Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Frivilligprisen 2013 - forslag

Pris(se også Kulturprisen 2013 - kulturstipend 2013- ildsjelprisen 2013)


Frivilligprisen 2013 tildelt:

Ytterøyutvalget

Vedtak og begrunnelse: Driftskomiteen sak 52/13


Frist for å komme med forslag: 22. november 2013

Send foreslag/støtt kandidat til Frivilligprisen 2013: postmottak@levanger.kommune.no

Mottatte kandidater, alfabetisk etternavn (antall foreslåtte kandidater 7):


22.11.13 Turid Inderberg
Vil med dette foreslå Turid Inderberg til årets frivilligpris.

Turid har gjennom mange år som Levangerpatriot vært med og gjort Levanger til en triveligere by.

Med sitt inderlige engasjement, blant annet gjennom å få Levanger Vel opp som en aktiv bidragsyter til trivsel i Levanger by

Steinar Husby


06.11.13 Kafé Verden
Ønsker å foreslå Kaffe Verden. Begrunnelsen for forslaget er at tiltaket er et samarbeidsprosjekt med frivilligheten og kommunen og at flere frivillige org. samarbeider om gjennomføringen. Hovedmålet med tilbudet er at det skal være et ledd i integreringsprosessen for alle innbyggere i kommunen. Jeg ser tiltaket som en mulighet for å bygge broer mellom flere nivåer i kommunen.

Tore Fjerdingen

----------

08.11.13 Kafé Verden
Forslaget mitt er at Frivilligprisen går til Kaffe Verden.
Det utvises et herlig engasjement fra flere frivillige organisasjoner i innsatsen som legges ned i dette, for å ha et samlingsted for alle som bor i Levanger Kommune.

Gunnhild Bjørnes

----------

20.11.13 Kafé Verden
Jeg forslå at Frivillig prisen går til Kaffe Verden.

Sahar Ismail


08.11.13 «Kånnåan i tunet» - (istreringsgruppa ved Ytterøy bygdetun)
Jeg har et forslag og et sterkt ønske om at følgende gruppe får kultur-evt. frivillighetsprisen:

Registreringsgruppa ved Ytterøy bygdetun, - i de siste åra også kalt «kånnåan i tunet».

Navn på gruppa, alfabetisk:
Gjertrud Blix Aunan,Sigrun Skauge, Gerd Stavrum, Ashild Bjørgum Øwre

GRUNNGIING:
Ytterøy bygdetun er etter hvert blitt kjent. Mye har skjedd fra starten på nittitallet til i dag, men uten denne gruppa hadde vi ikke hatt et slikt tun som vi har.

Rydding, vasking, sortering osv (over 90 år gamle eiere førut), og så registrering! Visstnok over 2000 gjenstander som er fotografert, tatt mål av, beskrevet materiale, bruk,m.m.m. Et enormt arbeid! Mange timer ukentlig i snart 20 år.

I tillegg til det som er nevnt kommer kaffekoking, servering, guiding, RYDDING etter arrangement som det stadig blir flere av,- hjelpere på ulike dager. Det blir masse «usynlig» arbeid som må utføres.

I tillegg til bygdetunet er gruppemedlemmene aktive i historienemnda med registrering og bokutgivelser, viseklubb, lokalbladet «Bladgrønt», spilling på helsetun, aktive i organisasjoner og ellers hjelpere i bygda, så de er verdige mottakere av pris.

(Har brakt i erfaring at lignende registreringsgrupper andre steder for lengst er blitt beæret med pris).

Håper Levanger kommune vil tildele disse pris i år. Det ville være en stor glede og oppmuntring mens de ennå er i gang. De er ikke ungdommer lenger og helsa begynner å svikte for noen av dem.

Dette sier et familiemedlem som ikke kan stå tydeligere fram.

Anonnym


18.11.13 Kirsti Årøen Lein
Vi har en veldig god kandidat: Kirsti Årøen Lein!
Hun har vært "primus motor" for leikarringen på Skogn i en årrekke!

Hver uke lærer hun unger i Skogn og omegn å danse! Hun sørger også for at de kommer seg på leikstemner både i inn- og utland.

I tillegg har hun en finger med i styret i ungdomslaget. Hun har også vært aktiv i teaterlaget i mange-mange år!

For alle unge som ønsker noe annet enn ballaktivitet, eller et suplemen, har hun vært - og er en uvurderlig ressurs!

