Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Byggeskikkprisen 2020 - Vatn gård, Åsen

Klikk for statutterOm Byggeskikkprisen>  |  (Restaureringsfondet>)
Prisen vil bli tildelt et prosjekt/anlegg som er blitt ferdigstilt i løpet av de siste 5 årene.

Utdeling av byggeskikkprisen 2020 i kommunestyret 16.12.20

Tildelt:
Vatn gård, Åsen

 

Hvem fortjener Byggeskikkprisen 2020?

Nå kan du foreslå hvilket bygg, anlegg, park eller byrom som fortjener Levanger kommunes Byggeskikkpris 2020.

Byggeskikkprisen er en hederspris for bygninger og anlegg, som gjennom utførelse, materialbruk, og i samspill med sted og miljø bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikken. Byggeskikkprisen skal fremme gode arkitektoniske, estetiske og stedlige kvaliteter. Gjennom byggeskikkprisen anerkjennes de gode eksemplene og synliggjør hva som er god kvalitet.

Prisen kan tildeles:

 • Nybygg, tilbygg og påbygg
 • Restaurerings- og tilbakeføringsprosjekter av eldre bebyggelse slik at bygningen/bygningsmiljøets særpreg opprettholdes eller forsterkes
 • Tilpasning av nybygg til eksisterende bygninger og miljøer
 • Tilhørende anlegg som parker, hageanlegg, skulpturer, broer og byrom ol.
 • Byggverket må oppfylle kriteriene for god og forbilledlig byggeskikk

Alle har anledning til å foreslå kandidater. Prosjekter som tildeles prisen skal være ferdigstilt i løpet av de 5 siste årene.

Du kan foreslå kandidater på følgende måte:

Send ditt forslag til: postmottak@levanger.kommune.no innen 16.10.2020

Merk e-post: «Byggeskikkprisen 2020»

Se tidligere prisvinnere og mer info her: https://www.levanger.kommune.no/Tjenester-a-a/Kultur-og-fritid/Priser-og-stipend/Byggeskikkpris/ 
Forslagene kan omfatte både nybygg, tilbygg, påbygg, restaurerings- og tilbakeføringsprosjekter, parker, hageanlegg, skulpturer, broer og byrom.

Frist for å komme med forslag til kandidater: 1. oktober 2019

Juryen velger ut tre kandidater som går videre og vinner vil bli kåret gjennom avstemning som starter 1. november 2019, og avsluttes 1. desember 2019.

Send forslag/støtt forslag til Byggeskikkprisen 2019:

OBS! Send forslag
med foto og begrunnelse (klikk): postmottak@levanger.kommune.no


Mottatte forslag på kandidater, sortert på mottatt dato/forslag, antall forslag/støtte: (3)


11.10.19 Musikkens hus PDF

Jostein Hammer
leder Musikkens hus SA

Klikk for større foto

 


30.09.19 Blomset og Blomsetlåven
Vi vil nominere Blomset og Blomsetlåven til årets Byggeskikkspris i Levanger kommune. Ann Kristin og Kjell Friberg kjøpte det falleferdige småbruket i 2012 og startet umiddelbart arbeidet med å renovere og bygge ut huset for å romme familien på fem. 

Seks år senere er huset utvidet og også låven ferdig totalrenovert. Da er den originale tømmerkassen, som har vernevedtak, bevart og hentet delvis fram i overgang stue/spisestue og nystue. Det er bygget vannbåren varme i boligen.

Låven er også totalrenovert og bygd om til Blomset-låven – et eget selskapslokale som rommer over 90 middagsgjester og 150 kaffegjester. Ann Kristin og Kjell var selv første brudepar ut på låven i 2018, hvor det har vært holdt både bryllup, konfirmasjoner og andre festligheter. Det er også bygget bilverksted i første etasje.

