Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

2020 - Roknesvollen 4H Seter

Frivilligpris 2020 tildeles Roknesvollen 4H Seter

DU-sak 49/20 - 09.12.20


Begrunnelse:

Siden stiftelsen i 1993 har Roknesvollen 4H Seter hatt som formål om å drive en levende seter med aktiviteter for 4H-ere, barn og ungdom. Dette blant annet ved å arrangere Naturcamp for barn og unge hver sommer. Det er også lagt til rette for utleie av kanoer og overnatting på setra. Det utføres en stor frivillig innsats på setra hvert år. Hvert år før sesongstart arrangeres det dugnadshelg- og uker for å gjøre setra og området rundt klar til sesongstart. I tillegg har dugnadsverter ansvaret for dyrestell og kaffesalg gjennom hele sommeren.

Frivilligprisen skal påskjønne frivillig aktivitet utført over tid, inspirere kommunens innbyggere til økt frivillig innsats, og sette fokus på hva frivillig aktivitet betyr for kommunens innbyggere. Roknesvollen 4H Seter oppfyller alle kriteriene, og det frivillige arbeidet som gjøres på setra er til stor glede for hele Levanger


 Mottatte kandidater, alfabetisk etternavn (2):

11.11.20: Roknesvollen 4-H seter

Ønsker å nominere Roknesvollen 4H seter til frivilligprisen. Siden stiftelsen i 1993 har de vært aktive med formål om å drive en levende seter med aktiviteter for 4H-ere og andre barn/ungdommer. Dette blant annet ved å arrangere Naturcamp for barn og unge hver sommer. Mange barn og ungdommer I Levanger har fått oppleve gode dager på setra hver sommer i flere år. Familier og voksne har i mange år også nytt godt av at setra har vært i drift. Mange aktiviteter knyttet til drift av seter har i flere år vært gjennomført. Av aktiviteter kan nevnes bufersdager når dyra skal opp på setra og ned etter sommeren, tradisjonsdager på vollen med bla. grisslakting. I tillegg har det vært avholdt konserter og regnbuedager (besøk av beboere på Leira Mottak). Det er også lagt til rette for utleie av kanoer og overnatting på setra

Det utføres en stor frivillig innsats på setra hvert år. Det arrangeres dugnadshelg/uker hvert år før sesongstart for å sette setra og området rundt i stand og dugnadsverter har ansvaret for dyrestell og kaffesalg gjennom hele sommeren. Mener Roknesvollen 4H seter oppfyller frivilligprisens kriterier «gjennom sin frivillige aktivitet har bedret trivsel og livskvalitet for andre og bidratt til et mer åpent, inkluderende og trygt samfunn.»

Åse Saltvik, daglig leder Levanger Frivillig sentral

23.10.20: Turstigruppa i Åsen

Vi ønsker å nominere Turstigruppa i Åsen til årets frivillighetspris.
Bakgrunnen for nominasjonen er deres iherdige dugnadsinnsats med tilrettelegging av mange flotte turstier her i Åsen. Turstiene er varierte, da de er tilrettelagt for alt fra den som ønsker en litt lengre og krevende tur, til de som vil ha en enkel tur i nærområdet. Turene er godt merket og hvert enkelt turmål har egen kasse der man kan registrere seg med navn. Kassene i seg selv er ett godt stykke håndverk. Det er også laget ett eget hefte, med en god beskrivelse av hvert enkelt turmål, som kan lastes ned på hjemmesida og skrives ut. Det er brukt utallige dugnadstimer for opparbeiding av stiene, de er ryddet for busker og små trær, plankeheller er laget for blaute områder og mange 1000 trillebårer er kjørt med grus. Noen av områdene har fine gapahuker der at en kan sitte å nyte utsikten med en god kopp kaffe. Turstigruppa har vært med å fremme ett flott engasjement i bygda, der at også andre lag og foreninger har vært delaktige i arbeidet. Stiene benyttes mye og har gjort det enklere for folk flest å ta seg en trimtur i Åsen. Merkede stier gjør terskelen lavere for å ta seg en tur i områder man ikke er godt kjent i fra før. Og turmålene er spredt over hele bygda fra fjord til fjell. En har sett i disse "corona" tider at barn og unge har malt fargerike steiner med beskjed "Alt blir bra igjen". Det må også nevnes at stiene ikke har blitt til uten ett godt samarbeid med grunneiere og deres kjennskap til lokalområdet. Turstigruppa har bidratt til å få mange opp av sofaen og ut på tur vedå delt flotte bilder på sosiale medier til inspirasjon. All heder og ære til denne gruppa og deres engasjement!

Med vennlig hilsen 
Hege Ovesen
Leder Åsen Bygdeforum


Til toppen av siden

Publisert: 26.10.2020 07:53 Sist endret: 10.12.2020 10:46
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051