Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Alkoholsalg


Aldersgrense offentlige arrangement med alkoholsalg:

For offentlige arrangement som er innvilget alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk for en enkelt anledning innføres 18 års aldersgrense, jfr. 12.06.2019 i sak 67/19.

Formannskapet 12.06.19, sak PS 67/19


Salgsbevilling


Følgende begreper er lagt til grunn, jfr. revisjon av Alkohollovens bestemmelser:

 • Alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol


Salg fra faste utsalgssteder, jfr. Lov om helligdager og helligdagsfred § 5.
Hovedregelen er at faste utsalgssteder som selger varer til forbrukere, skal holde stengt på helligdager (1. og 17. mai er ikke helligdager). På jul-, påske- og pinseaften skal de stenge kl. 16, dvs. at det ikke er anledning til å selge noen varer etter det tidspunktet.
Tidsinnskrenkninger for salg av alkoholholdig drikke gruppe 1 følger av alkoholloven § 3-7.
Bestemmelsen setter forbud mot å selge alkoholholdig drikke gruppe 1 etter kl. 18.00 på dager før søn- og helligdager – med unntak av onsdag før Kristi himmelfartsdag.
Det settes også forbud mot salg etter kl. 20.00 på hverdager.

Salgstidene for alkoholholdig drikke gruppe 1 i Levanger kommune:

 • hverdag til kl. 20
 • lørdag til kl. 18
 • onsdag før kristihimmelfartsdag til kl. 20
 • julaften til kl. 16
 • nyttårsaften til kl. 18
 • onsdag før skjærtorsdag til kl. 18
 • påskeaften til kl. 16
 • 30. april til kl. 20
 • 16. mai til kl. 20
 • pinseaften til kl. 16

 
Følgende innehar salgsbevilling 2020 – 2023, jfr. FOR-sak 142/19 | vedtak

Salgsbevillinger for alkoholholdig drikk - gruppe 1
BevillingsinnehaverStyrer- og stedfortrederfunksjon
Bunnpris Skogn AS v/Victory AS
Foretaksnr.: 980394689
Styrer: Berit Aunan Brenne (04.10.58)
Stedfortreder: Jon Melvin Fossum (01.10.56)
saksutredning | vedtak
Bunnpris Levangernesset v/Håvard Aunan AS
Foretaksnr.: 963902719
Styrer: Håvard Aunan (16.04.66)
Stedfortreder: Frode Kokkin (13.10.70)
saksutredning | vedtak
Coop Extra Moan Levanger
Foretaksnr.: 938786054
Styrer: Geir Rygvik (18.01.68)
Stedfortreder: Marte Holmli (05.08.81)
Coop Extra Sentrum Levanger
Foretaksnr.: 938786054
Styrer: Jan Magne Bjørke (03.06.87)
Stedfortreder: Kristin Otterstad (10.11.83)
saksutredning | vedtak
Coop Extra Skogn
Foretaksnr.: 938786054
Styrer: Tore Håkon Egge (25.10.64)
Stedfortreder: Camilla Ramberg (04.08.77)
saksutredning | vedtak
Coop Extra Åsen
Foretaksnr.: 938786054
Styrer: Helene Selnæs Nordheim (14.12.89)
Stedfortreder: Trond Bakken (29.09.89)
saksutredning | vedtak
Coop Prix Levangernesset
Foretaksnr.: 938786054
Styrer: Ingvild Hyldmo (12.04.80)
Stedfortreder: Bjørg Kristin Steinkjer (10.03.66)
saksutredning | vedtak
Coop Marked Ytterøy
Foretaksnr.: 938786054
Styrer: Anne Lise Grøttum (08.11.72)
Stedfortreder: Stig Nordø (25.12.68)
saksutredning | vedtak
Håkon Fiskvik, Munkeby Søndre
Foretaksnr.: 818463332
Styrer: Håkon Fiskvik (25.01.58)
Stedfortreder: Sissel Eldal (25.03.63)
saksutredning | vedtak
Meny Midt-Norge AS, Meny Magneten
Foretaksnr.: 989917692
Styrer: Knut Arne Landfald (25.01.80)
Stedfortreder: Mona Lerstad (09.10.80)
saksutredning | vedtak
NG Kiwi Midt-Norge AS (Moan)
Foretaksnr.: 988041866
Styrer: Jeanine Musum Leverås (17.02.76)
Stedfortreder: Britt A. Engelsjord (03.05.77)
saksutredning | vedtak
NG Kiwi Midt-Norge AS (Kirkegata)
Foretaksnr.: 988041866
Styrer: Tore Kristian Svendsen (03.03.80)
Stedfortreder: Elisabeth Sletten (24.04.84)
saksutredning | vedtak
Nær Engros Levanger AS
Foretaksnr.: 977056721
Styrer: Bjørn Hallem (26.03.52)
Stedfortreder: Stein Gunnar Hallem (29.04.74)
saksutredning | vedtak
Rema 1000 Moan /Øystein Tegseth Morken AS
Foretaksnr.: 922117640
Styrer: Øystein Tegseth Morken (02.11.93)
Stedfortreder: Siv Karin Ness (21.07.88)
saksutredning | vedtak
Rema 1000 Røstad v/Lars Røstad AS
Foretaksnr.: 995517744
Styrer: Lars Røstad (30.05.82)
Stedfortreder: Laila Hallan (06.04.58)
saksutredning | vedtak
Sørby Handel AS, Ekne
Foretaksnr.: 816522072
Styrer: Siv By (15.03.71)
Stedfortreder: Siri Brenne (17.11.93)
saksutredning | vedtak

