Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Næring - landbruk/skogbruk


Regionalt næringsfond for Levanger og Verdal

Fondet har som mål å utvikle næringslivet i Levanger og Verdal. Det skal stimulere til nyetableringer og videreutvikling av eksisterende næringsliv.

Du kan få støtte til inntil 50 prosent av etableringen. Søker flere bedrifter sammen kan man få inntil 74 prosent støtte.

Støtte kan gis til å utvikle ideer, ikke til lån eller garantier. Bare en liten del kan brukes til fysiske investeringer i utstyr.

Fondet fikk tildelt 400.000 kroner i 2019. Pr februar 2020 er det ikke klart hvor mye fondet blir tilført i 2020, og det er derfor ikke midler å søke på foreløpig.

Du må søke via regionalforvaltning.no

Knut Baglo i Proneo kan veilede deg

Mer info

Til toppen av siden


Kommunen kan hjelpe deg som driver næring eller har et ønske om å etablere en bedrift.

Starte bedrift eller utvide?

Går du med en etablerer i magen? Kommunen kan hjelpe deg med å finne ut om ideen har ei framtid. Levanger kommune leier inn tjenester fra erfarne konsulenter som kan vurdere din forretningsidé. Næringsutviklingsselskapet Proneo har dette oppdraget.

Der får du hjelp til å vurdere om ideen din kan bli en bedrift i framtida og får veiledning og hjelp til å søke støtte på de ordninger som finnes for bedrifter og nyetablerere.


Lenke Filmfabrikken

Næringsklynge for deg som driver innen film, TV, foto eller animasjon. Kommunen står som eier, men har engasjert Tindved kulturhage for å hjelpe bedriftsetablerere og etablerte bedrifter innen disse næringene til å utvikle seg videre. Det er mulig å leie rimelig kontorplass i Filmfabrikken i en oppstartfase. Send epost til kontakt@filmfabrikken.no. Filmfabrikken ligger tett ved togstoppet på universitetsområdet på Røstad. Det er kommunen som eier bygget.

Næringslivet i Levanger

Den største næringen i sysselsetting er landbruket. Levanger er Trøndelags største landbrukskommune, og den tredje største i landet. Det er mange produsenter innen korn, melk og kjøtt. I tillegg er kommunen bønder store innen grønnsakproduksjon. Det finnes foredlingsanlegg for melk, kylling og storfekjøtt samt pakkerier for grønnsaker og egg i kommunen. I tillegg utvikler stadig flere bønder sine egne produkter i lokale gårdsutsalg.

Norske Skogs papirfabrikk på Skogn produserer hvert år rundt 500.000 tonn avispapir der det meste går til eksport.

Industrien består ellers av mange små og mellomstore bedrifter innen mekanisk industri som leverer over hele verden. Handel er også en stor næring, med kjøpesenteret Magneten som det store trekkplasteret.

I tillegg er Levanger en utdannings- og helseby. Sykehuset sysselsetter mange, det samme gjør Nord universitet med sine utdanninger innen helsefag, lærer- og lederutdanning.


Næringsplan
Gjennom samarbeidet mellom Verdal og Levanger kommuner er en felles Næringsplan med horisont fram til 2020 vedtatt.


Miljøfyrtårn
Levanger kommune oppfordrer virksomheter til bevissthet om miljø og konkrete tiltak for å bidra til et bedre miljø.Miljøfyrtårn - gå til nettside
 
Et aktuelt tiltak er miljøsertifisering av virksomheten.
Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot privat og offentlig sektor, særlig med vekt på små og mellomstore bedrifter. Tiltakene i sertifiseringen er konkrete og målbare, og skal være lønnsomme for den enkelte virksomhet.  .


Hvordan bli Miljøfyrtårn-sertifisert?
Sammen med en godkjent konsulent gjør virksomheten en miljøanalyse og lager en handlingsplan for å innfri Miljøfyrtårns bransjekrav. Miljøanalysen tar for seg følgende miljøtemaer: Internkontroll HMS, arbeidsmiljø, energibruk, innkjøp og materialbruk, avfalls- og utslippshåndtering, transport og klimaregnskap.

Den enkelte virksomhet finner i samarbeid med en godkjent konsulent fram til løsninger og blir enige om tiltak. Det er viktig med et samspill mellom konsulenten og virksomhetens ansatte for å oppnå et godt resultat. Alle ansatte må derfor trekkes inn i Miljøfyrtårn-arbeidet!

Når virksomhetene har oppfylt bransjekravene, godkjennes de av offentlige sertifisører og tildeles en logo og et sertifikat. Sertifikatet er gyldig i 3 år. Les mer om Miljøfyrtårn her
Levanger kommune tilbyr Miljøfyrtårnsertifisering for virksomheter i kommunen.
Ordningen organiseres/driftes gjennom samkommunen ved enheten Plan, byggesak, oppmåling, miljø.

Ordningen inngår i gebyrregulativet. Bedriftene betaler kr. 6.000,- ved 1. gangs sertifisering.
Gebyret dekker innleid sertifisør og diplom samt andel i kommunelisens og kommunalt arbeid.
 Til toppen av siden

Publisert: 02.01.2009 13:34 Sist endret: 25.02.2020 12:31
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051