Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Tilskuddsordninger

Spillemidler kulturbygg

Nye retningslinjer for spillemidler til kulturbygg ble vedtatt av Fylkestinget i april. Disse er gjeldende fra og med søknadsbehandling i 2018.

Nye retningslinjer Nye retningslinjer

Det er ikke gjort vesentlige endringer i søknadsrutinene

I de nye retningslinjene er det blant annet lagt vekt på at:

  • Planlegging av bygg
    Lokalene skal være planlagt ut fra definerte behov og sammen med aktuelle brukere.
  • Prosjekt skal være forankret i kommunale planer – hvis det foreligger kun en søknad fra en kommune vil det være tilfredsstillende med en kommunal behandling/vedtak før endelig innsending av søknad
  • Søknad skal fremmes gjennom den kommunen der bygget skal ligge/ligger.
  • Hvis det fremmes flere søknader fra kommunen må et politisk organ vedta en prioritering av søknadene.
  • Søknadsfrist er 1. juni.


For 2018 gjelder 1.junifristen nye søknader. På grunn av at retningslinjene ikke ble vedtatt før like innpå ny søknadsfrist vil fylkeskommunen for gjentatte/fornyede søknader sette søknadsfristen for 2018 til onsdag 29. august 2018. 

Søknaden fremmes elektronisk via www.anleggsregisteret.no

Til toppen av siden 

Kulturmidler

Kulturstipend

Nærmiljøtilskudd
Se spillemidler idrettsanlegg for informasjon om spillemidler til nærmiljøanlegg.

Til toppen av siden 

Publisert: 24.02.2009 12:35 Sist endret: 14.12.2018 11:53
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051