Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Byggeskikkpris 2013 - Bjøråsgården

Håkon den Godes gate 32B - klikk for større foto


Byggeskikkprisen for Levanger kommune 2013 tildelt «Bjøråsgården» v/Eli Bjøraas Weiseth og Per Einar Weiseth.
Juryens - begrunnelse PDF - video


hopp til forslag>>

Klikk for statutterOm Byggeskikkprisen
Prisen vil bli tildelt et prosjekt/anlegg som er blitt ferdigstilt i løpet av de siste 5 årene.

Saksbehandler: Odin Magnus Johnson

Prisen vil bli delt ut i kommunestyremøte 18.12.13.

Frist for å komme med forslag: 1. oktober 2013 utsatt til 15. oktober 2013

Send foreslag/støtt forslag til Byggeskikkprisen 2013: postmottak@levanger.kommune.no


Mottatte forslag, sortert på mottatt dato/forslag, antall forslag: (9):


15.10.13 - Håkon den gode gt. 35 B
Klikk for større fotoVed utdeling av byggeskikkpris 2013 vil jeg foreslå: Håkon den gode gt. 35 B, eier Stig Strømberg.

Bygget er opprinnelig oppført rett etter bybrannen i 1897. Høvlet panel, liggende og stående kledning, krysspostvinduer. Bygget er inspirert av sveiserstilen.

Alle vinduene er orginale, restaurert av Snekkeriet. Orginal kledning ( Seintvoksende trevirke var kjerneved furu som holder mange ganger så lang tid som hurtigvoksende som vi får kjøpt i dag) Kun råtten kledning er byttet ut, da med spesiallaget kledning fra Sjøenget Sagbruk.

Malt med linoljemaling. Restaureringen er utført med nøysom hånd og helt i tråd med begrepet "restaurering". Dette er ingen "kopi".

Som det framgår av bildet er dette tatt før restaureringen.

Turid Inderberg

Til toppen av siden ===========================

14.10.13 Trønderhallen, Røstad  -  YX Gråmyra (bensinstasjon)
Klikk for større fotoFølgende 2 nye bygg i moderne byggestil nomineres til Byggeskikkprisen 2013:

Trønderhallen, Røstad
Klikk for større fotoHallen er lagt meget flott i terrenget.
Fasaden mot sjøsiden og "Kjærlighetsstien" er vakker "vindusflate".
Sett fra bysiden forsvinner hallen i terrenget, godt tilpasset.

Klikk for større fotoYX Gråmyra (bensinstasjon)
Meget spennende, spenstig og vakker takkonstruksjon.
Flott bruk av vinduer i veggflate.

Nina Hammer

Til toppen av siden ===========================

14.10.13 Kvam Eiendom AS, ved Ove Kvam
Klikk for større fotoVi vil med dette nominere Kvam Eiendom AS, ved Ove Kvam til Årets Byggeskikkpris 2013 for nybygg i Halsanvegen 2 og resturering av villa i Halsanvegen 4.

I Mai 2012 avsluttet Grande Entreprenør med underentreprenører sitt arbeid i Halsanvegen, og nytt næringsbygg og 4 leiligheter var klare for innflytting. En nødvendighet for Kvam Agentur AS som har vokst seg ut av tidligere lokaler, og kunne nå ha plass til sin virksomhet.

Klikk for større fotoHellebust og Meland / Letnes arkitektkontor har stått for tegninger, med fokus på å ivareta kombinasjon av treverk og teglstein.

Når næringsbygg og leiligheter var ferdig, restaurerte Kvam Eiendom AS opp nabohuset, Halsanvegen 4.

Jorid Kjølsvik Kvam

Til toppen av siden ===========================

12.10.13 Bjøråsgården, Håkon dg. gate 32b
Håkon den Godes gate 32B - klikk for større fotoJeg ønsker å nominere Bjøråsgården, Håkon dg. gate 32b, til byggeskikkprisen for 2013.

Min begrunnelse:
Det er brukt en interiørarkitekt som er spesialist på restaurering på gamle hus, og har brukt materialer, farger og utforming, slik som listverk, også innvendig i samsvar med husets opprinnelse. i tillegg er huset gjort så energiøkonomisk som mulig. Med andre ord er restaureringen i samsvar med det opprinnelige og med dagens tekniske standard for energiøkonomisering, blant annet med bruk av smarthusteknologi.

Til støtte for min begrunnelse legges ved et bilde av huset tatt i dag den 12, oktober 2013 og kopi av begrunnelsen som ble brukt overfor Riksantikvaren og restaureringsfondet.

Einar Weiseth

Til toppen av siden ===========================

Kirkegata 706.10.13 Kirkegata 7
Kirkegata 7 foreslås med dette som kandidat til byggeskikkprisen.

Eivind Voldseth

Til toppen av siden ===========================

01.10.13 Skogn barne- og ungdomsskole
Klikk for foto flere foto  -  som lysbildeshow
Vi foreslår Skogn barne- og ungdomsskole som kandidat til byggeskikkprisen i Levanger 2013.