Birgit & Hans Bremer Mejdal


21.11.13 Nessedamene v/Tove Nordgaard og Marit Veske
Jeg ønsker å nominere Nessedamene v/Tove Nordgaard og Marit Veske til Frivilligprisen 2013.

Nessedamene ble startet som et resultat av en strategisamling i Nessegutten. Hovedtanken var at aktive voksne skaper aktive barn og da var det naturlig å skape aktiviteter i regi Nessegutten som tiltrakk de voksne.

Det første tiltaket i regi Nessedamene var å arrangere lavterskel gåturer i nærområdet. Det ble raskt en god stamme damer som stilte hver torsdag for fysisk aktivitet i et godt sosialt fellesskap.

Aktivitetsnivået økte forholdsvis raskt og det samme gjorde antall deltakere. Det ble rimelig tidlig fastsatt mål om en felles tur og Nessedamene har siden oppstarten vært på Storsylen, Snota, Snøhetta og nå sist Romsdalseggen. Antallet deltakere på disse turene har vært opp mot 80 personer.
Aktivitetene gjennom Nessedamene har ikke bare begrenset seg til gåturer men også hatt både Zumba, intervalløkter med joggesko og Boot-camp som godt besøkte treningsstunder.

Imildertid er det gåturene som er basisaktiviteten hos Nessedamene. Her er man bevisst på at gåturer skal fungere for å fremme folkehelse, men minst like viktig er det sosiale aspektet samt at man gjennom å legge turene på ulike plasser blir kjent i sitt eget nærmiljø. En god effekt deretter blir at den enkelte Nessedame tar med mann og barn, slekt og venner for at de også skal oppleve den samme flotte turen i nærmiljøet.

Nessedamene fungerer som et av de beste måter for integrering i Nessemiljøet. Som innflytter er et slik fora suverent! Videre har vi eksempel på at nødvendig opptrening etter sykdom er blitt muliggjort gjennom det sosiale miljøet som Nessedamene har skapt og da det lystbetonte med å delta.

Nessedamene blir 5 år i 2014 og gjennom disse årene er det flere hundre som har deltatt i ulike aktiviteter. Hovedstyret i Nessegutten synes Frivilligprisen 2013 skal gå til Nessedamene som en god påskjønnelse for det enormt gode arbeide som er blitt gjort og som en god motivasjon i å stå på videre. Nessedamene, med Tove og Marit i spissen, er meget gode representanter for Frivillighet.

Olav Midtsian Salater


23.11.13 Sigrunn Sandstad og Irma Gilberg

Jeg er utflytta ytterøyning. Tenker på alle der som driver frivillig arbeid. Utholdende gjennom mange,mange år, fordi det ikke er så mange å dele på.

Frikirken på Ytterøya ble nedlagt for et par år siden, etter å ha fungert, for det meste på frivillig basis i over hundre år, som en av de eldste frikirkene i Norge. Mange la ned stor frivillig innsats der. Ikke minst kvinnene, som stod for servering av kaffe, "klenger" og vasking av huset.

Irma Gilberg og Sigrunn Sandstad stod i dette arbeidet til siste slutt. Jeg foreslår dem.

Hildur Sandstad Dalen


22.11.13 Tormod Sivertsen
Tormod Sivertsen har over lang tid gjort mye, for mange ulike grupper, i Levanger.

Levangerhallen/håndballen, natteravning i Levangers gater, trener for Helsesportslagets bocciatrening for psykisk utviklingshemmede hver uke i flere år og også leder for Helsesportlagets ukentlige turgruppe.

Han utrykker ofte hvor stor glede han har hatt av å bidra, og gjennom dette formidler han et viktig budskap til sine omgivelser. Jeg foreslår han som kandidat til Levangers første Frivilligpris.

Åse Saltvik


17.10.13 Kjellrun og Oddvar Skjerve
Jeg har to kandidater som virkelig fortjener frivilligpris, min mor og far Kjellrun og Oddvar Skjerve.

De to har lagt ned enormt mange dugnadstimer i Skogn IL og Nord-Trøndelag Turistforening, som bla. sti til Bukkhaugen, løypekjøring, Skjøtingstua, Branok, arr. Turer i skog og mark, merking og rydding av stier osv osv.

Dette er to verdige kandidater som står på for lokalsamfunnet.

Tore Skjerve


Til toppen av siden

Publisert: 14.10.2013 15:31 Sist endret: 29.10.2014 08:43
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051