  

Skjenkebevilling - Skjenketillatelse

Disse bestemmelser gjelder for skjenkingen:

 • Skjenking av brennevin må ikke skje til noen under 20 år.
 • Skjenking av annen alkoholholdig drikk må ikke skje til noen under 18 år.
  De samme bestemmelser gjelder for den/de som skjenker alkoholholdig drikk.
 • Alkoholholdig drikk må ikke skjenkes til åpenbart beruset person eller på en slik måte at en person antas å måtte bli beruset.
 • Skjenking av brennevin må bare skje i mengder fl 2 og 4 cl. Dette gjelder ikke for cocktails.
 • Det må påses at gjester ikke nyter medbragt alkoholvarer og at de ikke tar med seg alkoholvarer når de forlater skjenkestedet. Bevillingsinnehaver plikter å ha kontroll med all bruk av alkohol i det arrangement bevillingen gjelder for.
 • Skjenkingen må ikke foregå ut over den skjenketid som er fastsatt i denne bevilling.
 • Bevillingen må forevises ved forespørsel.


Rådmannen gjør merksom på at det kan foretas kontroll av skjenkevirksomheten ved uanmeldt besøk fra kommunalt kontrollorgan som utøver skjenkekontrollen på vegne av Levanger kommune. Disse kan oppholde seg på skjenkestedet så lenge det anses nødvendig for å observere om det finner sted brudd på skjenkebestemmelsene.


Følgende begreper er lagt til grunn, jfr. revisjon av Alkohollovens bestemmelser:

 • Alkoholholdig drikk gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol
 • Alkoholholdig drikk gruppe 2: Drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol
 • Alkoholholdig drikk gruppe 3: Drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol 


Ambulerende skjenkebevilling
Det må søkes om ambulerende skjenkebevilling til sluttede selskaper i forsamlingslokaler, grendehus o.l. der alkohol skal skjenkes. I sluttede selskap hvor alkohol kun skal serveres trenger en ikke bevilling (f.eks. brylluper, 50 årslag) I disse tilfellene kan det nytes medbrakt.
I lokaler der det drives serveringsvirksomhet, må det alltid innhentes bevilling, bortsett fra når eier, leier eller ansatt benytter lokalene til eget bruk til sluttet selskap.


Bevillingsgebyr
Bevillingsgebyr for permanente salgs – og skjenkebevillinger følger de til enhver tid gjeldende satser fastsatt av sentrale myndigheter.

Aldersgrense
For offentlige arrangement som er innvilget alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk for en enkelt anledning er det det innført 18 års aldersgrense gjennom formannskapets vedtak den 12.06.2019 i sak 67/19.

Kunnskapsprøven
Styrer og stedfortreder må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den.
Dette kravet er oppfylt ved bestått kunnskapsprøve etter bestemmelsene i alkoholforskriftens kap. 5.


Vedtak i Levanger kommunestyre sak 21/98, 19.03.98: "Ordninga med utvidet skjenketid til kl. 02:00 på fredag og lørdag gjøres permanent".