Skogn Barne- og Ungdomsskole - klikk for større fotoSkolen er nyrestaurert og delvis nybygd. Innflytting skjedde i januar 2010, med offisiell åpning i mars samme år.

Skolen er en viktig premissleverandør for oppvekstvilkår og er læringsarena for 500 elever fra Skogn og omkringliggende bygder og er arbeidsplass for 70 ansatte i Levanger kommune.

Skolen består av bygninger fra fire tiår og framstår i dag som en estetisk vakker enhet. Den har fine kontaktpunkt mellom nytt og gammelt og «broene» i bygningsmassen er både nødvendig, men også et symbol på brobygging på tvers av aldergruppene i 1-10-skolen. Enheten er en avstemt fargepalett der den er plassert i duvende og åpent kulturlandskap på Skogn.

Det er, gjennom materialbruk, utforming og utførelse, et godt samspill mellom bygninger og det miljøet skolen er plassert i.

Når sola spiller i de fargede glassrutene og slik hilser oss velkommen til et offentlig bygg der estetikken er godt ivaretatt, skaper dette glede hos brukere og besøkende ved skolen.

Oddrun Laugsand og Live Grønnesby
på vegne av Skogn barne- og ungdomsskole

Til toppen av siden ===========================

22.09.13 - Vegard Thommasen - Sør Hojem, Okkenhaug
Våren 2011 flyttet vi inn i vår nyrestaurerte trønderlån, etter en to år lang byggeprosess. Dette er på Sør Hojem i Okkenhaug. Tømmeret i veggene er datert til slutten av 1700. Fagfolk vi var i kontakt med mente vi måtte rive.

Vi valgte å gå i gang med en lang renoveringsprosess. Låna ble strippet for alt, slik at bare tømmerkassen sto igjen. Nye murer ble støpt og tømmerkassen løftet over på disse ved hjelp av Verdalskrana. Så startet det møysommelige oppbyggingsarbeidet. Klikk for større fotoGamle bilder ble studert, det måtte til et par turer til Stiklestad for å se på vindusomramminger og andre ting. Listverk ble høvlet på Sjøåsen, Ekne, så likt det gamle som mulig.

Det er tatt vare på så mye som mulig av det gamle samtidig som vi har fått en bolig med et innhold som fungerer i 2013. En av hovedgrunnene til at vi lyktes var at vi fikk en svært dyktig snekker med oss på laget, Vegard Thommasen. Takket være hans ideer og evne til å sette disse i verk har vi fått et svært vakkert hus.

Vi ønsker å nominere Vegard til "Byggeskikkprisen" som en takk fra oss for det arbeidet han har gjort. Vegard er utdanna sykepleier, i dette tilfellet har han vært sykepleier for et gammelt hus.

Sigrid og Einar Hojem, Okkenhaug

------------

14.10.13 Sør Hojem, Okkenhaug
Sør Hojem i Okkenhaug framstår i dag som et storartet eksempel på kulturbevaring og kreative løsninger for å redde et nedrivingstruet tømmerhus fra slutten av 1700-tallet.

Det gamle tømmeret og mye av de opprinnelige romløsningene er synlige som funksjonelle elementer i det som framstår som ei staslig tømmerlån plassert inn i et trøndertun med stabbur og mastu. Det er brukt gamle dører og låser, moderne elektrisk installasjoner er skjult bak de gamle tømmerveggene samtidig som huset har fått nødvendig oppgradering i isolasjon, sanitæranlegg og lignende.

Huset framstår som et flott eksempel på hva iherdige huseiere, gode planleggere og dyktige håndtverkere kan få til i et viktig arbeid for å bevare gammel byggeskikk.

Jeg ønsker å gi min støtte til at prosjektet Sør Hojem i Okkenhaug får årets byggeskikkpris.

Per Anker Johansen

Til toppen av siden ===========================

20.09.13 - Håkon den Godes gate 27A
Når det gjelder bebyggelsen i sentrum av Levanger vil jeg si at det er mye å ta tak i. Husene forfaller med så mange bygårder som blir leid ut til hybler/leiligheter. Det endres på fasader som vinduer dører og ikke minst mangelen av et malingsstrøk for å nevne noe.

Klikk for større fotoMen spørsmålet dere stiller, er hvem som har restaurert i god byggeskikk og jeg vil si det er huset hvor FYLKESMANNEN bor i.
Det vil jeg si er et klassisk eksempel på hvor flott det blir, når det gjøres skikkelig. Naboens hus er også flott restaurert og jeg vil si at akkurat dette område har blitt betydelig bedre enn hva det var bare for noen år siden.

Selv kunne vi ha tenkt oss å kjøpe en liten bygård/hus i sentrum hvis muligheten hadde vært der og bodd der som familie og ikke leid ut. Jeg har tro på at sentrum hadde vært så mye bedre sted å være hvis familier hadde bebodd noen av husene og da hatt ansvaret for restaurering og påsett at det hadde vært fint rundt husene.

Kathrine Linn Pedersen

Til toppen av siden ===========================

Publisert: 18.09.2013 09:55 Sist endret: 16.01.2020 07:40
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051