Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kunsgressbaner - spørreskjema

Kommunestyret 14.12.16, sak 63/16 ble det gjort følgende vedtak når det gjelder håndtering av granulat fra kunstgressbaner i Levanger

Bakgrunnen for saken er at det i den siste tiden har vært fokus på innfyllsmateriale (granulat) i kunstgressbanene, og spesielt på granulatets påvirkning på helse og miljø.

Granulat som havner utenfor en kunstgressbane må tas på alvor, og det er først og fremst baneeiers ansvar å sørge for gode rutiner og praktisk tilrettelegging for riktig håndtering av granulat. Det er viktig å fjerne granulat på avveie, og her er det flere forberedende tiltak det er mulig å gjøre. Det er viktig å ha oppdatert kunnskap om granulat i kunstgressbaner for å ha best mulig forutsetninger for å drifte og vedlikeholde kunstgressbanene på en forsvarlig måte i forhold til helse og miljø.

I Levanger er det realisert mange kunstgressbaner rundt om i kommunen de siste årene, noe som genererer kjempestor aktivitet av barn og unge hver dag! Det vil bli et stort behov for rehabilitering av kunstgressbaner utover 2020, og det er derfor viktig å ha fokus på drift og vedlikehold av banene fremover.

Daglige/ukentlige oppgaver knyttet til drift og vedlikehold av kunstgressbaner, som søppelplukking, fjerning av løv, slådding og kontroll av skjøter er oppgaver som kan gjennomføres på dugnad uten behov for mye utstyr for å gjennomføre. De oppgavene som må gjennomføres 1-2 ganger i året, som rensing, dyprensning, etterfylling av gummi og fjerning av granulat utenfor banen, er oppgaver som er mer krevende og som koster mer.

De årlige oppgavene bør det samarbeides tettere om. Det er ikke hensiktsmessig at alle klubber bygger seg opp egen maskinpark for ivareta dette. Det bør samarbeides om både innkjøp/bruk av utstyr samt evt. leie av tjenester. Dette bør sees i sammenheng med Levanger fritidspark AS, som har lang erfaring og mye kunnskap om drift og vedlikehold av kunstgressbaner.

Vi ønsker å legge til rette for dette, og ha økt fokus på drift og vedlikehold av alle kunstgressbanene.  Vi starter derfor med å kartlegge eksisterende drift og vedlikehold, både i forhold til ulike tiltak, beskrivelse samt hvilket utstyr som finnes hvor.

Skjema for drift og vedlikehold av kunstgressbaner (wordskjema) sendes idrettskonsulenten innen 10. mars 2017.
Til toppen av siden

Publisert: 17.02.2017 10:43 Sist endret: 17.02.2017 10:51
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051