Det er også bygget kårbolig for Kjells foreldre, som flyttet inn i 2017. Huset er bygget i kobling til tunet via en rundkjøring mellom låve, hovedhus og kårbolig. Far i huset har også bygget sitt eget bryggeri for maltøl i låvebygget og bygger nå bygging av sonnhus for brenning av malt til egen tradisjonsrik maltølproduksjon under navnet Blomset Bryggeri. De har alle jobbet utrettelig for å realisere sine husdrømmer, samtidig som at gammel byggestil er ivaretatt til fulle i både eksteriør, interiør og selv den minste detalj.

Kjell er snekker av yrke og Ann Kristin er opptatt av å bevare husets originale preg. Sammen har de skapt et moderne hjem med en gjennomført og tydelig landlig trønderstil i tråd med hjemmets lune varme og hundreårige historie. De har utallige arbeidstimer bak seg for å gjøre Blomset og Blomsetlåven til drømmehjemmet og fortjener all mulig ros for både gjennomføringsevne, stilvalg og innsats gjennom sju år.

Blomset er beviset på hva utrettelig arbeidsinnsats kan gjøre med et gammelt hjem, og hvordan det kan romme en helt ny historie for en ny generasjon. Alt gjort med historisk preg. Småbruket er også et bevis på at god byggeskikk finnes på bygdene, og er så mye mer enn nybygg og sentrumsnære, offentlige bygg.

Fakta:

 • Småbruk fire kilometer øst for Skogn sentrum
 • Trønderlån fra 1921, dobbel garasje, stabbur og fjøs med låve. Originalt bygg ble renovert i 1951, og ble totalrenovert/ombygd av dagens eiere etter kjøpet i 2012.
 • Låna er bygd med en eldre tømmerramme, som har vernevedtak og er bevart og tatt fram i dagen mellom påbygg og original bygningsmasse.


Elin Kulsli m.fl.

Klikk for større foto, eller velg PDF med flere foto nedenfor

Flere foto som PDF

Til toppen av siden 

 


30.09.19  Trønderlåna i Kristivik (G.nr. 167. Br.nr.1), Ekne
Jeg har et forslag til byggeskikkpris. Trønderlåna i Kristivik (G.nr. 167. Br.nr.1), Ekne er straks ferdig restaurert. Hvis arbeidet må være 100% ferdig er ikke dette aktuelt for inneværende år, da vil det først være aktuelt for neste år. Huset blir innflytningsklart til desember.
Tømmerkasse oppsatt i ca. 1860.

Noen stikkord om hva som er gjort.

 • Utvendig er huset etterisolert med celluloseisolasjon. Det er også blåst inn samme type isolasjon på «mørkloftet»Tre stk. originalvinduer er pusset opp og satt inn. Resten av vinduene er kopiert.
 • Bordkledning er saget av tømmer fra egen skog. Bordene er lik den originale kledningen, flaskeskåret med håndhøvlet utvendig hjørne på overligger.
 • Vindusomramminger er kopiert etter originalene.
 • Altaskiferen til taket er brukt tidligere, rengjort og gjenbrukes.
 • Innvendig er golvbord og innvendig panel nummerert tatt vare på og lagt på nytt.
 • Stående panel i det som tidligere var «finstue» var spesielt, med not i gulvlista og fjær i enden av panelbordene, som ble satt ned i nota på gulvlista.
 • Noen rom på loftet er helt originale bort sett fra nye vinduer.
 • I ei stue har vi satt inn originalvinduer som har blitt tatt vare på. Gulv, vegger og himling er også originalt i dette rommet.
 • En innvendig trapp er original og den andre er kopiert etter den originale.
 • All innvendig maling er linoljemaling.
 • Alt innvendig listverk er enten originalt gjenbrukt eller kopiert.
 • Alt av kopiering av bygningsmateriale er gjort av  Sjøenget sagbruk på Ekne.
 • Det er også satt opp skigard av trevirke fra  egen skog i forbindelse med tunet.

 
Hvis det er aktuelt å vurdere denne Trønderlåna som kandidat i år, vil jeg gjerne ettersende flere bilder og mer informasjon. Kanskje er det aktuelt med befaring blant kandidatene?

Per Arve Hammer 

Klikk for større foto

Til toppen av siden 

hopp til forslag>

Publisert: 03.09.2019 13:17 Sist endret: 21.12.2020 09:40
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051