Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Frivilligprisen 2014 - forslag

(se også kulturprisen 2014 - kulturstipend 2014 - ildsjelprisen 2014)


Pris

Frivilligprisen 2014 tildelt:

Per Bernhard Jenssen

Driftskomiteens vedtak med begrunnelse 10.12.14, sak 38/14 

Har gjennom mange år arbeidet i det stille, men med utrolig utholdenhet som frivillig arbeidsmaur i Levanger Museum - i dag Levanger Fotomuseum.
Bjerkansamlingen var en start for mange år siden. Da museet overtok Renbjørsamlingen i 2001 med ca. 24.000 bilder i en ganske ustrukturert "dunge" startet et møysommelig arbeid med å strukturere også denne samlingen.
Hans store lokalhistoriske kunnskaper kom da til god nytte.
Tilstede hver dag har han samarbeidet med bestyrer Reitan og museumsfotograf Nils Torske. Per Bernhard har gjennom sin frivillige innsats over mange år bidratt til at Levanger fotomuseums billedarkiv bl.a. etter Harald og Per Renbjør er systematisert og tilgjengelig både for historikere og allmenheten.

Frist for å komme med forslag: 21. november 2014

Send foreslag/støtt kandidat til Frivilligprisen 2014:

postmottak@levanger.kommune.no


 Mottatte kandidater, alfabetisk etternavn (antall foreslåtte kandidater 1):


21.11.14 - Levangers unge sanitetsforening

Jeg ønsker å nominere Levangers unge sanitetsforening til Frivillighetsprisen 2014.
LUS har siden oppstarten bidratt til et mer inkluderende lokalsamfunn i Levanger. Gjennom ulike prosjekter har de skapt møteplasser mellom folk fra ulike kulturer. Kafe Verden er et godt etablert arrangement hver torsdag, der LUS sammen med andre frivillige organisasjoner har skapt en arena med lav dørterskel og stor variasjon i alder og kultur. Integrering og fellesskap på tvers av alder og opprinnelse er en viktig del av prosjektet.

Badeprosjektet er et annet prosjekt der relasjonsbygging står i fokus. Hver mandag får innvandrerkvinner med barn mulighet til å bade sammen med damer og barn fra LUS. Nylig er det også igangsatt Qigong der mennesker med ulik bakgrunn kan delta. Alle disse prosjektene bidrar til å skape økt forståelse for hverandre. De sosiale arenaene som LUS har vært med &ari ng; skape er rettet mot alle kommunens innbyggere. Muligheten for at mennesker i ulik alder og livssituasjon kan treffes og bygge relasjoner er av stor betydning for et trygt og inkluderende samfunn, og bidrar til livskvalitet for den enkelte.

Arbeidet med disse prosjektene bygger på høy grad av frivillighet. De mange frivillige i organisasjonen gjør at LUS kan bidra med variert innhold der den enkelte kan bidra med sine styrker, dette motiverer til økt frivillighet.

LUS har mange gode aktiviteter og tenker nytt. På bakgrunn av dette mener jeg de fortjener en oppmerksomhet for sin innsats.

Med vennlig hilsen
Tove Johannesen

        Til toppen av siden

Publisert: 29.10.2014 08:43 Sist endret: 12.12.2014 22:51
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051