordlov, konsesjon, bo- og driveplikt, deling av landbrukseiendom, jordleie (disp.), forpaktningslov, odelslov, forurensing, spredeareal/lagerkapasitet

Husdyrgjødsel/slam/avløpsslam, husdyrkonsesjon (ervervsmessig dyrehold), landbruksforurensing, spredeareal/lagerkapasitet

Ellen Vie - klikk for personkort

Ingrun Sivertsen
Rådgiver landbruk 

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd ferie/fritid, SMIL, drenering, IBU-midler tilleggsnæring, jordleieavtaler, landbruksregister, produsentnummer, plantevern, floghavre, kontering/attestering faktura, Landbruk21, økologisk landbruk

 

Ingrun Sivertsen - klikk for personkort 

Beate O. Stokke
Rådgiver landbruk

Regionalt miljøtilskudd, tradisjonelle IBU-midler (fjøs), nydyrking, sykdomsavløsning, gås, tidligpensjon, avlingsskade, næringsutvikling, dyrevelferd, biologisk mangfold, fremmede og rødlista arter, organisert beitebruk

 Beate Stokke

Dag Okkenhaug Bævre
Rådgiver skogbruk 

Skogbruksforvaltning, skogfond, NMSK-tilskudd, landbruksveg, klimaskog

 

 Dag Okkenhaug Bævre

Rune Sørholt
Rådgiver miljø 

Viltforvaltning, jakt, motorferdsel i utmark, verneområder, friluftslov, jegerprøve/jegerprøveeksamen, innlandsfiske, anadrome arter, rovdyr/skadefelling (kontaktledd næring/forvaltning), kommunalt skadefellingslag, hundelov

 Rune Sørholt - klikk for personkort 

 Til toppen av siden 

Publisert: 24.02.2009 13:41 Sist endret: 18.09.2020 11:13
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051