Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Introduksjonsprogram

Fra 1. september 2004 fikk nyankomne flyktninger mellom 18 og 55 år rett og plikt til å delta i et heltids introduksjonsprogram. Med et heltids program menes det at flyktningen har likt antall timer i året som en vanlig arbeidstaker. Programmet kan vare inntil to år, ved særskilte omstendigheter kan programmet utvides til 3 år.

Introduksjonsprogram - brosjyrerHensikten med programmet er at flyktningene skal integreres raskt i samfunn og arbeidsliv. Programmet består i hovedsak av å lære seg det norske språket, men det innbefatter også samfunnsinformasjon, arbeidspraksis og språkpraksis.
Arbeidspraksis er et arbeidsmarkedstiltak som skal gi den enkelte jobbtrening og dermed bedre muligheter til å komme inn på arbeidsmarkedet. Språkpraksis er en metode i norskopplæringen som innebærer at bedriften tar imot en flyktning i en avgrenset periode. Målet er at deltakeren skal få språktrening knyttet til arbeidslivet.
Flyktninger som ikke har gjennomført grunnskole i sitt hjemland har muligheten til gjennomføre dette som en del av programmet. Undervisningen foregår på sjefsgården voksenopplæring.

Gjennom å delta i programmet mottar flyktningen introduksjonsstønad. Stønaden utgjør 2G av folketrygden. Ugyldig fravær medfører trekk i introduksjonsstønaden.

Det er bosettingskommunen som har ansvaret for å tilpasse introduksjonsprogrammet for den enkelte. Alle flyktninger som deltar i introduksjonsprogrammet har rett på en individuell plan. Den individuelle planen innebærer målsettinger og en strukturert plan over hvordan flyktningen skal nå sine mål.

Eks. på en ukeplan til en deltaker i introduksjonsprogrammet:
Eksempel på timeplan

4 timer i uka har deltakere i introduksjonsprogrammet tiltak. Tiltak er aktiviteter som skal fremme språk, helse og integrering. Deltakerne kan selv velge hvilket tiltak de ønsker. Eksempler på tiltak som vi har er fysisk aktivitet, leksehjelp og deltakelse i kvinnegruppe. Ellers står deltakerne fritt til å velge andre aktiviteter.

Dokumenter: 


Skolens plass i et introduksjonsprogram

Til toppen av siden

Publisert: 02.11.2009 10:51 Sist endret: 12.10.2015 11:23
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051