Løyve til skjenking av alkoholholdig drikk 2020 – 2023, jfr. FOR-sak 142/19 | vedtak

Skjenkeløyver i Levanger kommune
BevillingshaverType bevilling, styrer- og stedfortrederfunksjon
7610 Rampa AS, Ytterøy
Foretaksnr.: 982968100
Alminnelig skjenkebevilling for gruppe 1, 2 og 3
Skjenkebestyrer: Dagrun Myhr (31.08.62)
Stedfortreder: Laila Dahlstrø (14.01.66)
saksutredning | vedtak
Ben Riala Glasskunst v/Galleri Fenka
Foretaksnr.: 986222413
Alminnelig skjenkebevilling for gruppe 1, 2 og 3
Skjenkebestyrer: Mustapha Ben Riala (04.11.56)
Stedfortreder: Elisabeth Ben Riala (28.03.61)
saksutredning | vedtak
Cafe Skognstuene
Foretaksnr.: 955234626
Alminnelig skjenkebevilling for gruppe 1, 2 og 3
Skjenkebestyrer: Jørn M Jensen (03.04.59)
Stedfortreder: Brit Inger Sjømæling Jensen  (28.06.61)
saksutredning | vedtak
Falstadsenteret drift BA
Foretaksnr.: 988330841
Alminnelig skjenkebevilling for gruppe 1, 2 og 3
Skjenkebestyrer:  Odd Ivar Berg (17.04.78)
Stedfortreder: Aslak Svarva (24.03.96)
saksutredning | vedtak
Famille AS - Moafjæra 14
Foretaksnr.: 918753087
Alminnelig skjenkebevilling for gruppe 1, 2 og 3
Skjenkebestyrer: Rune Elnan (27.12.77)
Stedfortreder: Magnus Fossheim (10.11.87)
saksutredning | vedtak
Festiviteten kulturhus & kino
Foretaksnr.: 938587051
Alminnelig skjenkebevilling for gruppe 1 og 2 relatert til barområde/billettluke
Skjenkebestyrer: Kristin Norberg Norum (18.02.75 )
Stedfortreder: Camilla Støre (17.10.79)
saksutredning | vedtak
Havna Scene v/Frank Thore Haugskott
Foretaksnr.: 818641672
Alminnelig skjenkebevilling for gruppe 1, 2 og 3
Skjenkebestyrer: Frank Thore Haugskott (08.05.69)
Stedfortreder: Bjørn Roger Haugskott (19.10.61)
saksutredning | vedtak
Håkon Fiskvik, Munkeby Søndre
Foretaksnr.: 818463332
Alminnelig skjenkebevilling for gruppe 1, 2 og 3
Skjenkebestyrer: Håkon Fiskvik (25.01.58)
Stedfortreder: Sissel Eldal (25.03.63)
saksutredning | vedtak
Kirkegaten 31 Restaurant AS v/ Siciliano
Foretaksnr.: 921171811

Alminnelig skjenkebevilling for gruppe 1, 2 og 3
Skjenkebestyrer: Rawand Najmalddin Ismael (25.03.89)
Stedfortreder: Hsa Hae Htoo Pree (03.02.90)
saksutredning | vedtak

