Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kulturprisen i Levanger kommune

Det opprettes ei arbeidsgruppe bestående av 3 representanter fra Driftskomitéen for forberedelse av årviss sak om kulturpris, kulturstipend og innsats-/ildsjelpris.
Disse velges for inneværende valgperiode:

Retningslinjer for tildeling:

Formål

Levanger kommunes kulturpris skal tjene to formål:

 • den skal være en inspirasjon for aktive kulturarbeidere slik at de kan arbeide og utvikle seg videre
 • den skal være en takk og en anerkjennelse til personer og lag som i en årrekke har gjort en fremragende innsats for kulturarbeidet i Levanger kommune


Forslagsrett

 • Begrunnet forslag på kandidater til kulturprisen kan fremmes av personer, lag og organisasjoner
 • Driftskomitéen kan også fremme forslag på kandidater
 • Frist for innsending av forslag kunngjøres i lokalavisene og på kommunens hjemmesider


Tildeling

 • Driftskomitéen avgjør hvem som skal motta kulturprisen
 • Driftskomitéen kan avstå fra å dele ut prisen, eller det kan dele prisen mellom flere kandidater
 • Kulturprisen består av et pengebeløp og et prisbevis
 • Kulturprisen overrekkes av ordføreren
  Til toppen av siden 
Publisert: 12.10.2009 15:55 Sist endret: 14.10.2019 18:25
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051