Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Meldeplikt / skjema, store arrangement

Senest 4 uker i forkant av arrangementet skal arrangøren i tillegg til skjema "melding om arrangement PDF-versjon av skjemaet. Word-versjon av skjemaet også oversende:

 • Risikoanalyse
  • kartlegging av hva som kan gå galt, hvordan dette kan forhindres, hvilke sikkerhetstiltak er planlagt for å redusere konsekvensene dersom noe galt skjer
 • Vaktmannskapenes forutsetninger
  • antall vakter, instrukser, kompetanse og kommunikasjonsmuligheter internt og eksternt
 • Fastsetting av persontall
  • Persontall må fastsettes etter særskilt vurdering av kompetent firma/person. Sikkerhetspersonell/brannvakter skal ha nødvendig opplæring om sikkerhetstiltakene og sikkerhetsrutinene før arrangementet starter og vaktholdet skal stå i forhold til publikumsantallet og risikoen til arrangementet. I dette ligger også at det skal utplasseres tilfredsstillende slokkeutstyr i antall og typer.
 • Dimensjonering av rømningsveiene
  • beliggenhet, antall, adkomst, bredde, merking osv. sett i forhold til beregnet persontall og tilgjengelig rømningstid
 • Rømningsplan
  • slokkeutstyr, rømningsveier, brannkummer osv., sammen med objekter og utstyr som skal benyttes i bygget/området for øvrig, som for eksempel telt, scene, boder
 • Oversiktskart
  • med hovedatkomst og eventuell alternativ adkomst for utrykningskjøretøy, brannkummer, plassering av farlig stoff (eks propan)

Oversendes ikke skjema / dokumentasjon innen fristen vil tillatelse til arrangementet kunne bli avvist.

Arrangøren må sørge for at alle brannkummer til enhver tid er tilgjengelige og at det er tilfredsstillende fremkommelighet for utrykningskjøretøyene. For de større arrangementene/festivalene kan ISK Brann og Redning delta på sikkerhetsmøter i forkant.

Det vises til Direktoratet for samfunnssikkerhet (DSB) sin veileder Sikkerhet ved store arrangementer. Det forventes at arrangøren er kjent med denne.
Til toppen av siden

Publisert: 17.02.2014 11:52 Sist endret: 12.10.2015 10:12
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051