Kjells kro
Foretaksnr.: 958047304
Alminnelig skjenkebevilling for gruppe 1 og 2. Gruppe 3 til sluttede lag.
Skjenkebestyrer: Kjell Åge Vinje (27.08.60)
Stedfortreder: Anne Mari Vinje (30.12.65)
saksutredning | vedtak
Kortmans lysfabrikk AS
Foretaksnr.: 979760477
Alminnelig skjenkebevilling for gruppe 1, 2 og 3
Skjenkebestyrer: Reidun Søyseth (30.08.65)
Stedfortreder: Svend Otto Søyseth (17.10.61)
saksutredning | vedtak
Leva-Fro AS
Foretaksnr.: 964417210
Alminnelig skjenkebevilling for gruppe 1, 2 og 3
Skjenkebestyrer: John Erik Sporild (25.10.60)
Stedfortreder: Sissel Musum Fellman (21.08.60)
saksutredning | vedtak
Levanger Bowling AS
Foretaksnr.: 982672589
Alminnelig skjenkebevilling for gruppe 1 og 2
Skjenkebestyrer: Ståle By (17.04.71)
Stedfortreder: Ellen Johnsen (30.12.95)
saksutredning | vedtak
Levanger Hotelldrift AS
Foretaksnr.: 981 671 619
Alminnelig skjenkebevilling for gruppe 1, 2 og 3
Skjenkebestyrer: Anne Lise Haugen (31.05.57)
Stedfortreder: Stig Therkildsen (06.10.90)
saksutredning | vedtak
Mikkehaug gård v/Ivar Andreas Skjetnemark
Foretaksnr.: 958685580
Alminnelig skjenkebevilling i gruppe 1, 2 og 3
Styrer : Ivar Andreas Skjetnemark (27.09.64)
Stedfortreder: Kristina Varnaite (22.08.84)
saksutredning | vedtak
Nabo'n i Nerby'n Hege Udbye
Foretaksnr.: 997413741
Alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3
Skjenkebestyrer: Hege Udbye (03.07.64)
Stedfortreder: Roger Rein (19.07.60)
saksutredning | vedtak
Orion Levanger AS
Foretaksnr.: 995839652
Alminnelig skjenkebevilling for gruppe 1, 2 og 3
Skjenkebestyrer: Mahmut Eken (06.04.76)
Stedfortreder: Bilal Tokat (30.12.86)
saksutredning | vedtak
Oskars - pub & bar - Bardrift Levanger Limited
Foretaksnr.: 994901435
Alminnelig skjenkebevilling for gruppe 1, 2 og 3
Skjenkebestyrer: Leif Sollund (21.06.54)
Stedfortreder: Wigdis Eklo Sollund (18.12.53)
saksutredning | vedtak
Persøy liftutleie AS
Foretaksnr.: 966864702
Alminnelig skjenkebevilling for gruppe 1, 2 og 3
Skjenkebestyrer: Geir Tore Persøy (11.12.69)
Stedfortreder: Odd Einar Langø (06.10.46)
saksutredning | vedtak
Røstad Scene
Foretaksnr.: 916067984
Alminnelig skjenkebevilling for gruppe 1 og 2 relatert til lokaliteter tilhørende Nord Universitet sin campus på Røstad
Skjenkebestyrer: Eli Charlotte Westfaard (08.09.97)
Stedfortreder: Mathilde Teigen Tverrbakk (25.08.00)
saksutredning | vedtak
Sabrura Levanger AS
Foretaksnr.: 822568572
Alminnelig skjenkebevilling for gruppe 1 og 2,  i lokaler med beliggenhet Moafjæra 14
Skjenkebestyrer: Martine Sonstad (25.11.95)
Stedfortreder: Nadia Gajardo Westrum-Rein (16.03.89)
saksutredning | vedtak
Skallstuggu Fjellstue AS
Foretaksnr.: 919472669
Alminnelig skjenkebevilling for gruppe 1, 2 og 3, relatert til finstue og spisestue
Skjenkebestyrer: Monica Helden (30.01.70)
Stedfortreder: Christian Green (01.02.74)
saksutredning | vedtak
Skogn pizzarestaurant AS
Foretaksnr.: 995392259
Alminnelig skjenkebevilling for gruppe 1, 2 og 3
Skjenkebestyrer: Safin Ali Ahmed (01.07.70)
Stedfortreder: Soran Gafoor Ridha (10.11.75)
saksutredning | vedtak
Strømsøegården AS
Foretaksnr.: 943542252
Alminnelig skjenkebevilling for gruppe 1, 2 og 3
Skjenkebestyrer: Ine Johansen (30.05.81)
Stedfortreder: Monica Renbjør Henriksen (05.05.75)
saksutredning | vedtak
Tuan Dinh Khac AS
Foretaksnr.: 925422436

Alminnelig sjenkebevilling for gruppe 1, 2 og 3
Sjenkebestyrer: Man Viet Dinh (10.12.71)
Stedfortreder Tuan Dinh Khac (26.05.80)
saksutredning | vedtak

Vatn bistro v/Inger Johanne Todal Morset
Foretaksnr.: 984559402
Alminnelig skjenkebevilling for gruppe 1, 2 og 3
Styrer: Inger Johanne Todal Morset (03.01.74)
Stedfortreder: Vidar Dahl (18.01.67) 
saksutredning | vedtak
Victoria Sjøsiden AS
Foretaksnr.: 925367915
Alminnelig sjenkebevilling for gruppe 1, 2 og 3
Sjenkebestyrer: Subhi Soleiman Merski (03.01.73)
Stedfortreder: Fatema Abdullatif Abdo (11.05.80).
saksutredning | vedtak

 

Foretaksnummer 951103217 Nord studentsamskipsnad avdeling Levanger er innehaver av skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 gjeldende for sluttede lag ved kantineområde på Røstad.Skjenketyrer: Knut Salater (17.08.67), Stedfortreder: Thomas Hervik (02.12.87)

 

 
Skjenkerett


Skjenketid
Vedtak i Levanger kommunestyre sak 21/98, 19.03.98: "Ordninga med utvidet skjenketid til kl. 02:00 på fredag og lørdag gjøres permanent".

Salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1
Dagligvarebutikker i kommunen har salgsbevilling for alkoholholdig drikk i klasse 1. Vær imidlertid oppmerksom på at salgstidene for øl ikke samsvarer med butikkenes åpningstider, butikkene må avslutte ølsalget tidligere enn ordinær stengetid.
Til toppen av siden 

Publisert: 25.01.2010 13:27 Sist endret: 17.01.2022 16:23
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051