Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Friluftsområder

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

Levanger kommune (PUKsak 50/16) skal kartlegge og verdsette de viktigste friluftslivsområdene i henhold til Miljødirektoratets veileder innen utgangen av 2018. 

Det er ei nasjonal satsing i regi Miljødirektoratet med mål om at flest mulig kommuner kartlegger og verdsetter sine friluftslivsområder innen utgangen av 2018.

For å oppnå det nasjonale målet om at alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv i nærmiljøet og i naturen ellers (Nasjonal strategi for aktivt friluftsliv), er det viktig å ivareta et bredt spekter av områder med forskjellige kvaliteter som gir befolkningen mulighet til å utøve friluftsliv ut fra egne preferanser og der de helst ønsker. I den sammenheng er det viktig å ha kartbasert dokumentasjon som viser hvor de viktigste friluftsområdene i kommunen ligger. 

Formålet med friluftslivskartleggingen er å øke kunnskapsgrunnlaget om arealenes friluftslivsverdi. Materialet skal være faktabasert og resultatene av friluftslivskartleggingen blir et temakart som lagres og blir tilgjengelig elektronisk i Miljødirektoratets naturbase www.naturbase.no (Miljødirektoratet). Kommunen eier datasettet og kan fritt laste inn dette i kommunens eget kartverktøy å benytte dette som et temalag i arealplanlegging.

Det ligger ingen bindinger i temakartet, da friluftslivskartleggingen er en temakartlegging og ikke en plan eller prioritering. Temakartleggingen vil gi oss et kunnskapsgrunnlag/en systematisk oversikt over friluftslivsområder, som blir et verktøy i fremtidig planarbeid og saksbehandling. 

Temakartet kan brukes til å ivareta og videreutvikle områder for friluftsliv:

  • Ivaretakelse av områder for friluftsliv gjennom arealplanlegging, saksbehandling og konsekvensutredninger
  • Utvelging av aktuelle områder for sikring
  • Videreutvikling av områder og infrastruktur for friluftsliv: friluftsporter, referanseområder for skoler og barnehager, universelt utformede områder, turruteplaner mv.

Veileder: Kartlegging og verdsetting av friluftsområder som PDF
Veileder: Kartlegging og verdsetting av friluftsområder
PDF
Til toppen av siden

Publisert: 29.11.2016 10:18 Sist endret: 29.11.2016 14:34
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051