Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Spillemidler 2019 - sjekkeskjema

Planlegger du å søke spillemidler til høsten? UTSATT frist 20.05.19!

Det er et krav fra Kulturdepartementet at anlegg som det søkes spillemidler til skal være en del av en vedtatt kommunal plan som omfatter idrett og fysisk aktivitet.

Ved årlig innmelding av nye anlegg til Handlingsprogram anlegg benyttes Sjekkeskjema for idrettsanlegg (word). Sjekkskjemaet skal sikre at mål og strategier for videre anleggsutvikling blir ivaretatt. Dette skal stimulere til økt samarbeid på tvers av lag og på tvers av kommuner. Anlegg tas ikke inn i Handlingsprogrammet før disse spørsmålene er avklart.

Sjekkskjema fylles ut og sendes idrettskonsulenten innen 20. mai 2019.

Ønsker flere søknader til nærmiljøanlegg

Har du planer om å legge til rette for økt aktivitet i ditt nærmiljø? Da kan spillemidler være med å bidra til at dette realiseres.

Nærmiljøanlegg skal være fritt, allment tilgjengelig for egenorganisert, fysisk aktivitet, først og fremst for barn og ungdoms (6-19 år), men også lokalbefolkningen for øvrig.

Type nærmiljøanlegg som det kan søkes tilskudd til er flerbruksanlegg, lysanlegg, ballaktivitet, friluftsliv, vinteraktivitet og diverse anlegg.

Det kan søkes om tilskudd på 50% av godkjent kostnad. Maksimalt tilskudd per anleggsenhet er kr. 300 000. Nedre beløpsgrense for godkjent kostnad er kr. 50 000 (tilskudd kr. 25 000).

For mer informasjon (side 61-67)


Årshjul spillemidler gir en oversikt over gangen i prosessen med å søke spillemidler:

Klikk for større Årshjul spillemidler

Temakveld: Temakveld spillemidler for Levanger og Verdal vil bli nærmere annonsert. Gjennomføring av en slik kveld er obligatorisk for alle som søker spillemidler!

Ta kontakt med idrettskonsulenten for mer informasjon!

Kjersti Nordberg - klikk for personkort
Kjersti Nordberg
idrettskonsulent
        Til toppen av siden

Publisert: 27.04.2015 12:06 Sist endret: 12.04.2019 10:41
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051